Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Orăştie | County: Hunedoara | Site: Autostrada Orăştie - Sibiu, Lot 1 (Orăştie -Sebeş), km 00+000 - 24+110 | Excavation Year: 2011

Excavation Year   2011
Epoch
Neolithic;
Bronze Age;
Latene;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Medieval
Periods
Neolithic;
Bronze Age;
La Tène;
Roman Period;
Middle Medieval Period
Site Category
Civil;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Funerary find
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Hunedoara
Locality   Orăştie
Commune   Municipiul Orăştie
Site  Autostrada Orăştie - Sibiu, Lot 1 (Orăştie -Sebeş), km 00+000 - 24+110
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bocan Ionuţ Muzeul Naţional de Istorie a României
Damian Paul Site director Muzeul Naţional de Istorie a României
Dumitraşcu Emil Muzeul Naţional de Istorie a României
Ene Daniel Lucian Muzeul Naţional de Istorie a României
Ene Edmond-Silviu-Iulian Muzeul Naţional de Istorie a României
Streinu Marius Muzeul Naţional de Istorie a României
National Arch. Record Site Code 87647.29
Report Evaluarea potenţialului arheologic între km 0+000-24+110 a fost determinată de construirea lotului 1 (Orăştie-Sebeş) din viitoarea investiţie „Autostrada Orăştie-Sibiu", cale de acces rutier care va face legătura între varianta de ocolire la nivel de autostradă Deva-Orăştie şi varianta de ocolire a oraşului Sibiu.
Obiectivul general al evaluării a fost determinarea prezenţei sau absenţei materialelor arheologice, a structurilor, complexelor, artefactelor sau ecofactelor din zona afectată de lucrările de construire. În cazul descoperirii unor vestigii arheologice, cercetarea a urmărit distribuţia spaţială a acestora, stratigrafia zonei, caracterul şi starea lor de conservare. În legătură cu acest ultim aspect a fost necesară şi evaluarea riscurilor pentru patrimoniul cultural din zonă în relaţie cu implementarea proiectului de construire.
Tronsonul traversează zona sudică a Culoarului Orăştie, fiind aproximativ paralel cu râul Mureş. Dacă în zona Orăştie autostrada se desfăşoară pe o largă deschidere (umplută cu depozite sedimentare miocene), aceasta îşi continuă apoi traseul prin zona nordică a pintenului cristalin al Munţilor Sebeş. De asemenea, în acest tronson ea traversează râurile Cugir, Tărtăria şi Pianu.
În bibliografia de specialitate, în zona Orăştie-Sebeş erau cunoscute zone arheologice, dar şi descoperiri/informaţii arheologice întâmplătoare, acestea din urmă fiind mai greu de localizat în teren în lipsa unor date topografice certe, databile în diferite epoci istorice1. Noi informaţii au fost obţinute de către Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia şi Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, prin cercetările arheologice de tip perieghetic realizate în anul 20082.
Evaluarea potenţialului arheologic pe lotul 1 (Orăştie-Sebeş) km 0+000-24+110 a constat, pe lângă studiul documentelor de arhivă şi a cercetării arheologice de tip perieghetic, şi în efectuarea a 663 secţiuni de sondaje, cu dimensiuni variabile (3-12 × 1,30 m), executate cu două utilaje de tip buldoexcavator cu lamă de taluz (Foto 1). Poziţionarea secţiunilor de sondaj s-a făcut în funcţie de relief, acestea fiind dispuse perpendicular şi longitudinal faţă de axul autostrăzii. Sondajele arheologice au pus în evidenţă existenţa a 11 situri arheologice la km 3+750-3+950 (zonă de habitat din epoca bronzului), km 4+900-5+150 (epoca bronzului), km 8+450-8+600 (epoca bronzului), km 8+650-8+950 (zonă de habitat din epoca medievală), km 9+650-10+150 (epoca La Tène şi o zonă de habitat de epoca romană), km 11+250-11+600 (epocă romană), km 14+100-14+500 (epoca bronzului), km 15+100-15+300 (epoca La Tène şi epoca romană), km 20+550-20+870 (epoca bronzului, epoca medievală timpurie), km 21+200-21+400 (epocă neolitică), km 21+500-21+800 (epoca bronzului). Toate siturile urmează să fie cercetate preventiv, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea parcurgerii procedurii de descărcare de sarcină arheologică.
Note:
1. V. Moga, H. Ciugudean (editori), Repertoriul arheologic al judeţului Alba, Alba Iulia, 1995; S. Luca, Repertoriul arheologic al judeţului Hunedoara, Alba Iulia, 2005.
2. Raportul privind rezultatele cercetării de teren efectuate în scopul întocmirii diagnozei arheologice pentru traseul autostrăzii Orăştie-Sibiu (coridorul I) pe teritoriul judeţului Hunedoara (MCDR) şi pe teritoriul judeţului Alba (MNUAI).
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu