Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Sarmizegetusa | County: Hunedoara | Site: Forum Novum | Excavation Year: 1997

Excavation Year   1997
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Hunedoara
Locality   Sarmizegetusa
Commune   Sarmizegetusa
Site  Forum Novum
Site Sector
Site name   Ulpia Traiana Sarmizegetusa
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Diaconescu Alexandru Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Piso Ioan Site director Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
National Arch. Record Site Code 91063.01
Report Colonia dacică Sarmizegetusa. Forum Novum
În lunile iulie - august 1997 au fost continuate săpăturile în cel de al doilea for al oraşului de către o echipă româno-germană. În afară de semnatarii acestui raport interimar au mai participat Dr. Jürgen Obmann de la Universitatea din Köln şi Dr. Alfred Schäfer de la Universitatea din Berlin.
Au fost deschise şi integral săpate patru carouri de 4 x 4 mp în jumătatea estică a pasajului dintre forum vetus şi forum novum şi în porticul din faţa tabernelor din noul for. Totodată a fost continuată dezvelirea curţii lui forum novum până la nivelul dalajului.
Noile cercetări au confirmat secvenţa stratigrafică stabilită în anul anterior: două faze de lemn ale unei clădiri, urmate de perioada de construire a fortului traianic, când zona celui de al doilea for era un teren viran, apoi construirea pe acest loc la sfârşitul domniei lui Traian şi în primii ani ai lui Hadrian a unui macellum, cu tabernae precedate de un portic. Săpăturile în pasajul dintre forum vetus şi forum novum au adus o precizare cronologică importantă. Încăperea din forul traianic, ce va fi ulterior transformată în pasaj, a fost tencuită şi podită abia sub Hadrian, căci în stratul de amenajare în vederea podelei sale a fost descoperit un mic tezaur din monede de bronz ce se încheie cu trei aşi ai lui Hadrian din 124-128 p. Chr.
Săpăturile din anul 1997 au dus şi la completarea planului clădirii de lemn ce a precedat structurile de piatră. A devenit acum evident că ne găsim în faţa unui complex de dimensiuni impozante, al cărui front sudic are o lăţime egală cu cea a forului de lemn (45 m) şi a cărui adâncime depăşeşte 30 m. Complexul avea mai multe curţi interioare şi în cea de a doua fază a fost refăcut după un plan foarte asemănător cu cel iniţial. În stadiul actual al cercetărilor nu putem totuşi preciza funcţionalitatea acestor clădiri.
Din curtea lui forum novum a fost dezvelită o suprafaţă de 15 x 2 mp, fiind astfel identificate numeroase fundaţii ale unor statui ecvestre şi câteva fragmente arhitectonice din soclurile propriu-zise. Dalajul din ultima fază a forului e bine păstrat, dar stratul de dărâmătură a fost sistematic răscolit în ultimele secole de căutătorii de marmură, astfel încât nici un fragment epigrafic nu a putut fi identificat în această campanie.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu