Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Probota | Commune: Dolhasca | County: Suceava | Site: Mănăstirea Probota | Excavation Year: 1997

Excavation Year   1997
Epoch
Late Medieval
Periods
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Monastery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Suceava
Locality   Probota
Commune   Dolhasca
Site  Mănăstirea Probota
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Puşcaşu Maria Voica Site director Ministerul Culturii
National Arch. Record Site Code 148060.01
Report Cercetările arheologice efectuate în anul 1997, finanţate prin Proiectul de susţinere a restaurării mănăstirii Probota al UNESCO, au vizat investigarea zonei sudice a incintei mănăstireşti.
Drept principale rezultate se pot menţiona:
1 - identificarea planimetriei construcţiei cu beciuri ridicată în primele decenii ale sec. XVII şi dezvelirea vestigiilor acesteia în proporţie de 80%. De notat că o serie de elemente ţinând de aspectul iniţial al construcţiei au fost descoperite in situ:
- montanţii şi pragul galeriei de acces spre beciuri;
- ancadramentul intrării în beciuri;
- elemente care fac posibilă refacerea sistemului de boltire al beciurilor.
2 - identificarea vestigiilor unei construcţii adosate laturii sudice a zidului de incintă, imediat după momentul construirii acesteia (1530) care a fost refăcută şi parţial amplificată în sec. XVII. Din timpul acestei a doua faze de funcţionare, s-au identificat elemente de compartimentare şi goluri de acces între fostele încăperi, soclurile unor foste sobe şi urme ale pavimentelor interioare. Construcţia fusese împodobită cu elemente de piatră bogat profilată, ferestrele fiind închise cu ochiuri circulare de sticlă.
3 - identificarea unor vestigii care ţin de vieţuirea anterioară construirii zidului de incintă, concretizate prin vetre deschise şi cuptoare meşteşugăreşti; găsirea unui depozit de lingouri de plumb care pun problema intenţiei iniţiale de acoperire a bisericii cu foaie de tablă de plumb.
4 - amenajări constructive datând de la sf. sec. XVIII care foloseau parţial şanţuri ale zidăriilor construcţiilor anterioare (demolate în prealabil).
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu