Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Meteş | County: Alba | Site: La peşteră | Excavation Year: 1997

Excavation Year   1997
Epoch
Neolithic;
Bronze Age
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Meteş
Commune   Meteş
Site  La peşteră
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ciugudean Horia Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 5586.01
Report În luna iulie 1997 au fost continuate cercetările sistematice în hotarul comunei Meteş (jud. Alba), în punctul numit de localnici "La Peştera". A fost investigată zona vestică a platoului de calcar pe care este situată aşezarea cu o secţiune de 10 x 1 m, constatându-se existenţa unui strat de cultură cu o grosime de cca. 0,35 - 0,40 m, la baza căruia apar materiale aparţinând fazei a III-a a culturii Coţofeni, pentru ca în partea sa superioară ele să fie amestecate cu fragmente ceramice specifice Bronzului timpuriu. Din punct de vedere stratigrafic, cele două etape de locuire nu pot fi diferenţiate, separarea materialelor făcându-se pe criterii exclusiv tipologice.
O altă arie investigată a fost cea din capătul estic al platoului, unde a fost deschisă o suprafaţă pentru dezvelirea unei locuinţe surprinse doar parţial în secţiunea III/1996. S-a pus în evidenţă o vatră cu făţuiala din lut, în preajma căreia s-au descoperit mai multe vase întregi sau întregibile aparţinând culturii Coţofeni. Materialul litic este destul de bogat, constând din unelte din silex şi cuarţit, la care se adaugă pietre de râşniţă şi frecătoare. Şi în această zonă a aşezării, sub stratul de humus a apărut ceramică aparţinând perioadei Bronzului timpuriu, între care şi un vas-sac, decorat cu brâuri în relief, parţial întregibil.
Investigaţiile întreprinse în anul 1997 au evidenţiat că aşezarea Coţofeni se extinde pe întreaga suprafaţă a platoului, ea constând dintr-un unic nivel de locuire, care în anumite zone suprapune direct stânca vie. Excepţie face doar latura sudică, unde s-au putut surprinde în anii precedenţi nu mai puţin de trei nivele succesive.
În ceea ce priveşte locuirea aparţinând Bronzului timpuriu, aceasta are din păcate un caracter sporadic, fiind inegal distribuită pe suprafaţa investigată. Formele şi decorul ceramicii ne permit s-o atribuim unui facies regional al grupului Şoimuş. Investigaţiile viitoare vor trebui să se concentreze deopotrivă asupra aşezării şi cimitirului tumular identificat în preajma ei şi din care n-a fost cercetat decât un singur tumul.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu