Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Satu Nou | Commune: Oltina | County: Constanţa | Site: Valea lui Voicu | Excavation Year: 1997

Excavation Year   1997
Epoch
Latene
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Satu Nou
Commune   Oltina
Site  Valea lui Voicu
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 62510.02
Report Au fost continuate cercetările în prelungirea nordică a S.I de pe platoul principal (carourile 11N - 26N) precum şi secţionarea zidului de incintă de pe acelaşi platou.
În cadrul aşezării s-a încheiat cercetarea nivelului III (sec. I a. Chr.) şi a început dezvelirea în suprafaţă a nivelurilor IV şi pe alocuri V (sec. III a. Chr.). Complexele de locuire aparţinând nivelurilor III şi IV constau, mai întâi, din resturi de podine bătătorite şi dintr-o groapă de bordei al căror contur nu a putut fi delimitat cu precizie, datorită intervenţiilor ulterioare şi a naturii solului. În schimb, au fost interceptate un număr de 12 gropi aparţinând nivelurilor superioare (I-III), care au furnizat materiale caracteristice. Este vorba, mai ales, de gropi de provizii de formă tronconică, dar şi de gropi mai mici, cilindrice. Vom prezenta mai jos câteva asemenea gropi:
- În S.Ic, c. 16N, Gr. 55 au apărut gâtul şi torţile unei amfore Dressel 2-4, pastă nisipoasă, gălbuie, cu granule albe. Gr. 55 este de formă cilindrică şi se adânceşte peste 1 m de la nivelul actual. Este din sec. I a. Chr.
- În S.Ia, c. 20N, Gr. 56 de formă cilindrică conţine la partea superioară pământ ars, cioburi, pietre, o toartă de amforă din pastă cărămizie brună, destul de curată. În continuare au apărut pietre (lespezi) mai ales pe margine, fragmente ceramice (de amfore, borcane), oase de porc, vită, oaie şi pasăre. La partea inferioară apare şi o mărgică sferică din lut ars. Umplutura este brun-roşcată, cu cioburi şi cenuşă - spre fund continuă să apară pietre, oase, rare fragmente ceramice, un femur şi o coastă, vertebră şi resturi de craniu umane, încă jumătate de femur, 1 fragment de ulcior din pastă roz-cărămizie, altul cu firnis negru, atipic. Mai ies apoi un fragment de castron carenat (sec. I a. Chr.), fragment de vatră, pietre şi lipitură arse, un obiect de fier corodat.
- În S.Ia, c. 12N, N4-5, în malul de E apare Gr. 57, cu o piatră mare la partea superioară. Ea era parţial acoperită de vatra cuptorului din N4. Conţinut: oase, cioburi, pietre. Ea se adânceşte până la -1,85 -1,90 m. Gr. 57 secţionează vatra unui cuptor aparţinând probabil N4.
În S.Ia-b, c. 16N, în malul de E (spre martor) apare Gr. 58, de formă tronconică, din sec. I a. Chr. ce taie podeaua locuinţei din sec. III a. Chr. (N4 sau N5). Umplutura este cenuşoasă şi acoperită cu o dărâmătură arsă, vizibilă în profil. Aici iese o mare cantitate de ceramică lucrată cu mâna, vase întregibile (borcane, căţui, vase de provizii), dar şi la roată (vase, fragmente de amfore, unele Dressel 2-4), multe greutăţi de la războiul de ţesut slab arse, 4 fusaiole, cupe, un cantharos elenistic, fragmente de oinochoe pictată, o gură şi gât de unguentariu, fragmente de vas pântecos, vase cu brâu alveolar, foarte puţine fragmente de amfore, 1 fragment de râşniţă rotativă, oase de animale, pietre plate. A ieşit şi o căţuie miniatură şi un cantharos roşu. Ea vine din N3 (sau N2 ?) şi este acoperită cu un strat de arsură (dărâmături). Oasele sunt de vită (coaste, falange) şi ovi-caprine. Au apărut şi destul de multe pietre, mai ales lespezi nu prea mari, din gresie. Nu s-a observat nici o ordine de depunere a obiectelor în groapă.
- În S.Ib-c, c. 20N, apare Gr. 59, cu cenuşă şi pământ negru, care străpunge depunerea cu podină din c.19N-20N. Conţinut: oase de capră, pasăre, peşte; pietre; numeroase fragmente de vatră; lipitură arsă şi nearsă; fragmente ceramice de castroane, fructiere, capace mici, un vas miniatură, borcane, căţui, 1 fragment de cantharos grec, puţină ceramică la roată. Groapa se cuptoreşte. La -0,50 m de la nivelul de săpare apare un fel de vatră sau podină. Gr. 59 are la bază un cuptor dezafectat, care se adânceşte în malul de E. Nu ocupă decât o parte din fundul gropii şi pare a avea gura spre N. El ar putea aparţine unui nivel inferior. Numeroasele fragmente de vatră găsite în umplutură aparţin unui alt cuptor dezafectat. Peretele cuptorului cu două lipituri succesive (lut cu paie şi nuiele) este amenajat in situ şi ars în profunzime.
Materialul arheologic recoltat este bogat şi constă, în primul rând, din ceramică getică şi elenistică, la care se adaugă câteva obiecte de metal, râşniţe şi greutăţi (ancore de barcă) din piatră, greutăţi de război de ţesut, fusaiole ş.a. Mai multe vase întregibile, fie locale, fie elenistice, împreună cu câteva fragmente din două vase celtice, permit încadrarea cronologică a complexelor de locuire. Au fost adunate 34 fragmente de amfore ştampilate, după cum urmează: Sinope 21 torţi, Heraclea Pontica 5 gâturi şi torţi, Rhodos 8 torţi. Toate aparţin sec. III a. Chr. deşi, unele au fost găsite în nivelurile superioare.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu