Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Corabia | County: Olt | Site: Sucidava - Celei | Excavation Year: 1997

Excavation Year   1997
Epoch
Late Roman (4th - 7th cent.);
Late Medieval
Periods
Site Category
Defence
Site Types
Fortifications
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Olt
Locality   Corabia
Commune   or. Corabia
Site  Sucidava - Celei
Site Sector
Site name   Sucidava
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Amon Lucian Muzeul de Arheologie și Etnografie Corabia
Bâciu Florea Muzeul de Arheologie și Etnografie Corabia
Cojoc Mirela Muzeul de Arheologie și Etnografie Corabia
Gherghe Petre Site director Universitatea Craiova
Petculescu Liviu Muzeul Naţional de Istorie a României
National Arch. Record Site Code 125551.01
Report În vara anului 1996, conform planificării, trebuiau începute cercetările în capătul de sud al secţiunii SI/1994. Pentru aceasta a fost prelungită secţiunea amintită în direcţia sud (de la caroul 11 până la 27) cu încă 32 m lungime. Au fost investigate nivelurile medievale şi paleobizantine.
În campania arheologică din 1997 cercetările au fost continuate în nivelul roman târziu. Săpăturile s-au efectuat pentru prima dată, numai cu studenţii anului I de la Facultatea de Litereşi Istorie, secţia Istorie.
Dintre rezultatele obţinute în cei doi ani menţionăm:
În nivelul paleobizantin, (care aparţine secolelor V-VI 498/535-600), o locuinţă (L1/1996) şi trei monede diferite din care M1/1996 din argint, iar M2 şi M3/1996 din bronz, deşi ilizibile, atribuite (după contextul stratigrafia şi dimensiunile modulului) perioadei, circa 498/535-600. În nivelul de locuire roman târziu datat 367/369-377/382, s-au descoperit două locuinţe (L2 şi L3/1996), o monedă ilizibilă din bronz ( M4/1996), cinci gropi menajere de dimensiuni relativ mici din inventarul cărora am remarcat o amforă romană lucrată dintr-o pastă fină de culoare castanie, cu torţi groase şi scurte. Lungimea totală 0,56 m. Acesteia i se mai alătură, pe lângă obiecte de probă şi gospodăreşti, piroane, fragmente de sticlă, şi un număr de şase ştampile cu siglele unor unităţi militare (din care una imprimată pe o cărămidă, iar celelalte cinci pe ţigle).
În campania viitoare (1998) vor fi continuate cercetările arheologice în nivelul roman timpuriu şi dacă va fi posibil în cele două nivele dacice identificate stratigrafic în capătul de nord al secţiunii SI/1994.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu