Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Grădiştea de Munte (Grădiştea Muncelului) | Commune: Orăştioara de Sus | County: Hunedoara | Site: Dealul Grădiştii | Excavation Year: 1997

Excavation Year   1997
Epoch
Latene
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Hunedoara
Locality   Grădiştea de Munte (Grădiştea Muncelului)
Commune   Orăştioara de Sus
Site  Dealul Grădiştii
Site Sector
Site name   Sarmizegetusa Regia
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 90397.01
Report Cercetările la Sarmizegetusa Regia din anul 1997 au avut ca obiectiv finalizarea săpăturilor din anii precedenţi pe terasele VII B, VIII A şi de Sub Baie. Pe prima terasă, unde s-au descoperit hambare dacice, ultimele două secţiuni şi o casetă au demonstrat că intervenţia romană (după cucerirea capitalei dacice) a fost de anvergură, încât reconstituirea planurilor hambarelor din lemn cu baze din blocuri de calcar este imposibilă. În nivelul roman s-au descoperit resturile unui paviment roman, mici gropi cu grâu şi mei carbonizate, ceramică şi un sesterţ. Datarea nivelului roman este în intervalul 106 - 117. Pe terasa VIII A cea de-a patra secţiune (de 18/2,50 m) a urmărit delimitarea ei spre vest şi recuperarea eventualelor materiale împrăştiate la dărâmarea atelierului de făurărie de acolo. S-a confirmat că întreaga construcţie era din lemn, de fapt o baracă cu baza din blocuri de calcar. Materialul recuperat constă din ceramică dacică, o dăltiţă şi o săpăligă cu două coarne. Pe terasa Sub Baie s-a terminat de cercetat construcţia circulară cu două încăperi, incendiată şi nivelată de romani. Dintre fragmentele ceramice s-au remarcat, prin frecvenţă, cele provenite de la vase inspirate din cele celtice de tip situla.
La Costeşti-Valea Rea s-au întreprins săpături de salvare, în urma unor intervenţii recente, în vederea amplasării unor construcţii moderne. Nivelarea, făcută de localnici cu buldozerul, a afectat o locuinţă dacică şi un hambar, situate pe două terase antropogene aflate la 4 km în amonte de confluenţa Văii Rele cu Apa Grădiştii. Săpăturile au reuşit să precizeze planul locuinţei (două încăperi cu o dependinţă) cu o podină ornamentată cu două tipare de lemn şi cu tencuială colorată. Din materialul arheologic, foarte abundent, menţionăm ceramica târzie (sfârşitul sec. I - începutul sec. II), materialul de construcţie din fier, placa din faţă a unei broaşte de uşă şi cheia ei. Planul hambarului nu a putut fi reconstituit. Ambele construcţii au fost mistuite de un incendiu de proporţii.
Pe mamelonul Cetăţuie investigaţiile făcute cu sonda de metale în anul 1996, au determinat, între altele, necesitatea unei săpături de anvergură pe terasa de deasupra turnului locuinţă-izolat. Două secţiuni în cruce în sectorul de sud al terasei, au dus la descoperirea unui mormânt tumular de războinic, cercetat deocamdată parţial. Din inventarul lui menţionăm o ceaşcă, o cană şi o fructieră, o pafta fragmentară din fier placat cu argint aurit, un pumnal, o sica, un vârf de lance, o bucşă şi scoabe de fier de la un car, fragmente de oase şi 13 monede histriene de bronz, toate trecute prin foc. Cercetarea va continua în anul 1998.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu