Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Constanţa | Site: Str. Orientului, nr. 13 | Excavation Year: 2015

Excavation Year   2015
Epoch
Late Roman period (2nd - 4th cent.);
Age of migrations (4th - 6th cent.);
Modern
Periods
Late Roman Period;
Roman-Byzantine Period;
Contemporary Age
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Urban settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Constanţa
Commune   mun. Constanţa
Site  Str. Orientului, nr. 13
Site Sector
Site name   Tomis
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Cliante Laurenţiu Sector director Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Colesniuc Sorin Marcel Sector director Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Custurea Gabriel Gheorghe Sector director Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Ionescu Mihai Site director Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Talmaţchi Gabriel Sector director Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
National Arch. Record Site Code 60428.02 60428.02.02
Report Perioada desfăşurării cercetãrii: mai 2015

Prezentarea rezultatelor săpăturii

S-a săpat o secţiune care să acopere o suprafaţă cât mai mare din terenul destinat construirii locuinţei;
Lungimea secţiunii – 7,50 m, lăţimea – 2,50 m;
Adâncimea la care s-a săpat a fost de – 4,00 m;
La suprafaţă au fost descoperite resturile unor construcţii contemporane, realizate din cărămidă, care erau sprijinite peun zid antic
La – 0,5 m a apărut un zid datat în perioada romano-bizantină, cu o grosime de aproximativ 90 cm, al cărui colţ de sud se afla în interiorul secţiunii trasate de noi;
Fundaţia era din blochete de calcar, iar elevaţia a fost realizată în opus mixtum – piatră şi cărămidă

Materialul arheologic:
- Numeroase fragmente ceramice, în stratul de umplutură
- Multe mânere de amfore, între care două ştampilate (EUCHARISTOS 2, SUBGRUPA 5B, GARLAN, 2004 (ASTINOM) FABRICANT FILEMAN, GRUPA 6, A DOUA ŞTAMPILĂ – ELENISTICĂ)
- Gâturi şi funduri de vase ceramice (CNIDOS şi SINOPE, THASOS, COS, CHIOS) - fragmentare
- Capace şi torţi de vase ceramice - fragmentare
- Două fragmente de vase de sticlă din perioada romană
- Două fragmente din fier
- Răşină
- Un fragment din marmură, bine şlefuit, posibil de la un ornament

Situaţia stratigrafică
• 0,00 – 0,30 m - umplutura modernă
• -0,30–0,35 m - lutuială/podea ce a aparţinut unei locuinţe moderne
• -0,35–1,75 m - nivel brun-cenuşiu, umplutura cu fragmente ceramice antice si moderne.
• -1,75–1,95 m - lentila de loess cu pigment de arsura
• -1,95–2,00 m - nivel de incendiu
• -2.00–3,25 m - brun gălbui cu material ceramic elenistic
• -3.25–3,50 m - loess
• -3,50–4,00 m - brun-cenuşos cu material ceramic elenistic si cele 2 toarte de amfora stampilate

Concluzii
În urma cercetării arheologice in secţiunea efectuata, la suprafaţă au apărut construcţii contemporane, realizate din cărămidă, care se sprijineau pe un zidul unei locuinţe datată în perioada romano-bizantină. Zidul a fost cercetat până la adâncimea de 4 m, unde se află talpa fundaţiei. Era tencuit pe partea interioară.
Subliniem faptul că zidul a fost parţial afectat de o clădire modernă, a cărei fundaţie s-a sprijinit parţial pe elevaţia zidului roman. Zidul roman are, în mai multe zone, fisuri semnificative. El este lucrat in opus mixtum cu rânduri alternative de blochete de calcar fasonate si semifasonate şi cărămizi.
Zidul are cca. 0,90 m grosime, iar orientarea edificiului din care a făcut parte era SE-NV. Având în vedere placa de pavaj păstrata in situ la adâncimea de 1,65m, putem avansa ipoteza că aceasta constituia limita dintre fundaţia si elevaţia clădirii in epoca romană târzie. Subliniem, de asemenea, faptul că zidul antic a fost distrus aproape in totalitate de fundaţiile clădirii ce se afla la N de perimetrul cercetat.
Materialul arheologic descoperit în stratul de umplutură constă din: numeroase fragmente ceramice (torţi, gâturi, funduri), două fragmente de sticlă, două fragmente de metal şi un fragment din marmură, bine şlefuit, provenind, probabil, de la un ornament.
De asemenea, pot fi amintite două toarte de amfore ştampilate, dintre care una este de provenienţa sinopeana. Cercetarea arheologica s-a oprit la -4 m datorită unor infiltraţii de apa, posibil de la pânza freatică sau de la o conductă de apă din apropiere.

Propuneri

Ca urmare a cercetării arheologice efectuate pe Str. Orientului, nr. 13, loc. Constanţa, jud. Constanţa, cod tip de sit 60428.02, 60428.02.02, în mai 2015, responsabilul ştiinţific, dr. Mihai Ionescu, propune punerea în discuţie a rezultatelor prezentei cercetări arheologice de către Comisia Naţională de Arheologie. Propunerea colectivului de cercetare este protejarea şi conservarea zidurilor descrise mai sus, in aşa fel încât ele să fie incluse în fundaţia/subsolul viitoarei clădiri, în funcţie de soluţia adoptată de arhitect. Soluţia finală va aparţine Comisiei Naţionale de Arheologie.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu