Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Oltina | County: Constanţa | Site: Capul Dealului | Excavation Year: 2015

Excavation Year   2015
Epoch
Latene;
Late Roman period (2nd - 4th cent.);
Early Medieval Age (7th - 13th cent.)
Periods
La Tène;
Roman Period;
Byzantine Period
Site Category
Defence;
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Civil habitation;
Fortified settlement;
Citadel;
Fortifications
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Oltina
Commune   Oltina
Site  Capul Dealului
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Custurea Gabriel Gheorghe Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Şova Constantin Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Talmaţchi Cristina Site director Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
National Arch. Record Site Code 62495.01
Report În anul 2015 a fost continuată cercetarea în secţiunea S1B, fiind finalizate două complexe începute în anul anterior şi deschise alte trei. Noile complexe sunt două foste gropi de provizii şi o groapă menajeră. Cpl. 1/2015 s-a conturat la -0,45-0,50 m, are pereţii lutuiţi şi lăţimea de 1,14 m. Cum acesta a fost surprins parţial în perimetrul secţiunii, restul fiind sub profilul de sud, excavarea lui nu a fost totală. Umplutura gropii consta în pământ brun afânat, pietre de dimensiuni medii spre mari, unele afumate, bucăţi de lipitură galben-brun, o râşnită şi fragmente de pământ copt de la o vatră. Cpl. 2/2015 s-a conturat la -1,20 m şi are numeroase pietre medii şi mari în partea superioară. Este o fostă groapă de provizii aproximativ circulară, cu deschiderea în partea superioară de 1,18 x 1,14 m, adâncimea de 0,70 m şi pereţii lutuiţi. Umplutura acesteia, la momentul excavării, era din pământ brun-cenuşiu măzăros, pietre, fragmente ceramice medieval- timpurii (de la vase de uz casnic şi de la o amforă sferoidală), oase şi lentile de lutuială coaptă. Cpl. 3/2015 pare a fi o groapă menajeră târzie, deranjată de galerii de animale. Ea a fost surprinsă foarte puţin în perimetrul secţiunii, aflându-se în profilul de sud.
Obiectivul principal al acestei campanii a fost realizarea unui sondaj stratigrafic şi stabilirea succesiunii nivelurilor de locuire spre limita estică a promontoriului pe care se află aşezarea.
Materialul ceramic descoperit, atât în complexe cât şi în strat, este numeros şi prezintă următoarele categorii: ceramică modelată din pastă comună, arsă oxidant; ceramică confecţionată din pastă relativ fină, arsă oxidant; ceramică modelată din lut caolinoid, arsă oxidant şi ceramică din pastă fină, arsă reducător. Ultima categorie are o prezenţă mai discretă. Amfora sferoidală descoperită în Cpl. 2/2015 (gura, toarta şi puţin din umăr) este un marcăr de datare important. În general, în siturile din Dobrogea aceasta este prezentă în nivelurile încadrate cronologic în a doua jumătate a secolului al X-lea şi prima jumătate a secolului al XI-lea. Sporadic, au apărut şi fragmente ceramice romane şi getice.
Alături de materialul ceramic au fost descoperite şi obiecte de uz casnic din lut (fusaiole şi greutăţi pentru plasa de pescuit), din piatră (râşniţă, gresii), obiecte din fier (lame de cuţit etc.), o monedă, obiecte din os (împungătoare), oase etc.
Materialul rezultat a fost depozitat la MINA Constanţa.
Abstract other lang.
Abstract   In 2015 the research was continued in section S1B, being finalized two complexes started a year before and three others were opened. The complexes are two former storage pits and a garbage pit. The main objective of this campaign was to make a stratigraphic survey and to establish the succession of the inhabitation layers towards the eastern limit of the hill on which it’s positioned the settlement.
The ceramic material discovered its numerous and presents the next categories: pottery made from common paste, oxidant burned; pottery made from relative fine paste, oxidant burned; pottery made from kaolin, oxidant burned and pottery made from fine paste, reductant burned. The last category has a discreet presence. The spheroidal amphora discovered in Cpl. 2/2015 (mouth, handle and portion of the shoulder) it is an important marker for dating. Generally, in the sites from Dobrudja this it’s present in the layers that are chronologically dated in the second half of 10th century and the first half of 11th century.
Besides the ceramic material were discovered also common use objects made out of clay (spindle whorls and weights for fishing nets), stone (grinder, sandstone), iron objects (knife blades etc.), bone objects (awls), bones etc.
The resulting material was stored at MINA Constanţa.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu