Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Maliuc | County: Tulcea | Site: Taraschina | Excavation Year: 2013

Excavation Year   2013
Epoch
Neolithic;
Latene;
Late Roman period (2nd - 4th cent.);
Late Medieval
Periods
Eneolithic;
La Tène;
Roman Period;
Middle Medieval Period
Site Category
Domestic
Site Types
Open settlement;
Tell
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Maliuc
Commune   Maliuc
Site  Taraschina
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ailincăi Sorin Cristian Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Bălăşescu Adrian Muzeul Naţional de Istorie a României
Burens Albane UMR 5602 Geographie de l’Environnement, Toulouse, France
Carozza Jean-Michel
Carozza Laurent UMR 5602 Geographie de l’Environnement, Toulouse, France
Florea Mihai Muzeul Naţional de Istorie a României
Groparu Tiberiu
Haită Constantin Muzeul Naţional de Istorie a României
Micu Cristian Leonard Site director Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Mihail Florian Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Radu Valentin Muzeul Naţional de Istorie a României
National Arch. Record Site Code 160788.01
Report Obiectivele cercetării
I. Continuarea cercetărilor în Zona 2 din aşezarea-tell
II. Realizarea unor sondaje cu ajutorul carotierei în zona din imediata apropiere a aşezării din punctul „Taraschina”, spre sud şi nord-est
III. Realizarea unor sondaje cu ajutorul carotierei în punctul
„Dâmbu lui Haralambie”
Rezultate
I. A continuat cercetarea gropii Fs 2015 în carourile J-K-L/53-54. Lectura planimetrică şi analiza dinamicii procesului de umplere au condus la schiţarea unui model interpretativ care, în esenţă, propune existenţa a 5 faze în evoluţia complexului arheologic; a fost finalizată cercetarea US 2030 în carourile L-N/53-54: silt neomogen, compact, cenuşiu-gălbui, afectat de rare galerii de animale şi rădăcini, asociat cu fragmente ceramice (cultura Gumelniţa, foarte rar epocă romană), scoici (Unio sp.), oase de mamifere şi peşti ; a fost finalizată cercetarea US 2038 în carourile L-N 53-54: silt, neomogen, compact, brun-mediu, afectat de rare galerii de animale şi rădăcini, asociat cu fragmente ceramice de diferite dimensiuni (cultura Gumelniţa), scoici (Unio sp.) de cele mai multe ori fragmentare, rar întregi, oase de mamifere şi peşti, rare granule de chirpici arşi; a fost finalizată cercetarea Fs 2039 şi US 2040 în carourile M-N 53: silt neomogen, puţin compact, brun-deschis, afectat de galerii de animale şi rădăcini, asociat cu fragmente de chirpici, resturi ardere, rare fragmente de scoici (Unio sp.), foarte puţine oase de mamifere şi peşti, fragmente ceramice (mai multe epocă romană, foarte puţine cultura Gumelniţa). Fs 2039 poate reprezenta umplutura unei gropi de epocă romană; a fost finalizată cercetarea US 2042 în carourile L-N 53-54: silt eterogen, compact, bej-cenuşiu, afectat de galerii de animale şi rădăcini, asociat cu fragmente de chirpici arşi şi nearşi, fragmente ceramice (cultura Gumelniţa), oase de mamifere şi peşti (o cantitate mai mare în raport cu US 2038), fragmente scoici (Unio sp.). Pentru o mai bună cunoaştere a caracteristicilor acestei unităţi, am decis pregătirea unui eşantion de 30 l sediment în vederea sitării sub jet de apă (sită de 0,5 mm). Poate reprezenta partea superioară a unui nivel de distrugere; a început cercetarea US 2043: strat de chirpici nearşi identificat în carourile L-N 53-54. A fost grav afectat de galeriile de animale, mai puţin de vegetaţie. În structura sa au fost identificate fragmente ceramice de diferite dimensiuni, numeroase oase de peşti şi mamifere (în carourile N53-54 un număr important de maxilare), fragmente de scoici (Unio sp.). În careul N53 au fost eşantionaţi şi sitaţi sub jet de apă 129 l de sediment. Poate reprezenta nivelul de distrugere al unei locuinţe; a început cercetarea US 2047: strat de chirpici incendiaţi identificat în caroul N54. A fost grav afectat de galeriile de animale. În structura sa au fost identificate fragmente ceramice, oase de mamifere (a fost observate chiar maxilare). Este, probabil, echivalent cu US 2043.
În paralel cu cercetarea unităţilor stratigrafice mai sus menţionate a fost completată diagrama stratigrafică a zonei aflate în studiu.
Precizăm că materialul arheologic descoperit în Zona 2 a fost înregistrat în funcţie de poziţia sa stratigrafică, apartenenţa la un complex de locuire şi poziţia în spaţiu. În paralel cu cercetarea din teren s-a realizat spălarea, trierea şi numărarea inventarului avut la dispoziţie. În campania 2013, în funcţie de descoperirile realizate, a fost completată baza de date a sitului, ce cuantifică diferitele categorii de materiale: ceramică, utilijaj litic, IMDA, faună, chirpici etc.
II. În campania 2013, au fost realizate două sondaje la aproximativ 30 m S de aşezarea-tell (denumite convenţional Log 23 şi Log 24) şi două pe intervalul 60-100 m NE de sit, de o parte şi de alta a canalului ce face legătura între Canalul Şontea şi Lacul Taraschina (denumite convenţional Log 25 şi Log 26). În acest context, am avut în vedere identificarea unor elemente de paleorelief şi înregistrarea transformărilor sesizate la nivelul mediului înconjurător în zona „Taraschina”. De fiecare dată, forarea a fost oprită la nivelul loess- ului cuaternar: adâncimea maximă în cazul sondajelor Log 23 şi Log 24 a fost de 5 m, în timp ce pentru Log 25 şi Log 26 aceasta a fost de maxim 3 m.
III. În punctul „Dâmbul lui Haralambie”, aflat pe malul canalului Şontea, a fost descoperit, întâmplător, un bogat material arheologic atribuit Eneoliticului (cultura Gumelniţa), epocii romane şi Evului Mediu. Zona din apropierea canalului a fost pregătită în anii 1980 pentru depozitarea stufului. Condiţiile specifice din punctul amintit nu permit realizarea unei cercetări de suprafaţă propriu-zise. Din acest motiv, într-o primă fază, am decis realizarea a şase sondaje (denumite convenţional DAMB 1, DAMB 2, DAMB 3, DAMB 4, DAMB 5, DAMB
6) cu ajutorul carotierei, în imediata apropiere a canalului Şontea. Acestea permit identificarea unor elemente de paleorelief anterioare locuirii eneolitice, definirea caracteristicilor locuirii eneolitice şi înregistrarea transformărilor sesizate la nivelul mediului înconjurător. De fiecare dată, forarea a fost oprită la nivelul loess-ului cuaternar. Toate punctele în care au fost efectuate sondajele se regăsesc în planul general al aşezării realizat cu ajutorul unei staţii totale.
În ceea ce priveşte materialul rezultat în urma forărilor din zona „Taraschina” şi punctul „Dâmbul lui Haralambie”, trebuie menţionat că în afară de descrierea propriu-zisă şi datare, acesta va face obiectul unor măsurători de susceptibilitate magnetică şi prelevări în vederea realizării unor analize de fitolite, sferolite şi polen identificate în sediment.
Trebuie precizat că întreaga documentaţie rezultată în urma cercetărilor din 2013 a fost înregistrată în format electronic şi depusă în arhiva misiunii arheologice Delta du Danube/Delta Dunării aflată în administrarea ICEM Tulcea.
Campania 2013 marchează finalizarea proiectului Société et environnement durant le Néolithique et les âges des Métaux dans le delta du Danube (Roumanie) (2010-2013), finanţat de Ministerul Afacerilor Externe şi Europene din Franţa, ce a reunit specialişti din cadrul ICEM Tulcea, MNIR Bucureşti, GeoEcoMar Bucureşti, Universitatea Al. I. Cuza Iaşi, UMR 5602 Geode Toulouse, Université de Strasbourg, UMR 5140 Lattes-Montpellier, CEPAM UMR 7264 Nice şi UMR 5608 TRACES Toulouse. Echipa de proiect a depus în luna octombrie 2013 raportul final de activitate la Ministerul Afacerilor Externe şi Europene din Franţa şi a înaintat spre analiză şi aprobare un nou proiect, proiectat pentru perioada 2014-2017.
Abstract other lang.
Abstract   I. The continuation of the excavations in Zone 2 from the tell- settlement.
II. The realization of soundings with the drill in the area close to the settlement from the point „Taraschina”, towards south and north-east.
III. The realization of soundings with the drill in the settlement from the point „Dâmbul lui Haralambie”.
Bibliography CAROZZA (L.), BEM (C.), MICU (C.) 2011 – Société et environnement dans la zone du bas Danube durant le 5ème millénaire avant notre ère. Maison d’édition de l’Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iasi,
414 p. (ISBN : 978-973-703-725-5).
CAROZZA (L.), CAROZZA (J.-M), MICU (C.) în curs de apariţie
- Evidence archéologique de la submersion de la plateforme continentale dans le delta du Danube à la fin du 5ème millénaire avant notre ère. GEOECOMRINA 2013.
CAROZZA (J.-M.), CAROZZA (L.), MICU (C.), DANU (M.), RADU (V.), OPREANU (G.), HAITA (C.) în curs de apariţie - Après le Déluge: évolution géomorphologique du delta du Danube après la reconnexion Mer Noire / Méditerranée et ses implications sur le peuplement énéolithique Quaternaire, actes du colloque Q8, Clermont-Ferrand 2012.
CAROZZA (J.-M.), MICU (C.), MIHAIL (F.), CAROZZA (L.) 2012
- Landscape change and archaeological settlements in the lower Danube valley and delta from Early Neolithic to Chalcolithic time. Quaternary International, IGCP 521: Caspian-Black Sea – Mediterranean Corridors during the last 30 ka: sea level change and human adaptive strategies Selected Papers, Volume 261, 30 May
2012, p. 21–31, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2010.07.017 .
MICU (C.), CAROZZA (L.), CAROZZA (J.-M), MIHAIL (F.), JUGANARU (G.) 2009 – Observations sur l’habitat neo-eneolithique dans le Delta du Danube. Miscellanea in honorem annos LXV peragentis Professoris Dan Monah oblata - ROMANIAN ACADEMY INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY OF IASI (Ed.), 2009, p. 317-336. http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00438522/fr/ .
CAROZZA (J.-M.), CAROZZA (L.), RADU (V.), LEVÊQUE (F.), MICU (C.), OPREANU (G.), HAITA (C.), DANU (M.) 2012 – Aftermath the flooding: geomorphological evolution of the Danube delta after the black dea-mediterranean reconnection and its implication on eneolithic stllements, in: Gatescu P., Lewis W., Bretcan P. dir., Water Ressources and Wetlands, Tulcea 14-16 september 2012, international conference proceedings, p. 458-465 (ISBN 978-606-
605-038-8).
CAROZZA (L.), MICU (C.), CAROZZA (J.-M), HAITA (C.), BALASESCU (A.), RADU (V.), BURENS (A.), MIHAIL (F.), AILINCAI (S.), FLOREA (M.) 2011 - L’habitat Chalcolithique de Taraschina à Mila 23 et le peuplement ancien du delta du Danube durant la première moitié du 5ème millénaire avant notre ère. In: Seve Mills and Pavel Mirea (ed.), actes du colloque de Alexandria The lower Danube in prehistory : landscape changes ans human-environement interactions, p. 31-47.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu