Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Şuţeşti | County: Brăila | Site: Val | Excavation Year: 2012

Excavation Year   2012
Epoch
Unspecified
Periods
Unassigned
Site Category
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Brăila
Locality   Şuţeşti
Commune   Şuţeşti
Site  Val
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Cândea Ionel Site director Muzeul Brăilei
Croitoru Costin Muzeul Brăilei
Sîrbu Valeriu Muzeul Brăilei
National Arch. Record Site Code 44159.02
Report Valul se întinde pe o distanţă de circa 2,5 Km, la marginea vestică a satului Şuţeşti, fiind puternic afectat de activităţile cotidiene. Are o înălţime păstrată de 2-4 m şi o grosime la bază de max. 20 m. Traseul său bara un pinten de terasă şi unea două vaduri naturale de acces spre lunca inundabilă a Buzăului.
La capătul său nord-estic se află cimitirul satului, iar locuitorii au început să sape valul pentru a-şi înmormânta defuncţii direct în miezul leossoid al valului, dar acţiunea a fost stopată; în plus, pe traseul său au fost executate căi de acces spre zone cultivate şi spre lunca Buzăului. În capătul sud-vestic al valului, spre lunca Buzăului, la câţiva metri este vizibilă o incintă rectangulară (aproximativ 25 x 25 m.) din pământ, după toate aparenţele modernă, însă doar cercetările geofizice ori săpăturile arheologice vor putea lămuri situaţia; acum ea este utilizată ca zonă menajeră, pe versanţii valului şi în această
incintă fiind depozitate cantităţi apreciabile de gunoi menajer.
În anul 2012 au fost reluate cercetările arheologice sistematice de la acest obiectiv, în încercarea de a găsi un răspuns elocvent cu privire la modalitatea de construcţie, rolul şi mai ales cronologia acestei fortificaţii. În acest scop a fost deschisă o secţiune de 16 x
2 metri, orientată est-vest, perpendicular pe val, pornind din zona mediană a acestuia. În campania anului 2013 am continuat această secţiune, neepuizată în zona şanţului. De asemenea au fost deschise două casete laterale, pe coama valului, pentru a-i verifica structura şi modul de execuţie, şi a fost prelungită secţiunea cu 10 metri spre vest.
S-au identificat variate succesiuni de depuneri de sedimente, atât de loess, cât şi cu alte texturi şi culori, pentru ridicarea fortificaţiei. De asemenea, în partea exterioară s-au evidenţiat anumite structuri din lemn.
Dintre complexele identificate menţionăm prezenţa, în apropierea înălţimii maxime a valului, a două gropi şi a unor depuneri de pământ galben bătătorit, în apropierea acestora găsindu-se resturile de bârne din lemn.
De menţionat că în cercetările din anii anteriori (2006-2007), în alte zone, în structura valului s-au evidenţiat împletituri din nuiele şi pietre de râu.
Săpăturile arheologice au fost însoţite de cercetări geofizice şi topografice.
În aceste condiţii se impune continuarea cercetărilor, pornind chiar cu epuizarea secţiunii deschise, care credem că mai poate oferi surprize, şi evident continuarea spre est, acolo unde P. Polonic văzuse un al doilea şanţ al fortificaţiei liniare, evidenţiat şi de cercetările geofizice.
Abstract other lang.
Abstract   The main objectives we proposed for this campaign of archaeological investigations were to find out the way of which the wall was built and if is possible to find out some eloquent arguments for sustaining his chronology. Just one section was made, from the top of the wall to his ditch. Two pillar pits were identified next to the wall battlement.
Next we intend to exhausted the present section and to continue the explorations on the other part of the wall, in order to understand the relation between the wall and the quadrilateral earth precinct.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu