Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Slava Rusă | Commune: Slava Cercheză | County: Tulcea | Excavation Year: 2015

Excavation Year   2015
Epoch
Early Roman period (1st cent. BC - 1st cent. AD);
Late Roman period (2nd - 4th cent.);
Early Medieval Age (7th - 13th cent.);
Late Medieval Age (14th - 18th cent.)
Periods
Early Roman Period;
Late Roman Period;
Byzantine Period;
Late Medieval Period
Site Category
Civil;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Assemblage/construction
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Slava Rusă
Commune   Slava Cercheză
Site  
Site Sector Supraveghere arheologică pentru canalizare
Site name   (L)Ibida
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Costea Sorin Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi
Iacob Mihaela Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Paraschiv Eugen Dorel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
National Arch. Record Site Code 161277.01
Report Cercetările din campania 2015 s-au derulat în perioada iulie– septembrie. Finanţarea a fost asigurată de Asociaţia Ibida Tulcea, Oldega Operator S.R.L. Bucuresti, Besmax Pharma Distribution S.R.L. Bucuresti, Ecomarket Agrotrade S.R.L. Cluj-Napoca şi Gianni Alexandrescu din Iaşi.
Cercetările sistematice au continuat în sectoarele Curtina G – Turnul 8, Turnul 10 (de fapt, la structurile intramurane din apropierea turnului), Curtina D, în aşezarea romană târzie din punctul Fântâna Seacă şi în cea de epocă elenistică din punctul Donca. La acestea se adaugă o supraveghere arheologică, prilejuită de lucrările pentru introducerea sistemului de canalizare în localitatea Slava Rusă. În teritoriul (L)Ibidei au fost realizate mai multe periegheze, în special pe cursul superior al râului Slava.
În primăvara anului 2015 au fost realizate cercetări geomagnetice pe o suprafaţă în interiorul cetăţii romano-bizantine (în colţul de NV al acesteia), pe două la N de incintă (în dreptul turnurilor 10-12, respectiv 8) şi pe două în perimetrul necropolei (la V de incintă). În suprafaţa intramurană au putut fi conturate mai multe edificii şi străzi(88). În acelaşi timp a fost realizată şi o nouă ridicare topografică a sitului, inclusiv asupra unor zone din intavilan, situate pe proprietăţi private.

Proiectul investiţional iniţial a fost modificat, astfel încât lucrările să nu afecteze cetatea romano-bizantină.
1. În faţa proprietăţii situate la S de intersecţia dintre Strada Mare şi Strada Bisericii (coordonate 44º50’885’’ / 28º36’236’’) a fost identificată o groapă menajeră cu diametrul de cca. 2 m. Aceasta a purut fi observată de la adâncimea de 0,1 m şi avea fundul la 1 m. Complexul conţinea numeroase materiale datate la mijlocul sec. II p. Chr. (vase-borcan getice, ulcioare amforoidale, vedelă comună, o fusaiolă, ţigle şi olane).
2. La intersecţia drumului judeţean cu Strada Mare, în faţa magazinului „Enola” (coordonate 44º51’185’’ / 28º36’010’’), la adâncimea de 0,80-1 m, au fost descoperite foarte multe fragmente ceramice romane timpurii (de la amfore pontice, ulcioare amforoidale, veselă de băut şi de bucătărie locală şi vase getice lucrate la mână). Nu au fost observate urmele unui complex.
3. Pe Strada Mare, la nr. 482 (coordonate 44º50’760’’ /28º36’423’’), au fost descoperite câteva fragmente de vase-borcan medio-bizantine (sec. XI-XII) şi unul de la un ulcior medieval târziu (sec. XVII-XVIII).
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu