Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Nucet | County: Dâmboviţa | Site: Mănăstire | Excavation Year: 1997

Excavation Year   1997
Epoch
Late Medieval
Periods
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Monastery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Dâmboviţa
Locality   Nucet
Commune   Nucet
Site  Mănăstire
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Diaconescu Petru Site director Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", Târgovişte
National Arch. Record Site Code 68299.02
Report Situat la 16 km sud de Târgovişte, pe malul stâng al Dâmboviţei, ansamblul monastic s-a deteriorat progresiv după 1863, prezentându-se la începutul lucrărilor de restaurare-conservare din 1996, în proporţie de 80%, în stare de ruină avansată.
Prioritatea consolidării de urgenţă a bisericii ne-a dat posibilitatea investigării monumentului principal. Din perimetrul de cca. 3.600 mp. al ansamblului, deocamdată s-au putut executa investigaţii pe laturile de nord şi est (relativ mai bine păstrate) prin cinci secţiuni şi o casetă ce însumează 110 mp.
S-au stabilit, până în prezent, numai etapele de construcţii, nivele de călcare şi etapizarea acestora, după cum urmează:
- anterior construcţiei din materiale durabile, atestată documentar, a existat probabil un schit din lemn, identificat printr-un strat de var, fragmente de cărămizi şi frescă, etapă datată, probabil, în prima jumătate a sec. XV.
- din ansamblul ridicat de ctitorul atestat documentar, Gherghina Pârcălav, în jurul anului 1500, se păstrează parţial, turnul de intrare de pe latura nordică şi s-a identificat zidul de incintă şi un rând de chilii pe ambele laturi cercetate.
- din etapa Eanache Văcărescu, 1712, s-a putut identifica în secţiunea I, fundaţia absidei altarului, lipită la exterior de cea a bisericii actuale, cât şi fragmente de frescă anterioară anului 1712.
- între 1738 - 1746, Barbu Văcărescu aduce modificări esenţiale, fortificând ansamblul cu o nouă incintă la 1,5 m exterior, de cea veche şi refăcând etajul turnului-clopotniţă transformându-l în paraclis, inclusiv un corp de chilii lipite de turn, spre vest, cu rol de casă egumenească.
- alte prefaceri au fost executate pe aceleaşi laturi în anii 1816 - 1821 când printre altele se ridică şi actualul turn-clopotniţă de pe latura estică.
- etapa ultimă din anii 1840 - 1849 ce a avut ca scop, o dată cu demolarea vechii biserici, ridicarea celei actuale nu poate fi încă detaliată din lipsa cercetării.
În 1998, o dată cu încheierea cercetării pe laturile de nord şi est, ne propunem şi cercetarea bisericii actuale cât şi a celorlalte presupuse în acelaşi perimetru.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu