Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Luncaviţa | County: Tulcea | Site: Cetăţuia | Excavation Year: 2015

Excavation Year   2015
Epoch
Periods
Site Category
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Luncaviţa
Commune   Luncaviţa
Site  Cetăţuia
Site Sector Studiul materialului litic cioplit de la Luncaviţa
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Furestier Robin
Mihail Florian Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
National Arch. Record Site Code 160699.02
Report Obiectivele cercetării
Pentru campania 2015 au fost prevăzute finalizarea inventarierii întregului material arheologic descoperit în timpul cercetărilor de la Luncaviţa şi analiza critică a datelor consemnate în fişele de sit. Acest fapt ne permite în prezent să exploatăm întreaga bază de date avută la dispoziţie.

Studiul materialului litic cioplit de la Luncaviţa

În cadrul campaniei 2015 a fost studiat atât materialul litic cioplit descoperit în interiorul şi exteriorul Locuinţei nr. 2 de pe aşezarea-tell, cât şi cel aflat între complexul amintit şi Locuinţa nr. 1.
Seria cercetată este compusă din 32 exemplare. Nu a fost înregistrată o mare variabilitate a tipurilor de materie primă. 24 din cele 32 de piese au fost prelucrate din silex maroniu, definit ca silex A, considerat ca fiind provenit din platforma prebalcanică, situată în zona de nord-est a Bulgariei.
O bună parte (19 ex.) a lotului este constituită de aşchiile de mici dimensiuni, obţinute pe parcursul fasonajului. Al doilea grup al suporturilor, ca reprezentare numerică, este cel al lamelor (9 ex.), debitate într-un procent covârşitor din silex A. Şapte din cele nouă lame sunt fragmente mediane. În componenţa acestui lot se regăseşte o singură lamă, provenită din etapa de pregătire pentru exploatare a nucleului.
Din punct de vedere tipologic a fost determinată existenţa a patru tipuri: piesă cu retuş marginal, gratoar, piesă cu retuş de utilizare şi piesă briquet. Cele cinci piese cu retuş marginal au fost amenajate pe fragmente mediane de lamă şi constituie un grup destul de uniform ca dimensiuni. La două exemplare se observă, pe câte una dintre margini, formarea lustrului pe parcursul funcţionării. Cele două gratoare au fost la rândul lor prelucrate pe fragmente mediane de lamă. Unul prezintă un aspect destul de robust. Pe una dintre marginile celui de al doilea gratoar poate fi observată o tocire foarte pronunţată.
Dimensiunile reduse ale acestei serii nu permit o reconstituire completă a lanţului operator ce a stat la baza materialului litic cioplit descoperit în Locuinţa nr. 2 şi în proximitatea acesteia, însă putem remarca foarte buna calitate a produselor laminare aflate componenţa sa.
Abstract other lang.
Abstract   La maison 2 de Luncavita et ses abords ont livré une petite série lithique de 32 pièces, respectivement réparties de la manière suivante: 14 pièces dans une zone de dépotoir; 7 pièces à l’intérieur de la maison 2 (niveaux de sol et de destruction); 4 pièces dans le niveau d’occupation extérieur à la maison 1; 6 pièces localisées entre les maisons 1 et 6; et un seul objet entre les maisons 1 et 2.
Bibliography Furestier R., Mihail F., 2011 – L’industrie lithique taillée de Taraschina, în L. Carozza, C. Bem, C. Micu (eds.), Société et environnement dans la zone du Bas Danube durant le 5e millénaire avant notre ère, Iaşi, p. 365-384.

Manolakakis L., 2005 – Les industries lithiques énéolithiques de
Bulgarie, Verlag Marie Leidorf GmbH · Rahden/Westf.
Bibliographic notes 1. O descriere mai completă a acestui tip se regăseşte în Furestier, Mihail 2011.
2. Manolakakis 2005.
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu