Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Sânnicolau Român | Commune: Cefa | County: Bihor | Site: Cefa - La pădure | Excavation Year: 2013

Excavation Year   2013
Epoch
Early Medieval Age (7th - 13th cent.);
Late Medieval Age (14th - 18th cent.)
Periods
Medieval Age
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Rural settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Bihor
Locality   Sânnicolau Român
Commune   Cefa
Site  Cefa - La pădure
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Crişan Ioan Site director Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea
National Arch. Record Site Code 28255.01
Report Începând cu anul 2000 săpăturile se desfăşoară în sectorul A (Hotare) al sitului Cefa-La Pădure, unde au fost localizate cimitirul şi biserica satului medieval Rădvani. Prin săpăturile executate până în prezent au fost atinse marginile cimitirului în cele patru puncte cardinale, fiind identificate şi cercetate 447 de morminte ce se încadrează cronologic (cu excepţia unui mormânt modern) în secolele XI-XVI/XVII şi au fost dezvelite fundaţiile unei biserici databilă în a doua jumătate a secolului al XIII-lea. Pietrele din fundaţia acestei biserici provin de la un edificiu mai vechi al cărui amplasament nu a fost încă localizat. Ipotetic, el ar trebui să se afle în cuprinsul cimitirului, deşi nu este exclus ca materialul refolosit să fi fost adus din altă parte.
Pentru o analiză de detaliu privind arheologia peisajului în acest sector şi pentru identificarea altor urme arhitectonice s-a apelat la echipa de cercetători de la Universitatea de Vest din Timişoara şi de la Asociaţia Arheo Vest care în luna septembrie a anului 2013 a efectuat o nouă ridicare topografică amănunţită a terenului şi o scanare geomagnetică cu un magnetometru fluxgate.
Pentru efectuarea ridicării topografice a fost folosit ca instrument de lucru o Staţie Totală TCR 1205 Smart Station. Poziţionarea şi orientarea s-a făcut într-un sistem de coordonate local transpus ulterior sistemului de proiecţie Stereografic 1970. Ca urmare a ridicării topografice amănunţite efectuate într-o reţea deasă de puncte, s-au putut reprezenta la scară elementele de micromorfologie a terenului, planul topografic rezultat reliefând foarte clar urmele aplatizate ale unui sistem de fortificare antropic, azi aproape imperceptibil la suprafaţa terenului deoarece lucrările de hidroamelioraţii precum şi cele de amenajări agricole mecanizate au uniformizat platoul central, nivelând valul şi cele două şanţuri de apărare care se presupune că ar fi existat în evul mediu.
Prospecţiunea magnetometrică s-a desfăşurat pe o suprafaţă de 1,98 ha, reprezentând 22 de griduri cu dimensiunea de 30 m x 30 m, stabilite în funcţie de topografia terenului (ocolindu-se arealul excavat de arheologi) şi de specificaţiile tehnice impuse de aparatura utilizată. Prospectarea magnetometrică realizată cu gradiometrul Bartington Grad 601-2 (dual) a condus la identificarea unor urme arhitectonice care pot fi puse în legătură cu un complex patrulater cu dublă incintă. Amprenta magnetică fiind foarte ştearsă, datorită modificărilor ulterioare ale terenului şi a practicării intensive a agriculturii mecanizate, nu există certitudinea că au fost depistate vestigiile unui edificiu de zid. Situaţia va putea fi clarificată prin săpăturile arheologice ce urmează a fi practicate în acel punct în anul 2014.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu