Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Oltina | County: Constanţa | Site: Capul Dealului | Excavation Year: 2014

Excavation Year   2014
Epoch
Early Medieval Age (7th - 13th cent.)
Periods
Byzantine Period
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Open settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Oltina
Commune   Oltina
Site  Capul Dealului
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Custurea Gabriel Gheorghe Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Şova Constantin Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Talmaţchi Cristina Site director Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
National Arch. Record Site Code 62495.01
Report În anul 2014 au fost finalizate unele complexe descoperite în campania din 2012 (Cpl. 2/2012 şi Cpl. 6/2012) şi au fost cercetate altele noi apărute (Cpl. 1/2014 şi Gr. 1/2014). Totodată a fost completată înregistrarea stratigrafică a secţiunii SIB, cu menţiunea că pe suprafaţa acesteia nu s-a ajuns încă în stratul de loess.
Cpl. 2/2012 era un bordei care păstra, pe latura de V, un cuptor cruţat, a cărui gură era orientată uşor NE. Cuptorul avea diametrul de 1,07 m şi păstra pereţii, groşi de 0,05 m, pe o înălţime de maxim 0,15 m. În campania din 2012 nu am reuşit să secţionăm vatra acestuia, puternic arsă, fisurată şi cu uşoare denivelări, acţiune înfăptuită în 2014. S-a constatat că aceasta prezenta o refacere, vatra superioară păstrând în general amprenta celei vechi, excepţie o extindere de 0,02 m spre sud. Necesitatea refacerii acesteia a fost dată de distrugerile observate în zona gurii cuptorului şi a marginii de nord. Stratigrafic, situaţia era următoarea: lipitura vetrei superioare, castanie-închisă, avea 0,035 m; sub aceasta era un strat negru-cenuşos gros de 0,035-0,04 m (0,06 m spre gura cuptorului); urmează lipitura vetrei vechi, de 0,045 m, aşezată pe un pat de tegule, cărămizi fragmentare, câteva fragmente ceramice şi pietre. Dintre acestea se remarcă o tegulă fragmentară, care mai păstrează capătul unei casete dreptunghiulare şi litera H.
Pentru cercetarea integrală a Cpl. 6/2012, o locuinţă de suprafaţă surprinsă în 2012 pe 1,83x0,80 m, a fost necesară lărgirea casetei de pe latura sudică a secţiunii. Complexul, conturat imediat sub stratul vegetal, avea podeaua la adâncimea de 0,27-0,30 m. S-a constatat că acesta nu se mai păstrează integral, suprafaţa cercetată fiind de 2,20x1,83 m.
Cpl. 1/2014 este un bordei care s-a conturat la -1m şi a cărui podea se află la -1,57 m, faţă de actualul nivel de călcare. Acesta se află în C. 1-4 ale secţiunii şi are dimensiunea de 3,50 X 3,30 m, cu menţiunea că spre nord intră parţial sub profil. Podeaua lui, din lutuială brună-cenuşie, avea grosimea de cca.
0,03 m şi se prezenta, la momentul descoperirii, sub formă de lentile. Spre limita de sud a complexului au fost observate două găuri de par, cu diametrul de 0,14 m, lutuite în partea inferioară. Pe suprafaţa cercetată a bordeiului nu a fost identificată instalaţia de foc. Din inventarul acestuia amintim: un împungător din os, o
gresie, ceramică de uz comun decorată prin tehnica inciziei, un fragment cu angobă micacee şi material osteologic.
În colţul de NV Cpl. 1/2014 a fost tăiat de o groapă, probabil de provizii. Aceasta s-a conturat la -0,60 m, a fost excavată până la -2,45 m (fără a fi finalizată), iar de la conturare până la -1,54 m pereţii păstrează lutuială castaniu-gălbuie, groasă de 0,06-0,08 m. În partea superioară, umplutura gropii constă în pietre afumate, fragmente ceramice şi oase amestecate cu pământ, iar în cea inferioară alternau straturile de pământ cu cele de cenuşă. Groapa (Gr. 1/2014), cu diametru de cca. 1,70 m, se lărgeşte uşor în partea inferioară.
Materialul arheologic descoperit constă în ceramică fragmentară (sec. X-XI), printre care partea inferioară a unui urcior cu smalţ verde-oliv, obiecte de uz casnic din piatră şi lut (fusaiole, greutăţi pentru plasa de pescuit, gresii), obiecte din fier (lame de cuţit, cuie etc.), obiecte din os (împungătoare), oase etc.
Materialul rezultat a fost depozitat la MINA Constanţa.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu