Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Constanţa | Site: Str. Aristide Karatzali, nr. 7-7A | Excavation Year: 2015

Excavation Year   2015
Epoch
Late Roman period (2nd - 4th cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Urban settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Constanţa
Commune   mun. Constanţa
Site  Str. Aristide Karatzali, nr. 7-7A
Site Sector
Site name   Tomis
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Cliante Traian Sector director Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Colesniuc Sorin Marcel Sector director Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Custurea Gabriel Gheorghe Sector director Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Ionescu Mihai Site director Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Talmaţchi Gabriel Sector director Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
National Arch. Record Site Code 60428.02 60428.02.02
Report Perioada desfăşurării cercetãrii: martie 2015;


PREZENTAREA REZULTATELOR SĂPĂTURII

S-au săpat trei secţiuni, care să acopere o suprafaţă cât mai mare din terenul aflat la adresa menţionată
Secţiunea I
 a fost săpată de lângă gardul din str. Karatzali până în apropierea clădirii aflate în celălalt capăt al curţii, spre sud
 lungime – 19 m, lăţime – 3 m
 perimetrul secţiunii a fost afectat de gropi menajere contemporane, de o canalizare contemporană din fontă şi de un cablu electric împreună cu o împământare, care traversează întreaga secţiune de la nord la sud
 în extremitatea sudică a secţiunii a apărut un zid de piatră, legat cu pământ, cu o lăţime de 85 cm, din care se păstrează 3-4 asize
 de la metrul 5 până la metrul 8, în profilul de vest, a apărut o zonă roşiatică, distrusă de cablul electric menţionat, posibil un cuptor, dar fără fragmente ceramice, astfel că nu l-am putut data

Secţiunea II
 a fost săpată de lângă gardul din str. Karatzali până la bazinul unde exista robinetul de apă potabilă
 lungime – 13 m, lăţime – 3 m
 în partea dinspre nord, pământul galben a apărut la adâncimea de 20-30 cm
 în partea de sud am săpat pâna la adâncimea de 2,20 m, pentru a ne convinge că pământul galben nu reprezintă o nivelare antică
 în profilul de est s-a conturat o groapă contemporană, care coboară până la adâncimea de 1,80 m, unde am găsit bidoane de plastic şi cutii de aluminiu, sticle de bere, pungi de plastic etc

Secţiunea III
 a fost săpată din apropierea clădirii existente până aproape de gardul din cărămizi înalt de peste 4 m.
 lungime – 4 m, lăţime – 3 m
 în această secţiune a apărut şi continuarea zidului descoperit în secţiunea I, dar aici fusese în mare parte distrus de rădăcina unui copac de mari dimensiuni şi de bazinul unui cămin de apă potabilă
 secţiunea este traversată de o canalizare din fontă

Materialul arheologic este compus din: numeroase fragmente ceramice, în stratul de umplutură, printre care: mânere de amfore, gâturi şi funduri de vase ceramice – fragmentare, capace şi torţi de vase ceramice – fragmentare,

SITUAŢIA STRATIGRAFICĂ
0,00 – 0,20 cm – strat vegetal
0,20 – 2,20 cm – pământ galben

CONCLUZII:
În urma cercetării arheologice efectuate, se constată existenţa unui start vegetal după care, la adâncimea de 20 cm apare stratul de pământ galben. Cercetarea a fost continuată în sectiunea a doua până la adâncimea de 2,20 m, pentru a ne convinge că pământul galben nu reprezintă o nivelare. În secţiunea S1 a apărut, în partea de sud, un zid de piatră păstrat pe 3-4 asize, datat în perioada romană. Zidul continuă în secţiunea S3, dar este puternic afectat de construcţii moderne şi rădăcina unui copac, de mari dimensiuni. Materialul ceramic este fragmentar şi datează din perioada romană.

PROPUNERI
Ca urmare a cercetării arheologice efectuate pe Str. Aristide Karatzali, nr. 7-7A, loc. Constanţa, jud. Constanţa, cod tip de sit 60428.02, 60428.02.02, în martie 2015, responsabilul ştiinţific, dr. Mihai Ionescu, propune, în cazul în care se va construi în perimetrul cercetat, conservarea zidului roman descoperit în secţiunile S1 şi S3.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu