Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Tăcuta | County: Vaslui | Site: Dealul Miclea/Paic | Excavation Year: 2014

Excavation Year   2014
Epoch
Neolithic;
Bronze Age
Periods
Eneolithic;
Late Bronze Age
Site Category
Domestic
Site Types
Open settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Vaslui
Locality   Tăcuta
Commune   Tăcuta
Site  Dealul Miclea/Paic
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Boghian Dumitru Site director Uiversitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Enea Sergiu Constantin Liceul "Ion Neculce" Târgu Frumos
Lazanu Ciprian Cătălin Muzeul Judeţean "Ştefan cel Mare", Vaslui
National Arch. Record Site Code 166244.01
Report Cercetările de diagnostic arheologic din situl de la Tăcuta – Dealul Miclea/Paic, efectuate în anii 2011-2012 , precum şi prima campanie de investigaţii sistematice din anul 2013, au arătat şi confirmat însemnătatea vestigiilor eneolitice (Cucuteni A3) şi din bronzul final (Noua I). Cu toate că a fost proiectată campania din 2014, în baza planului de cercetare şi a protocolului de colaborare ştiinţifică dintre Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava şi Muzeul ”Ştefan cel Mare” din Vaslui, instituţia care gestionează patrimoniul arheologic obţinut şi se ocupă cu prelucrarea şi valorificarea muzeală a acestuia, din cauza lipsei resurselor financiare necesare efectuării săpăturilor arheologice, nu s-a putut desfăşura. În această situaţie, putem arăta că s-au curăţat şi restaurat unele dintre materialele ceramice recuperate prin investigaţiile anterioare (fig. 1-2) şi s-a realizat cercetarea arheometrică a unor artefacte, care au constituit şi vor fi obiectul unor studii şi comunicări. Având în vedere importanţa descoperirilor, colectivul de cercetare îşi exprimă speranţa că vor fi găsite resursele financiare necesare continuării investigaţiilor sistematice în situl de la Tăcuta – Dealul Miclea/Paic.
Abstract other lang.
Abstract   The systematic archaeological investigation in the site Tăcuta – Dealul Miclea/Paic was not carried out in 2014 due to lack of the necessary financial resources. Only restoration works of the ceramic materials (fig. 1-2) and archaeometric investigations were undertaken.
Bibliography
Bibliographic notes D. Boghian, C.-C. Lazanu, M.-D. Vornicu, A. Vornicu, E. Vieru, Al. Gafincu, B. Munteanu, S.-C. Enea, T. Dogariu, Tăcuta, com. Tăcuta, jud. Vaslui. Punct: Dealul Miclea (Paic), în CCAR. Campania 2011, A XLVI-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice Târgu Mureş, 23-26 Mai 2012, Institutul Naţional al Patrimoniului, 2012, p. 269-271; A. Asăndulesei, F.-A. Tencariu, S. Gania, Aplicaţii de topografie arheologică şi prospecţiuni geofizice în aşezarea de la Tăcuta, jud. Vaslui, în CCAR. Campania 2011, A XLVI-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice Târgu Mureş, 23-26 Mai 2012, Institutul Naţional al Patrimoniului, 2012, p. 271. O versiune detaliată pe CD volumului; D. Boghian, C.-C. Lazanu, S.-C. Enea, F.-A. Tencariu, M.-D. Vornicu, A. Vornicu, L.-M. Pricop, Al. Gafincu, R.-G. Furnică, B. Munteanu, Tăcuta, com. Tăcuta, jud Vaslui, Punct: Dealul Miclea/Paic, Cod sit: 166244.01, în CCAR. Campania 2012, Craiova, 2013, p. 205-206, 371; O versiune detaliată pe CD-ROM-ul volumului (www.inp.org.ro/ www.cimec.ro); D. Boghian, S.-C. Enea, C.-C. Lazanu, I. Ignat, M.-R. Iftime, D.-I. Stigleţ, B.-M. Viţelariu, Tăcuta, com. Tăcuta, jud Vaslui, Punct: Dealul Miclea/Paic, Cod sit: 166244.01, în CCAR. Campania 2013, A XLVIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Oradea, 5 -7 iunie 2014, p. 136-137, 426-429; O versiune detaliată pe CD-ROM-ul volumului (www.patrimoniu.gov.ro); D. Boghian, S.-C. Enea,C.-C. Lazanu, R.-G. Pîrnău, L. Bejenaru, S. Stanc, V. Vasilache, I. Sandu, A. Asăndulesei, F.-A. Tencariu, Rezultate preliminare ale cercetărilor interdisciplinare din situl de la Tăcuta-”Dealul Miclea” (Paic), jud. Vaslui, în ArheoVest, Nr. I: In Memoriam Liviu Măruia, Interdisciplinaritate în Arheologie şi Istorie, Timişoara, 7 decembrie 2013 (editori: Andrei STAVILĂ, Dorel MICLE, Adrian CÎNTAR, Cristian FLOCA şi Sorin FORŢIU), Vol. I: Arheologie, Vol. II: Metode interdisciplinare şi Istorie, JATE Press Kiadó, Szeged, 2013, Vol. I: [9] + X + 25-458 + [2] pg. + CD-ROM, Vol. II: [9] + 461-998 + [2] pg., ISBN 978-963-315-152-5 (összes/general), ISBN 978-963-315-153-2 (Vol. I), ISBN 978-963-315-154-9 (Vol. II); Vol. II, pp. 487-508; online: http://arheovest.com/simpozion/arheovest1/31_487_508.pdf; D. Boghian, R. Pîrnău, S.-C. Enea, C.-C. Lazanu, Man and Natural Environment in the Area of the Tăcuta-Dealul Miclea Settlement (Vaslui County, Romania), în C. Preoteasa C.-D. Nicola (eds.), L’impact anthropique sur lʼenvironnement durant le Néo-Énéolithique du Sud-Est de lʼEurope: in honorem dr. Gheorghe Dumitroaia, Piatra Neamţ, 2014, p. 283-310; D. Boghian, S.-C. Enea, C.-C. Lazanu, The anthropomorphic plastic of Cucuteni A3 site from Tăcuta (Vaslui county), în C-E. Ursu, S. Ţerna, Anthropomorphism and symbolic behavior in the Neolithic and Copper age communities of South-Eastern Europe, Suceava, 2014, p. 415-434.
http://www.eyeinthesky.ro;
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu