Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Pietrele | Commune: Băneasa | County: Giurgiu | Site: Măgura Gorgana | Excavation Year: 2014

Excavation Year   2014
Epoch
Periods
Site Category
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Giurgiu
Locality   Pietrele
Commune   Băneasa
Site  Măgura Gorgana
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Benecke Norbert Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology, Schleswig, Germany
Beutler Katrin Institut für Vor-und Frühgeschichte, Leipzig, Germany
Breu Maximilian Institut für Vor-und Frühgeschichte, Leipzig, Germany
Gatsov Ivan Nov Bîlgarski Universitet, Sofia; Bulgaria
Hansen Svend Site director Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung, Berlin, Germany
Joumarin Olivier Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung, Berlin, Germany
Kay Marvin Arkansas University, Anthropology Department, USA
Koprivc Ute Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung, Berlin, Germany
Menning Julia Institut für Vor-und Frühgeschichte, Leipzig, Germany
Müller Michael Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung, Berlin, Germany
Nedelcheva Petranka Nov Bîlgarski Universitet, Sofia; Bulgaria
Neef Reinder Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung, Berlin, Germany
Petric Paul-Ioan Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Reingruber Agathe Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung, Berlin, Germany
Ritchie Kenneth Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology, Schleswig, Germany
Toderaş Meda Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Vachta Tilmann Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung, Berlin, Germany
Vulpe Alexandru Site director Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Zidarov Petar Nov Bîlgarski Universitet, Sofia; Bulgaria
National Arch. Record Site Code 101038.01
Report Cercetările arheologice din tell-ul de la Pietrele-Măgura Gorgana fac parte dintr-un proiect comun de cercetare româno- german (Pietrele Archaeological Project) iniţiat de Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”din Bucureşti şi Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung.
În campania 2014 obiectivul urmărit a fost continuarea cercetărilor sistematice în aşezarea de tip tell şi în aşezarea plană din jurul tell-ului.
Pe tell activitatea de cercetare din anul 2014 s-a desfăşurat în cele două suprafeţe (suprafaţa B şi suprafaţa F). În aşezarea plană din jurul tell-lui a fost extinsă spre nord şi est suprafaţa T, cercetată şi în anii precedenţi (2012 şi 2013).
Suprafaţa B
În suprafaţa B cercetarea a continuat în partea sudică şi estică urmărindu-se astfel dezvoltarea contextelor identificate în campania trecută. Astfel, a fost epuizat stratul de nivelare, în mijlocul suprafeţei fiind identificată o nouă structură de locuire, arsă, uşor înclinată spre sud, puternic afectată de intervenţii ulterioare. Vatra(P14B375), localizată în colţul de NE, avea un singur nivel pavat cu pietre, de sub care au fost recoltate 5 vase întregibile(fig.1). În partea SV a secţiunii s-a continuat cercetarea structurii de locuire identificată în campania trecută. Astfel s-a observat că podeaua are trei niveluri de refacere, iar de-a lungul peretelui de nord (P14B518) au fost identificate 11 gropi de par, cu pietre dispuse împrejur, pentru susţinere (fig.2). Lângă perete a fost descoperite un depozit alcătuit din 16 lame de silex(P14B330, fig. 3).
Suprafaţa F
În suprafaţa F cercetarea a continuat în stratul de nivelare de culoare gri-închis, lutos. În partea de NV a fost cercetat un cuptor de formă trapezoidală(P14F423), cu colţurile rotunjite (fig.4).
Cuptorul aparţine unei structuri de locuire arsă, ale cărei resturi au fost observate odată cu epuizarea stratului de nivelare. Resturile noii structuri arse se întind pe toată suprafaţa deschisă şi urmează a fi cercetate în campania viitoare(fig.5). În partea nordică, lângă cuptor a fost cercetată o zonă cu foarte multe scoici şi de animal.
Suprafaţa T
Secţiunea deschisă în anul 2014 a înglobat în partea sudică secţiunea T din anul 2013, descoperirile datate în neolitic din campaniile trecute reprezentând motivaţia extinderii săpăturii din anul curent. Astfel, a fost urmărită dezvoltarea spre nord a masei de chirpic ars suprinsă în campania 2013.
Pe parcursul cercetării au fost identificate oase umane singulare, la diferite adâncimi, precum şi o structură rectangulară din pietre cu materiale arheologice de factură Dridu (P14T624, fig.6).
Masa de chirpic (P14T626) se întindea pe aproape toată suprafaţa deschisă, bucăţile masive de chirpic prezentau impresiuni de bârne (fig.7). Printre chirpici au fost găsite vase întregi şi întregibile , greutăţi din lut, oase de animale, pietre, etc.
În campania 2014 din diverse contexte arheologice au fost spălate şi analizate eşantioane de sol, pentru identificarea resturilor faunistice ihtiologice. Au fost colectate probe de sol pentru analize sedimentologice şi arheobotanice şi bucăţi de lemn şi cărbune pentru datarea cu radiocarbon şi analize dendrocronologice.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography S. Hansen, M. Toderaş, A. Reingruber, D. Nowacki, H. Nørgaard, D. Spânu, J. Wunderlich, Die kupferzeitliche Siedlung Pietrele an
der Unteren Donau. Bericht über die Ausgrabungen und geomorphologischen Untersuchungen im Sommer 2010. Eurasia Antiqua 17, 2011, 45-120.
S. Hansen, M. Toderaş, A. Reingruber, J. Wunderlich, N. Benecke, I. Gatsov, E. Marinova, M. Müller, Ch. Nachev, P. Nedelcheva, D. Nowacki, A. Röpke, J. Wahl, St. Zäuner, Pietrele an der Unteren Donau. Bericht über die Ausgrabungen und geomorphologischen Untersuchungen im Sommer 2011. Eurasia Antiqua 18, 2012 (in print).
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu