Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Tăcuta | County: Vaslui | Site: Dealul Miclea (Paic) | Excavation Year: 2012

Excavation Year   2012
Epoch
Neolithic;
Bronze Age;
Late Medieval
Periods
Eneolithic;
Late Bronze Age;
Middle Medieval Period;
Late Medieval Period
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Open settlement;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Vaslui
Locality   Tăcuta
Commune   Tăcuta
Site  Dealul Miclea (Paic)
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Boghian Dumitru Universitatea "Ştefan cel Mare", Suceava
Enea Sergiu Constantin Liceul "Ion Neculce" Târgu Frumos
Furnică Radu-Gabriel Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Gafincu Alexandru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Lazanu Ciprian Cătălin Muzeul Judeţean "Ştefan cel Mare", Vaslui
Munteanu Bogdan Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Pricop Loredana Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Tencariu Felix Adrian Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Vornicu Andreea Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Vornicu Diana Măriuca Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
National Arch. Record Site Code 166244.01
Report Situl de la Tăcuta–Dealul Miclea/Paic1 se află în zona central-nordică a Podişului Central Moldovenesc2, pe reversul de S-SE al Coastei Iaşilor, pe cursul mijlociu al pârăului Rediu (bazinul Dobrovăţ).
Cercetările de diagnostic arheologic din anul 2012 (20 august - 1 septembrie) s-au putut desfăşura graţie sponsorizării firmelor S.C. Electrica Serv S.R.L. din Buftea şi S.C. RFW. S.R.L. din Urziceni, reprezentate prin Domnul Eduard Claudiu Stoica, facilitată de dr. Gelu-Laurenţiu Chiriac, directorul Muzeului ”Ştefan cel Mare” din Vaslui3.
A continuat evaluarea locuirilor protoistorice şi a stării de conservare a patrimoniului, prin metode neintruzive (noi suprafeţe scanate magnetometric, carotări, determinări paleo-geografice, periegheze etc.) şi intruzive (continuarea investigării secţiunilor arheologice începute în anul precedent: S.I-V/102 mp), precizându-se, deocamdată, nivelurile de locuire: Cucuteni A3 (cca. 4450-4350 cal BC) şi începutul culturii Noua (sec. XVI BC). S-a continuat investigarea complexelor arheologice, descoperite şi s-a obţinut un profil stratigrafic complet (S.I-S.V, L=32 m).
L.1/2011, identificată în S.I, a fost intersectată şi pe traseul S.III/2012, m. 9-14,50, –0,30 şi –0,60 m, sub forma unor lutuieli masive de pereţi şi podea (cu amprente de substrucţie lemnoasă), amestecate cu ceramică pictată şi grosieră, plastică antropomorfă şi zoomorfă, unelte litice şi osteologice etc. În colţul de sud–sud-vest au fost găsite resturile unui cuptor cu grătar perforat, probabil pentru ars ceramica (C.1/2012). Coroborarea datelor magnetometrice cu realităţile arheologice ne conduce la concluzia că L.1/2011 se extinde şi în porţiunea nesăpată, pe traseul SII, având formă rectangulară (axul lung NNV-SSE).
În spaţiile de la vest şi sud de L.1, s-au găsit resturile complexului ceramic dintre m. 14-20, – 0,40-0,70 (S.I şi S.III), alcătuit dintr-o mare cantitate de ceramică, mai ales pictată şi vase de provizii, multe întregibile. Tot în acest spaţiu (S.I şi S.III), m. 17-20, –0,60-0,70 m, a fost găsită o aglomerare de oase şi coarne de cervidee, unele ”lepădate”, altele cu craniu, cioplite şi/sau perforate. Asocierea cantităţii mari de ceramică cu materialele osteologice în lucru vorbeşte, credem, de existenţa unui spaţiu/ complex gospodăresc, unde se depozita ceramica, se tranşau animalele sacrificate şi vânatul şi, la un moment dat, se prelucra osul/cornul (atelier?). Această funcţionalitate pare întărită de descoperirea vetrei exterioare (V.1/2012), (S.III, m. 14.50, spre profilul nordic), continuată în martor, care păstra o anumită coerenţă, precum şi a lipiturilor răvăşite, a unor nicovale, pietre de şlefuit şi râşniţe.
A fost terminată învestigarea gropii 1/Gr. 1/2011 (partea identificată în S.I). Avea o formă circulară neregulată, cu dimensiunile finale de 3,40 (S.I, m. 1,60-5) x 1,50 m deschidere spre sud. Circa 1/3 se continuă spre nord, în S.II. Gr.1 a apărut de la –0,30m, sub forma unei aglomerări circulare de materiale arheologice. Fundul gropii ajunge, în dreptul m.3/S.I la –1,35 m de la nivelul actual, având o adâncime reală de –1,15 m (faţă de nivelul de săpare).
Săpată pentru extragerea argilei, Gr.1 a fost umplută în timp, cu resturile unui atelier de olar: cenuşă, resturi de lut prelucrat şi diverse materiale, depuse în straturi alveolate (ceramică pictată şi uzuală, pietre, oase, scoici, melci, plastică, lipituri de vatră, linguriţe de lut, tipar de lut, ”bulgăraşi” de hematit, căpăcuite cu lentile argiloase de nivelare).
Mormintele au fost descoperite în acelaşi perimetru, definindu-se o necropolă. M.5/2012 – de incineraţie (S.I, m. 13.20-13.60, –0,45 m) se afla sub trei lespezi grezoase (semn de mormânt?). Groapa nu a putut fi determinată, din cauza nediferenţierii solului. Era compus din resturile puternic calcinate ale unui copil (Infans I) şi câţiva cărbuni, depuse într-o mică groapă (aprox. 40 cm diametru), poate într-un săculeţ. M.6/2012 – inhumaţie (?) descoperită/păstrată parţial (S.I/2012 m. 19.90, –0,65-0,70). Este vorba de un fragment de calotă umană, aflată deasupra şi printre vestigiile cucuteniene, care credem că nu poate fi atribuită nivelului eneolitic, ci provine din groapa unui mormânt de epoca bronzului, care urmează a fi definit, deoarece continuă în porţiunea nesăpată. M.7/2012 – inhumaţie (S.IV-S.V/2012, m. 11-12, –0,30-0,60 m). Groapa era ovală, neregulată (L = 2.10 m; laţ .= 0.90/1 m). Defunctul (Maturus) era depus în decubit dorsalo–lateral dreapta, cu picioarele chircite spre dreapta, humerus-urile pe lângă torace, antebratul stâng adus pe abdomen, orientarea generală NNV–SSE. Gradul de conservare era mulţumitor, deşi prezenta ”prăbuşirea” părţii frontale şi a mandibulei, dislocări ale tibiei şi peroneului drept lipsa antebratului drept, porţiuni de coloană şi cutie toracică. Ca inventar, în M.7/2012, au fost depuse: în dreapta capului–un vas-sac, decorat cu brâu simplu, iar la picioare – două vase de tip kantharos, unul mai mic aşezat într-unul mai mare (ultimul decorat cu caneluri uşor oblice); torţile acestora, nu ştim dacă întâmplător sau nu, se găseau orientate perfect cardinal.
Perieghezele efectuate au condus la identificarea a două noi situri, care completează harta arheologică a zonei: Tăcuta–Dealul Siliştea (Barajul/Acumularea Tăcuta), cu materiale ceramice şi osteologice încadrate în cultura Noua, şi Rediu Galian–Silişte, com. Codăeşti, vatra unei aşezări medievale (sec. XV-XVII) şi o necropolă medievală târzie (sec.XVII-XVIII).
În concluzie, considerăm că situl de la Tăcuta, jud. Vaslui ar trebui să intre într-un program de cercetare arheologică sistematică, interdisciplinară, pentru investigarea extinsă a complexelor arheologice cucuteniene, cu elemente de aspect Hăbăşeşti, şi a necropolei de la începuturile culturii Noua.
Abstract other lang.
Abstract   The diagnostic archaeological investigation from Tăcuta-Miclea Hill/Paic site has continued, through non-intrusive methods (new surfaces scanned with the magnetometer, core drilling samples, archaeological pedestrian field surveys, palaeo-geographical determinations, etc.) and intrusive methods (the archaeological excavations started in trenches T.I - T.V, 102 sq.m. in the previous year). For the Cucuteni A3 layer, in T.I/2011 and T.III/2012 (20 x 2 m) the surface dwelling (D.1/2011), and the adjacent household complex (a pottery deposit and a bone/horn processing workshop?) were investigated. Also, the pit P.1/2011 (T.I), for the pottery waste, with rich inventory (painted and domestic use pottery, lithic and bone tools, zoomorphic and anthropomorphic figurines, stones, shells and snails shells, processed clay, layers of ash) was fully researched. In the Bronze Age necropolis (Noua I, Balinteşti-Cioinagi type), two graves of inhumation (G.6 and G.7/2012) and one grave of cremation (G.5/2012) were studied.
Bibliography
Bibliographic notes 1. D. Boghian, C. C. Lazanu, Mariuca-Diana Vornicu, Andreea Vornicu, Elena Vieru, Al. Gafincu, B. Munteanu, S. C. Enea, T. Dogariu, Tăcuta, com. Tăcuta, jud. Vaslui. Punct: Dealul Miclea (Paic), CCA 2012, p. 269-271; A. Asăndulesei, F.-A. Tencariu, S. Gania, Aplicaţii de topografie arheologică şi prospecţiuni geofizice în aşezarea de la Tăcuta, jud. Vaslui , CCAA 2012, p. 271. O versiune detaliata pe CD volumului.
2. I. Gugiuman,V. Cîrcotă, V. Băican, Judeţul Vaslui, Editura Academiei, Bucureşti, 1973, p. 20-21.
3. Colectivul de cercetare le mulţumeşte călduros şi pe această cale. De asemenea, mulţumim studenţilor: Marian Sergiu Ţifui, Dumitru-Ionuţ Stigleţ, Bogdan Mitică Viţelariu, Flavius Răzvan Derscariu, de la Universitatea din Suceava, care au participat la săpături, ca voluntari.
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu