Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Joseni | County: Harghita | Site: Biserica romano-catolică | Excavation Year: 2015

Excavation Year   2015
Epoch
Late Medieval Age (14th - 18th cent.);
Modern
Periods
Medieval Age;
Modern Age
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Church;
Funerary find;
Plane cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Harghita
Locality   Joseni
Commune   Joseni
Site  Biserica romano-catolică
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Demjén Andrea Muzeul "Tarisznyás Márton", Gheorgheni
Gogâltan Florin Site director Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Savu Mihaela Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
National Arch. Record Site Code 84567.02
Report Cercetarea arheologică preventivă de la biserica romano-catolică din Joseni a făcut parte din proiectul de realizare a unui studiu de parament al bisericii sfinţite în cinstea apostolilor Sf. Simion, Sf. Juda Tade şi Sf. Fecioară Margareta. Scopul cercetării arheologice preventive a fost acela de a vedea care este adâncimea fundaţiei navei bisericii baroce.
Biserica medievală (gotică), construită la sfârşitul sec. al XV-lea, a funcţionat până la dărâmarea sa în 1766, când s-a construit biserica barocă pe care o vedem astăzi. Cele două secţiune deschise, una în colţul sud-vestic iar cealaltă în colţul nord-vestic, în nava bisericii actuale, sub cor, au dovedit că biserica medievală (gotică) a fost pe axa turnului (Fig. 1).
În secţiuniile S 2 (3,50x2,67 m) şi S 3 (2,50x3,50 m) au ieşit la iveală zidurile de fundaţie şi de elevaţie ale navei bisericii medievale (gotice). În S 2 a fost cercetat zidul sudic şi vestic al bisericii medievale. După scoaterea pietrelor din nivelul de călcare actual, lângă fundaţia sudică a bisericii de astăzi a ieşit la iveală elevaţia zidului bisericii medievale (între zidul sudic al bisericii actuale şi cel medieval a rămas o cezură de 0,04-0,06 m). Elevaţia sudică a avut o grosime de 0,80-0,92 m. Ea este compusă din pietre de andezit şi de râu de dimensiuni medii şi mici legate cu un mortar alb-cenuşiu, relativ compact, amestecat cu pietricele şi pigmenţi de cărămidă. Din elevaţia vestică a zidului bisericii medievale s-a păstrat o porţiune de cca. 0,50 m (de la linia fundaţiei), restul fiind demolat şi reconstruit în perioada barocă. Atât pe elevaţia sudică cât şi pe ce-a vestică s-a păstrat tencuiala interioară a bisericii medievale cu două straturi de văruială. Tencuiala de pe elevaţia sudică a rămas aproape intactă până la aprox. 0,60-0,80 m înălţime de la linia fundaţiei, iar pe cea vestică s-a păstrat destul de fragmentar. În S 3 după scoaterea pietrelor din nivelul de călcare actual a apărut partea superioară a zidului nordic al bisericii medievale (gotice). Pe partea nord-estică a secţiunii a fost surprins un contrafort, având o grosime de 0,76 m. Aceasta a fost construit împreună cu zidul nordic al bisericii, neputându-se observa nici o breşă între cele două. Elevaţia nordică a avut o grosime de 0,85-0,90 m. Pe parte vestică o parte din zidul nordic al bisericii a fost scos, iar din zidul vestic ale bisericii medievale nu s-a mai păstrat nimic, fiind demolat şi reconstruit în totalitate în perioada barocă. Pe elevaţia nordică s-a păstrat tencuiala interioară a bisericii medievale cu două straturi de văruială. Tencuiala pe elevaţia nordică a rămas aproape intactă până la aprox. 0,80 m înălţime. De asemenea pe elevaţia nordică exterioară a bisericii medievale tencuiala s-a păstrat destul de fragmentar.
În fundaţia sudică a bisericii baroce a fost descoperită o bucată de frescă din biserica medievală aflată evident în poziţie secundară. Pe bucata de frescă s-au putut deosebi trei combinaţii de culoari: alb, negru şi roşu cu cinci nuanţe.
În S 2 şi de asemenea în S 3 au fost suprinse câteva lespezi de piatră din andezit in situ care au făcut parte din ultimul nivel de călcare şi funcţionare a bisericii medievale înainte de demolarea sa în 1766. Nivelul de călcare medieval a fost cu 0,91 m mai adânc faţă de nivelul de călcare actual şi cu aprox. 0,45 m faţă de nivelul de călcare medieval al turnului. Aceasta însemnă că nivelul de călcare în interiorul bisericii a fost mai jos decât în turn şi probabil la intrarea în biserică au fost amenajate nişte scări.
Sub nivelul de călcare, pe toate suprafaţa, a urmat umplutura mormintelor medievale, premoderne şi moderne. În secţiuni au fost descoperit în total 12 morminte dintre care şapte sunt medievale (M15, M18-M23) şi cinci premoderne/moderne (M16 şi M17, M24 – M26). Dintre acestea din urmă, M16 face parte din ultimele înmormântări din sec. al XVIII-lea, deoarece groapa sa porneşte direct de sub lespezile din piatră care reprezintă ultimul nivel de călcare al bisericii înainte de demolare sa între anii 1755-66. În cele 12 morminte nu au fost găsite obiecte de inventar funerar, ce ar permite datarea lor.
Prin cercetarea noastră arheologică s-a putut demonstra că nava bisericii medievale (gotice) de la Joseni a avut o lăţime interioară de 7 m şi că nivelul de călcare în interiorul bisericii a fost cu 0,45 m mai jos decât nivelul de călcare al turnului. Cele două morminte (M20 şi M23) aflate sub zidurile bisericii gotice, în urma analizelor AMS, s-au dovedit a fi din a doua jumătate a secolului al XV-lea, ceea ce dovedeşte că biserica decopertată parţial de noi a fost construită cândva între sfârşitul sec. al XV-lea şi începutul sec. al XVI-lea.
Abstract other lang.
Abstract   The preventive archaeological investigations at the Roman-Catholic church in Joseni, consecrated to St. Simion, St. Juda Tade and Holy Maiden Margareta, were part of a study regarding the outer building elements. The main purpose was to determine the depth of the foundation in the nave area of the baroque church.
Our archaeological investigations demonstrated that the nave of the previous medieval (gothic) church from Joseni had an outer width of 7 m. Also, it was determined that the stepping level inside the church was with approximately 0,45 m lower than the stepping level in the tower. The two graves (M20 and M23) discovered beneath the gothic walls were sampled for AMS analyses, with results indicating to the second half of the 15th century, which proves that the partially investigated church was built in the period between the late 15th century and the early 16th century.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu