Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Veţel | County: Hunedoara | Site: NE Amfiteatru | Excavation Year: 2013

Excavation Year   2013
Epoch
Late Roman period (2nd - 4th cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Urban settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Hunedoara
Locality   Veţel
Commune   Veţel
Site  NE Amfiteatru
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bocan Ionuţ Muzeul Naţional de Istorie a României
Damian Paul Site director Muzeul Naţional de Istorie a României
Simion Mihaela Muzeul Naţional de Istorie a României
Vasilescu Florela SC Vanderlay SRL Hunedoara
Vleja Decebal Muzeul Naţional de Istorie a României
National Arch. Record Site Code 91991.01
Report A fost deschis un nou sector de cercetare, denumit convenţional Sector NE Amfiteatru. Acesta este amplasat pe un teren aflat în proprietatea Ministerului Culturii, în imediata apropiere a drumului de pământ care face legatura dintre malul Mureşului (zona de deversare a Canalului de apă caldă a Termocentralei Mintia) şi Halta Mintia.
A fost trasată o secţiune, orientată NV –SE, în funcţie de configuraţia terenului, cu dimensiunile de 25 x 3 m. Adâncimea maximă de intervenţie în vederea cercetării este de 1,30 m. Au fost identificate şi cercetate un nr. de 30 de complexe arheologice datate în epoca romană precum şi un nivel corespunzator amenajării zonei în perioada modernă – contemporană, constând într-un drum de deservire agricol. Pe baza rezultatelor cercetării din campania de anul acesta se pot emite o serie de consideraţii stratigrafice care vin să îmbogăţească şi să rafineze cunoştinţele actuale despre evoluţia aşezării civile Micia de-a lungul epocii romane. Astfel, a fost identificat un nivel corespunzător celei de-a doua jumătăţi a secolului al III-lea p. Chr. cu două faze distincte. Cercetarea s-a oprit pe un nivel de distrugere ce suprapune nivelul corespunzător secolului II p. Chr., semnalat şi de cercetările anterioare şi pus în legătură cu distrugerea Miciei în timpul războaielor marcomanice. Complexele cercetate constau în două locuinţe, surprinse parţial, cu podele din mortar, suprapuse de nivelul de distrugere, o serie de gropi, o vatră, elemente constitutive ale unui edificiu de mari dimensiuni aflat în imediata vecinătate, precum şi o structură, delimitată de un şanţ astupat în antichitate, peste care au fost depuse capete de animale mari. În stadiul actual al cercetărilor nu putem oferi alte indicii despre complexele identificate, fiind necesară demontarea nivelului de distrugere şi extinderea suprafeţei cercetate. Materialul arheologic constă, în special, din fragmente ceramice comune şi de lux, obiecte de port şi podoabă, piese de echipament militar, dar şi armament fragmentar.
Materialul arheologic a fost inventariat preliminar, ambalat şi transportat la MNIR pentru restaurare şi cercetare.
În afara săpăturii arheologice propriu-zise, în campania 2013 a fost realizată ridicarea topografică de bază, cu încercarea de localizare a cercetărilor anterioare şi fixarea a două borne topografice pentru realizarea caroiajului topografic. Deasemenea, cu sprijinul Primăriei com. Veţel, a fost curăţat întreg situl astfel încât, în acest moment, se poate organiza un circuit de vizitare cu panotarea monumentelor vizibile (amfiteatru, terme). Au fost structurate şi s-a început completarea bazelor de date referitoare la patrimoniul mobil dar şi a celei care conţine toate informaţiile de natură arheologică, ambele subsumate unei aplicaţii GIS.
Abstract other lang.
Abstract   During the 2013 archaeological campaign was opened a new research sector, named conventionally “Sector NE Amphitheatre”. In here, following the terrain’s configuration was opened a section oriented NW – SE (size 25 x 3m). There have been identified and investigated 30 archaeological complexes dated to the Roman period, as well as a level of arranging the zone during the modern / contemporary time, namely a secondary agricultural road.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu