Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Măhăceni | Commune: Unirea | County: Alba | Site: Turdăoi (Autostrada A10: Sebeş–Turda, tronson Inoc–Turda, sit 8, km 61+500–61+750) | Excavation Year: 2014

Excavation Year   2014
Epoch
Bronze Age;
Hallstatt;
Early Medieval Age (7th - 13th cent.)
Periods
Late Bronze Age;
Early Hallstatt;
Early Medieval Period
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Civil habitation;
Open settlement;
Civil settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Măhăceni
Commune   Unirea
Site  Turdăoi (Autostrada A10: Sebeş–Turda, tronson Inoc–Turda, sit 8, km 61+500–61+750)
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Balteș Gabriel-Dan Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Bocan Ionuţ Site director Muzeul Naţional de Istorie a României
Damian Paul Site director Muzeul Naţional de Istorie a României
Dan Matei Muzeul de Istorie Turda
Ene Daniel Lucian Muzeul Naţional de Istorie a României
Ene Silviu Muzeul Naţional de Istorie a României
Groza Horaţiu Muzeul de Istorie Turda
Munteanu Florentin Muzeul Naţional de Istorie a României
Râza Marius Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 8210.02
Report Cercetarea arheologică preventivă s-a realizat pe baza autorizaţiei emise de Ministerul Culturii şi a fost efectuată la cererea beneficiarilor, respectiv Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA şi PORR CONSTRUCT SRL, care construiesc tronsonul Inoc – Turda al viitoarei autostrăzi A 10.
Situl din punctul Măhăceni – Turdăoi nu era necunoscut în literatura istorico-arheologică anterioară. Acesta a fost reperat în luna iulie a anului 2014, în urma diagnosticului arheologic realizat de către o echipă de specialişti din cadrul Muzeului Naţional de Istorie a României.
Situl de La Măhăceni, punct Turdăoi se înscrie, din punct de vedere geografic, în Culoarul Turda – Alba Iulia, o subdiviziune a Depresiunii Transilvaniei. Administrativ, situl se află în raza teritorială a satului Măhăceni, comuna Unirea, judeţul Alba, fiind amplasat pe terasa dreaptă a pârâului Măhăceni, la aproximativ 250 m sud faţă de acesta. Din punct de vedere geografic, terenul se prezintă sub forma unei succesiuni de platouri, de altitudine medie. Pârâul Măhăceni străbate această zonă de la vest spre est, dând naştere unei lunci joase, uşor inundabilă. Integritatea sitului arheologic în ansamblu a fost afectată parţial de lucrările agricole practicate în zonă în perioada modernă şi contemporană.
Scopul cercetării arheologice preventive a fost acela de a investiga aria cu potenţial arheologic identificată în urma diagnosticului arheologic amintit, între km 61+500–61+750 ai viitoarei autostrăzi A10, Sebeş–Turda, tronson Inoc–Turda. În acest sens au fost decapate mecanic 18 unităţi de săpătură (S 001–S 018), cu dimensiuni şi orientări variabile, în funcţie de configuraţia terenului. De asemenea, pentru cercetarea acestui sit arheologic au fost deschise 12 suprafeţe de cercetare, de dimensiuni variabile, orientate pe axa N–S. Acestea au fost amplasate de o parte şi de alta a secţiunilor magistrale, Sp 1, S 008 şi S 011, fiind notate de la Sp 1A la Sp 12. Astfel, a fost decapată mecanic o suprafaţă de 13.593,51 m.p.
Cercetarea arheologică preventivă a sitului din punctul Turdăoi, efectuată în perioada octombrie–noiembrie 2014, a condus la investigarea completă a zonei afectată de lucrările de construire amintite, astfel, fiind identificate şi cercetate 56 de complexe arheologice.
Într-o prezentare sumară, descoperirile arheologice din cadrul sitului de la Măhăceni – Turdăoi se încadrează în categoria complexelor de habitat, databile în două perioade istorice: sfârşitul epocii bronzului – începutul epocii fierului (perioada de tranziţie de la Bronz D la Hallstatt A1, 50 de complexe arheologice) şi în perioadă medievală, sfârşitul sec. XII – începutul sec. XIII (6 complexe arheologice).
Astfel, primul nivel, din punct de vedere cronologic, este cel al perioadei de tranziţie de la Bronz D la Hallstatt A1. În cadrul acestuia au fost delimitate şi investigate 50 complexe arheologice: patru locuinţe de suprafaţă, incendiate (Cx 21, Cx 26, Cx 30 şi Cx 39), două locuinţe adâncite (Cx 6, Cx 17), 42 de gropi (Cx 1, Cx 2, Cx 3, Cx 4, Cx 5, Cx 7, Cx 8, Cx 9, Cx 10, Cx 11, Cx 12, Cx 13, Cx 16, Cx 18, Cx 19, Cx 20, Cx 22, Cx 23, Cx 25, Cx 27, Cx 31, Cx 32, Cx 33, Cx 34, Cx 35, Cx 36, Cx 37, Cx 38, Cx 40, Cx 41, Cx 42, Cx 43, Cx 45, Cx 46, Cx 47, Cx 49, Cx 51, Cx 53, Cx 55, Cx 56, Cx 57 şi Cx 58) şi două complexe arheologice reprezentând aglomerări de material arheologic (ceramică, oase de animal, mici fragmente de chirpici, pietre), probabil zone menajere ? (Cx 44, respectiv Cx 52).
Al doilea nivel de locuire este reprezentat de o aşezare medievală, fiind identificate cinci locuinţe de tip adâncit, cu pietrar şi un cuptor menajer, cu groapă de deservire. În urma analizei preliminare a materialului arheologic recoltat, aceste complexe arheologice se datează la sfârşitul sec. XII – începutul sec. XIII.
Abstract other lang.
Abstract   The preventive archaeological research made in site no. 8, named Măhăceni-Turdăoi, between km 61+500–61+750 of the future motorway A10, Sebeş–Turda, Inoc–Turda section, was carried out between October, 13th and November 21st, 2014. There were identified 56 archeological complexes all over the area to be impacted by the construction of the motorway (an area of 13,593.51 sq.m. investigate from an archaeological point of view). The preventive archaeological investigations led to discovery of very consistent archaeological vestige, dating from two historical periods: the end of the Bronze Age and the begging of the Iron Age (the transition period from Bronze D to Hallstatt A1 and in the Middle Age period, the end of the 12th c.– the beginning of the 13th c.).
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu