Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Cluj-Napoca | Site: str. Şt. O. Iosif nr.1-3 | Excavation Year: 2014

Excavation Year   2014
Epoch
Greek and Hellenistic;
Late Roman period (2nd - 4th cent.);
Late Medieval Age (14th - 18th cent.);
Modern
Periods
Ancient Times;
Roman Period;
Medieval Age;
Modern Age
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Civil habitation;
Urban settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Cluj
Locality   Cluj-Napoca
Commune   Cluj-Napoca
Site  str. Şt. O. Iosif nr.1-3
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Beu-Dachin Eugenia Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Pupeză Luca Paul Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Roman Cristian Aurel Site director Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
National Arch. Record Site Code 54984.214
Report Cercetarea arheologică preventivă de pe strada Şt. O. Iosif din Cluj-Napoca s-a făcut ca urmare a efectuării unor lucrări de reabilitare la Centrul multifuncţional de servicii sociale integrate pentru persoanele vârstnice, situat la nr. 1-3. Obiectivul este amplasat în centrul oraşului, în lunca Someşului, în vecinătatea Canalului Morii. Este vorba despre zona nord-estică a oraşului roman Napoca şi a oraşului medieval Cluj. În acest areal, cu diverse ocazii au fost descoperite numeroase vestigii şi artefacte datate din preistorie până în epoca modernă.
S-au deschis două secţiuni: S1 (20 X 3 m) şi S2 (11 X 3 m). În trasarea acestora s-a ţinut cont de caracteristicile geofizice ale amplasamentului şi de memoriul de rezistenţă pus la dispoziţie de către beneficiar. Ca atare cercetarea s-a desfăşurat în interiorul clădirii ce urma a fi reabilitată, la o distanţă de cel puţin 1,5 m faţă de pereţi. S1 a fost deschisă în interiorul corpului nordic al clădirii, iar S2 în interiorul corpului sudic. Deoarece straturile de cultură până la o adâncime de 2 m erau instabile şi uşor friabile, a fost nevoie de realizarea unor sprijiniri din lemn pentru pereţii secţiunilor. Măsura s-a dovedit a fi absolut necesară, ajungându-se cu săpătura până la aproape 5 metri adâncime. Pentru protecţia lucrătorilor au fost construite balustrade din lemn în dreptul fiecărei laturi a secţiunilor.
Cele două secţiuni deschise au fost trasate la mică distanţă una de cealaltă, ceea ce face ca unele nivele arheologice să fie similare. Până la o adâncime de aproximativ 2,5 m s-au descoperit complexe din epoca modernă şi puţine materiale medievale. Atât în S1 cât şi în S2 au fost dezvelite mai multe ziduri realizate din piatră de calcar şi cărămidă, legate cu mortar, ce au aparţinut unor clădiri ridicate probabil la începutul secolului al XVIII-lea. Două astfel de ziduri, din cărămizi legate cu mortar, se pare că au făcut parte dintr-un canal de drenaj boltit. În secţiunea S2 s-au găsit zidurile unei foste pivniţe precum şi o groapă cu pereţii din lemn (fântână?) în care s-au găsit numeroase vase pentru lichide, o bună parte dintre ele întregibile, şi oase de animale. Structurile medievale lipsesc, materialul databil în această epocă provenind din straturile de nivelare moderne.
Sub straturile de epocă modernă s-au descoperit urmele a cel puţin două faze de piatră ale unor construcţii din epoca romană. În faza cea mai timpurie s-a ridicat un zid cu fundaţia din piatră de râu, a cărui elevaţie nu s-a păstrat. Ulterior s-a construit un zid cu elevaţia din piatră de calcar şi fundaţia din pietriş amestecat cu nisip. Acestei ultime faze i-a aparţinut probabil şi o platformă de tegule mari de acoperiş, plasate cu marginile în jos, astfel încât partea lor dreaptă forma o veritabilă podea din cărămidă. Amplasat/căzut pe această podea de ţigle întoarse s-a descoperit un altar votiv dedicat zeului Silvanus Domesticus. Materialele arheologice descoperite sunt diverse (fragmente ceramice, fragmente de tegula mammata, ţigle, cărămizi, olane, piese de paviment, obiecte din fier, bronz şi sticlă), dar acestea nu permit o încadrare cronologică foarte precisă a celor două faze din piatră. Anterior acestor faze din piatră a fost identificată o altă fază de locuire romană, din care s-au păstrat urmele unor instalaţii pentru foc. Materialul arheologic a fost preponderent ceramic, la care se adaugă oase de animale. Adâncimea maximă la care a ajuns investigaţia este de aproximativ 5 m, aici atingându-se nivelul steril din punct de vedere arheologic.
Descoperirile din acest sit vin să se alăture celor deja existente în apropiere, dovedind, dacă mai era cazul, că ne aflăm într-un areal cu descoperiri arheologice importante pentru istoria zonei.
Abstract other lang.
Abstract   The rescue excavation from Şt. O. Iosif Str., nos. 1-3, took place in June and December 2013, and in January 2014, with the purpose of archaeological discharge of the plot that was the subject of rearrangements within the Multifunctional Center for Social Services for Elderly. Two sections (S1 and S2) were made in order to investigate the historical levels and to rescue the archaeological remains. In both section S1 and section S2 walls belonging to different historical eras have been unearthed. They were built of limestone and brick bonded with mortar. The material and the structures discovered until the depth of 2,5 m date the layers and the contexts mostly to the Modern Period. Middle Ages is poorly represented. Two other structures belonging to buildings dated to the Roman Period but built up in different times were unearthed, together with artifacts belonging to the same era (pottery, fragments of tegula mammata, tiles, bricks, pavement pieces etc.). Among them, a limestone altar dedicated to god Silvanus Domesticus was discovered. The archaeological material was composed mainly of pottery and animal bones. The investigation reached the depth of 5 meters, the last researched layer being archaeologically sterile.
Bibliography S. Cociş, E. Beu-Dachin, V. Voişian, Un altare votivo a Silvano, scoperto a Napoca, Acta Musei Napocensis, 39-40/I, 2002-2003 (2004), 235-239.
I. H. Crişan, M. Bărbulescu, E. Chirilă, V. Vasiliev, I. Winkler, Repertoriul arheologic al judeţului Cluj, Cluj-Napoca 1992.
Al. Diaconescu (with contributions from D. Bogdan, C. Găzdac, Viorica Rusu-Bolindeţ, L. Vass, M. Ardelean, Sorana Ardelean), Excavations at “Central Store” cod RAN 54984.02, Acta Musei Napocensis 49/I, 2012, 125-176.
A. I. Gudea, Fauna identified subsequent to rescue excavations performed at “Central” shopping center-development, Acta Musei Napocensis, 49/I, 2012, 177-228.
I. Mitrofan, Vestigii din Napoca romană, Acta Musei Napocensis, XIII, 1976, 197-204.
V. Rusu-Bolindeţ, M. C. Popescu, Roman remains discovered in the north-eastern area of Napoca – the rescue excavations at 29 Regele Ferdinand St, Acta Musei Napocensis, 49/I, 2012, 229-282.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu