Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Cartier Cetate | Excavation Year: 2014

Excavation Year   2014
Epoch
Late Roman period (2nd - 4th cent.);
Early Medieval Age (7th - 13th cent.)
Periods
Roman Period;
Early Medieval Period
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Urban settlement;
Sanctuary
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  Cartier Cetate
Site Sector Mithraeum III
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bissell Tess Princeton University, USA
Bobăilă Rareș Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Ciută Beatrice Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Constantin Inel Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Dobos Alpár Universitatea ELTE Budapesta, Ungaria
Drăgan Andreea Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Edwards Erin University of Maryland, USA
Egri Mariana Elena Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Gaspar Răzvan Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Ion Sabina University of Cincinnati, USA
Lowy Rebecca Princeton University, USA
McCarty Matthew Princeton University, USA
McKinnon Shaun University of Alberta, Canada
Michael Joyce
Mustaţă Silvia Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Oargă Ovidiu Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Petruţ David Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Rustoiu Aurel Site director Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Rustoiu Gabriel Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Ryan Kathleen Princeton University, USA
Spencer Margaret Princeton University, USA
Stan Marius Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Szabó Csaba University of Pécs
National Arch. Record Site Code 1026.12
Report Cercetările arheologice din anul 2014 în punctul Cartier Cetate, obiectiv Mithraeum III, din Alba Iulia, judeţul Alba, s-au desfăşurat pe baza unui proiect multi-anual de cercetare, iniţiat în anul 2013 şi dezvoltat de Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia în parteneriat cu Universitatea Princeton (SUA), Universitatea Babeş- Bolyai Cluj-Napoca şi Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj- Napoca. Principalul scop al campaniei din acest an, desfăşurată în perioada iulie – august 2014, a fost continuarea cercetărilor din anul 2013 prin extinderea spre sud a suprafeţei deja investigate, pentru a dezveli integral clădirea sanctuarului lui Mithras identificată în 2008. Cercetările s-au desfăşurat conform autorizaţiei de cercetare arheologică sistematică nr. 12/2014, fiind finanţate de către Universitatea Princeton şi Andrew Gardner Magic Fund, USA.
Din punct de vedere metodologic, s-a optat pentru cercetarea şi înregistrarea datelor arheologice pe baza sistemului „single context recording”, care implică excavarea şi înregistrarea geo-referenţiată a fiecărui context arheologic identificat în teren,precum şi a elementelor arhitecturale, artefactelor şi ecofactelor
asociate.
Suprafaţa excavată în anul precedent, având dimensiunile de 17 x 9 m, a fost extinsă spre sud printr-o nouă suprafaţă de 17 x5 m. Scopul principal a fost de a dezveli latura sudică a sanctuarului, care include fundaţia băncii sudice din sala centrală, precum şi toată partea din stânga a antecamerei. Un alt scop a fost de a rezolva problema extinderii spre sud a locuinţei medievale (12 – 13 p.Chr.) parţial identificate în 2013 în colţul sud-vestic al sanctuarului.
Cercetările arheologice din 2014 au dus la dezvelirea în proporţie de aproximativ 90% a planimetriei sanctuarului, rămânând de rezolvat doar situaţia zonei din spatele sălii centrale, în care prospecţiile geofizice din acest an par să indice prezenţa unei abside. Starea de prezervare a laturii sudice a sanctuarului este similară cu cea a restului structurii, în sensul în care doar fundaţia s-a păstrat bine, fiind construită din piatră de râu legată cu mortar. Din elevaţia propriu-zisă a zidurilor, precum şi din podeaua confecţionată din elemente ceramice, s-a păstrat foarte puţin, dar s-au putut recolta câteva fragmente de tencuială pictată, precum şi multe fragmente din substrucţia podelei. Cercetarea integrală a fundaţiilor sanctuarului a relevat şi maniera de amenajare a terenului pe care acesta a fost construit. Astfel zona construcţiei, care la origine era foarte înclinată, a fost sistematic nivelată cu ajutorul unor umpluturi de sol lutos brun-gălbui, bine compactate, care au compensat panta naturală în special pe direcţia nord-est şi est. Tot pentru compensarea pantei naturale, fundaţiile sanctuarului sunt mai înalte în aceste direcţii.
Aceleaşi cercetări din 2014 au identificat şi planimetria şi fazele constructive ale antecamerei sanctuarului. Astfel, în prima fază antecamera a constat dintr-o singură încăpere a cărei lăţime corespunde cu cea a sălii centrale. În faza a doua, antecamera a fost împărţită în două camere mai mici, inegale ca dimensiuni, prin construirea unui zid interior, din care s-a păstrat doar fundaţia, perpendicular pe zidul faţadei. În interior, camera mai mică din stânga intrării pare să fi fost decorată cu semicoloane scunde din calcar, adosate la zidul faţadei, având în vedere descoperirea uneia dintre ele, căzută într-un colţ. Podeaua antecamerei a fost puternic afectată de o locuire care a fost provizoriu datată în secolele 10–11 p.Chr. pe baza materialului arheologic recuperat. Tot în legătură cu antecamera, au fost identificate şi urmele intrării în sanctuar aparţinând fazei a doua, respectiv un postament scund rectangular, confecţionat din piatră de râu legată cu mortar, adosat la faţadă.
Extinderea spre sud a cercetărilor a permis şi identificarea mai multor urme aparţinând perioadei medievale. Astfel, în colţul sud-vestic al sanctuarului s-a continuat dezvelirea locuinţei aparţinând secolelor 12 – 13 p.Chr, identificată în 2013. Aceasta are o formă cvasi-rectangulară, cu stâlpi de colţ şi intermediari din lemn şi cu „fundaţii” din piatră de râu de dimensiuni mari, elemente arhitecturale şi fragmente de monumente romane reciclate. Pe lângă cuptorul pietrar identificat în 2013, pe latura vestică a locuinţei a mai fost identificată în 2014 o groapă de provizii în formă de clopot, având o deschidere ovală. Groapa de provizii avea pe fund un strat din piatră de râu, iar partea inferioară a pereţilor era căptuşită cu cărămizi romane întregi sau fragmentare puse pe cant. Umplutura gropii a conţinut foarte puţin inventar, constând din câteva oase animale şi fragmente ceramice mici.
În exteriorul sanctuarului, pe latura sa sudică, au fost descoperite câteva grămezi de cărămizi şi ţigle romane, mai mult sau mai puţin fragmentare, care par să fi fost sistematic colectate şi reciclate după abandonarea construcţiei, în legătură cu activităţile din perioada medievală târzie din această zonă. Ipoteza este de asemenea susţinută de prezenţa unei alte structuri rectangulare în colţul sud-estic al suprafeţei cercetate în 2014, afectând puţin şi colţul sud-estic al antecamerei sanctuarului. Această structură a fost construită din bârne de lemn şi a fost înconjurată pe cel puţin două laturi de un „pavaj” din cărămizi şi ţigle romane întregi. Având în vedere că această structură se continuă în profilul sudic al suprafeţei excavate în 2014, funcţiile şi planimetria sa exactă vor fi elucidate în campania din 2015, odată cu extinderea suplimentară a suprafeţei spre sud. Este însă destul de clar că în ultima fază, după abandonare, această structură a fost folosită ca groapă de gunoi, conţinând mai ales numeroase resturi animale, precum şi ceramică medievală târzie.
Inventarul arheologic recuperat în această campanie constă din: elemente arhitecturale din calcar, gresie şi ceramică, multă ceramică romană, medievală şi modernă, instrumente de iluminat, vase fragmentare de sticlă, obiecte diverse din fier, bronz, argint, os, cahle fragmentare, monede romane şi austriece, precum şi o mare cantitate de oase de animale aparţinând diferitelor perioade. Conform legislaţiei în vigoare, materialul arheologic s-a predat pentru înregistrare, conservare şi restaurare la MNUAI. S-au recoltat de asemenea mai multe probe de sol, materiale de construcţii, palinologice, arheobotanice şi arheozoologice care au fost predate pentru analiză la laboratoarele de specialitate cu care s-au încheiat acorduri de colaborare.
Abstract other lang.
Abstract   The archaeological campaign of 2014 on the Cartier Cetate
site, Mithraeum III findspot, from Alba Iulia, Alba District, is part of a multi-annual research project developed by the National Museum of Unification Alba Iulia together with the Princeton University (USA), Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca and the Institute of Archaeology and History of Art Cluj-Napoca. The main scope of this campaign, carried out in July – August 2014, was to continue the investigations of 2013 by extending the already investigated area to the south, in order to completely identify the entire structure of the Mithras sanctuary. The investigations of 2014 led to the unearthing of around 90% of the sanctuary’s structure, so the single remaining question concerns the area behind the central hall, in which the geophysical survey seems to indicate the existence of an apse. Aside from the Roman remains, the campaign of 2014 also completed the unearthing of the medieval dwelling identified in 2013 in the south-western corner, also identifying the nearby storage pit. Another late medieval timber structure was identified in the south-eastern corner. The recovered inventory consists of: architectural elements, pottery, objects made of glass, iron, silver, bronze, stone, coins and a large quantity of animal bones. Several palynological, archaeobotanical, archaeozoological, soil and building materials samples were also collected.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu