Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Radovanu | County: Călăraşi | Site: Gorgana a doua | Excavation Year: 2014

Excavation Year   2014
Epoch
Neolithic;
Latene
Periods
Eneolithic;
La Tène
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Tell;
Isolated grave
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Călăraşi
Locality   Radovanu
Commune   Radovanu
Site  Gorgana a doua
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Marinete Alina Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Morintz Alexandru Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Schuster Cristian Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Şerbănescu Done Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa, Olteniţa
Tuţulescu Ion Muzeul Judeţean Vâlcea, Râmnicu Vâlcea
Văcăroaia Cristina Alexandra
National Arch. Record Site Code 104760.07
Report Campania arheologică de la Radovanu s-a desfăşurat în perioada 28 iulie – 29 august 2014. Cercetările s-au concentrat doar pe Gorgana a doua. Comparativ cu campania anterioară, săpătura a fost de mai mică amploare (nu au fost deschise casete noi, ci doar continuate cele începute), o parte a timpului fiind dedicat măsurătorilor magnetometrice.
Au fost continuate investigaţiile în Casetele 4, 5, Y şi Z (fig. 1), unde în campania anterioară fusese identificată o aglomerare de material arheologic, constând din pietre, chirpici, fragmente ceramice şi oase de animale. Întrucât structura de locuire (L3) se afla la marginile celor trei casete alăturate, s-a decis demontarea
martorilor dintre ele. Pentru a păstra însă evidenţa stratigrafică, iniţial au fost demontaţi doar martorii dintre Casetele 4 şi Y, respectiv 5 şi Z. S-a putut documenta faptul că pereţii construcţiei, foarte probabil o locuinţă, în special cel nordic, s-au prăbuşit în interior în urma incendierii. Au fost descoperite numeroase fragmente de chirpici cu impresiuni de nuiele. Surprinde numărul mare de pietre, comparativ cu alte construcţii. În extremitatea sud- estică a L3 a fost identificat un chiup. Partea superioară era prabuşită în interior, diametrul părţii păstrate fiind 85 cm, iar grosimea pereţilor de circa 3 cm. La săparea chiupului, la est de acesta. A fost găsit un al doilea chiup aflat într-o stare mai proastă de conservare (fig. 2). În partea nordică a complexului au fost descoperite fragmente aparţinând a cele puţin 4 fructiere.
De asemenea, au fost continuate cercetările în Casetele 2, X, 3 şi 1. În Caseta 2 adâncirea nu s-a putut efectua decât în colţul estic, datorită unui şanţ arheologic vechi, documentat anul trecut, care străbate secţiunea pe direcţia nord-sud. În acest colţ, ca şi în Caseta X, au fost găsite un număr redus de pietre. A fost continuată săpătura în Caseta Q, unde s-a ajuns la adâncimea de 0,78 m. Materialul arheologic este sărac, constând într-un fragment căţuie şi puţine fragmente de amforă. Menţionăm apariţia a 3 mici aglomerări de pietre, situate aproximativ în centrul casetei.
O descoperire deosebit de importantă a fost efectuată în Caseta 1. Aici, în vecinătatea vetrei decorate cercetate în campania anterioară şi recent publicată (Morintz A 2013; Şerbănescu et alii 2014), a fost găsit un obiect care, cel puţin pentru moment, ridică probleme în privinţa funcţionalităţii, pentru acesta negăsindu-se analogii certe (fig. 3). Obiectul a fost realizat dintr-o gresie proasă.
Aşa cum menţionam la început, un alt obiectiv al campaniei din 2014 a fost efectuarea de măsurători geofizice. Utilizarea acestei metode non-distructive a fost aplicată pe suprafeţele încă nesăpate, în principal cele dispuse în extremitate nordică a gorganei (fig. 1). Utilitatea metodei a fost verificată în campaniile anterioare, când semnalele de arsură au fost confirmate prin săpătură prin descoperirea unor vetre. Prelucrarea şi analizarea informaţiilor geofizice vor oferi un sprjin în alegerea strategiei de cercetare pentru campaniile viitoare.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography L. Mecu, A. Nălbitoru, Folosirea metodelor geofizice pe situl de la
Radovanu, Drobeta XX, 2010, p. 111-116.
A. Morintz, On a possible function of the geto-dacian decorated hearths, în C. Schuster, O. Cîrstina, M. Cosac, G. Murătoreanu (ed.), Proceedings of The 12th International Congress of Thracology, Târgovişte, 10th-14th September 2013, The Thracians and their Neighbors in the Bronze and Iron Ages, “Settlements, Fortresses, Artifacts”, Volume I, Târgovişte, 2013, p. 255- 268.
S. Morintz, D. Şerbănescu, Rezultatele cercetărilor de la Radovanu, punctul Gorgana a doua (jud. Călăraşi). 1. Aşezarea din epoca bronzului. 2. Aşezarea geto-dacică, Thraco-Dacica, VI/1-
2, 1985, p. 5-30.
C. Schuster, D. Şerbănescu, Zur Spätbronzezeit an der unteren Donau. Die Kulturen Coslogeni und Radovanu und ihre Verbindungen mit dem östlichen Mittelmeerraum, în F. Lang – C. Reinholdt – J. Weilhartner (ed.), Στεφανοσ Αριστειοσ, Archäologische Forschungen zwischen Nil und Istros. Festschrift für Stefan Hiller zum 65. Geburtstag, Wien, 2007, p. 241-250.
C. Schuster, D. Serbănescu, A. S. Morintz, About the horses from the getic dava from Radovanu-Gorgana a doua, Thraco-Dacica IV- V, 2013, p. 75-108.
C. Schuster, D. Serbănescu, A. S. Morintz, Betrachtungen zu den mit Triskelion verzierten getischen Schalen, Thraco-Dacica S.N., IV-V, 2013, p. 109-134.
C. Schuster, D. Şerbănescu, A. Morintz, Die getischen Dava von Radovanu im Lichte der neusten Forschungen, în C. Schuster, O. Cîrstina, M. Cosac, G. Murătoreanu (ed.), Proceedings of The 12th International Congress of Thracology, Târgovişte, 10th-14th September 2013, The Thracians and their Neighbors in the Bronze and Iron Ages, “Settlements, Fortresses, Artifacts”, Volume I, Târgovişte, 2013, p. 335-346.
C. Schuster, D. Şerbănescu, T. Popa, A. S. Morintz, Radovanu (Bezirk Călăraşi) und Mironeşti (Bezirk Giurgiu), zwei Grabungsorte am rechten Argeş-Ufer, în A. Comşa, C. Bonsall, L. Nikolova (ed.), Facets of the Past, Proceedings of the International Sympsium Celebrating the 85th Birth Anniversary of Eugen Comşa, 6-12 October 2008, Bucharest, Romania, Bucureşti, 2013, p. 669-692.
D. Şerbănescu, C. Schuster, A. Morintz, C. Semuc, I. Semuc, Radovanu, com. Radovanu, jud. Călăraşi, Punct: Gorgana a doua, CCA 2005, p. 287, 459.
D. Şerbănescu, C. Schuster, A. Morintz, A. Comşa, C. Semuc, C. Constantin, L. Mecu, C.A. Mocanu, S. Lungu, Radovanu, com. Radovanu, jud. Călăraşi, Punct: Gorgana a doua, CCA 2006, p.
279-281.
D. Şerbănescu, C. Schuster, A. Morintz, C.A. Mocanu, E. Petkov, L. Mecu, T. Nica, A. Nălbitoru, S. Lungu, Radovanu, com. Radovanu, jud. Călăraşi, Punct: Gorgana a doua, CCA 2007, p.
285-286.
D. Şerbănescu, T. Nica, C. Schuster, A. Morintz, E. Petkov, A. Nălbitoru, L. Mecu, S. Lungu, Radovanu, com. Radovanu, jud. Călăraşi, Punct: Gorgana a doua, CCA 2008, p. 247-248.D. Şerbănescu, C. Schuster, Alexandru S. Morintz, Despre vetrele altar din dava de la Radovanu, Gorgana a doua, jud. Călăraşi, România, în Studia Archaeologiae et Historiae Antiquae, Chişinău,
2009, p. 145-154.
D. Şerbănescu, C. Schuster, A. Morintz, A. Comşa, G. El. Susi, L. Mecu, A. Nălbitoru, I. Tuţulescu, R. Kogălniceanu, T. Vasilieva, C. Markussen, J. Crary, Radovanu, com. Radovanu, jud. Călăraşi, Punct: Gorgana a doua, Gorgana întâi, CCA 2009, p. 157-158.
D. Şerbănescu, Cr. Schuster, I. Tuţulescu, A. Ghenghea, L. Mecu, A. Nălbitoru, C. Terteci, T. Vasileva, Ch. Markussen, Radovanu, com. Radovanu, jud. Călăraşi, Punct: Gorgana a doua, Gorgana întâi, CCA 2010, p. 110-112.
D. Serbănescu, C. Schuster, A. S. Morintz, Cu privire la ceramică getică din cele două dava de la Radovanu (Gorgana a doua şi Gorgana întâi). Chiupurile, Drobeta XXII, 2012, p. 67-85.
D. Serbănescu, C. Schuster, A. S. Morintz, The Getic Dava from Rdaovanu (Călăraşi county, Romania) and their cultic places, Mousaios, XIX, 2014, p. 277-292.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu