Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Oraşul roman Apulum II, Mithraeum; Cartier Cetate, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 16. | Excavation Year: 2016

Excavation Year   2016
Epoch
Late Roman period (2nd - 4th cent.);
Early Medieval Age (7th - 13th cent.)
Periods
Roman Period;
Medieval Age
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Open settlement;
Temple
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   Alba Iulia
Site  Oraşul roman Apulum II, Mithraeum; Cartier Cetate, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 16.
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Barbieri Megan University of British Columbia
Bell Evie University of British Columbia
Borşan Tudor Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Căsălean Adrian Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Ciută Beatrice Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Constantin Inel Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Danielova Anna Bergen University, Norway
Drăgan Andreea Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Edwards Erin R. Christopher Goodwin & Associates
Egri Mariana Elena Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
El Susi Georgeta Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Frankson Katie University of British Columbia
Georgescu Andrei Muzeul Banatului, Timişoara
Hereld Shoshana University of British Columbia
Mackenzie Rodney University of British Columbia
McCarty Matthew University of British Columbia
McKinnon Shaun University of Alberta, Canada
Mcleod Hayley University of British Columbia
Naylor Matt University of British Columbia
Pietschmann Constantin University of British Columbia
Rogers Aaron University of British Columbia
Rustoiu Aurel Site director Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Rustoiu Gabriel Tiberiu Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Wood Hutton Siena University of British Columbia
National Arch. Record Site Code 1026.12
Report Cercetările arheologice din anul 2016 în punctul Cartier Cetate, obiectiv Mithraeum III, din Alba Iulia, judeţul Alba, s-au desfăşurat pe baza unui proiect multianual de cercetare iniţiat în anul 2013 şi dezvoltat de Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia în parteneriat cu Universitatea Princeton (SUA), Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea British Columbia (Canada) şi Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca. Principalul scop al campaniei din acest an, desfăşurată în perioada iulie – august 2016, a fost continuarea cercetărilor din anii anteriori prin extinderea spre vest, est şi sud a suprafeţei deja investigate, pentru a finaliza cercetarea clădirii sanctuarului lui Mithras dar şi identificarea funcţionalităţii altor structuri parţial dezvelite în campania anterioară în vecinătatea sanctuarului.
Prin urmare, o secţiune cu dimensiunile de 2 x 7,5 m a fost deschisă pe latura vestică a suprafeţei deja excavate în campaniile anterioare, scopul său principal fiind de a dezveli încăperea din spatele podiumului sanctuarului, care a fost iniţial identificată prin investigaţii geofizice în 2014. Săpăturile au adus la lumină fundaţiile unei încăperi rectangulare cu dimensiunile de 3.40 x 2.20 m, construite din piatră de râu legată cu mortar. Din elevaţia zidurilor s-au păstrat extrem de puţine elemente (cărămidă, blocuri de colţ), în timp ce doar o parte din acoperişul de ţigle a fost găsit prăbuşit in situ, zona fiind puternic afectată de locuirea medievală timpurie. În interior au fost identificate câteva tesserae de marmură albă care au aparţinut probabil unui mozaic monocrom, de asemenea distrus în perioada medievală, precum şi un fragment dintr-un relief de calcar. Încăperea a funcţionat ca spaţiu de cult strâns legat de sala centrală.
În colţul sud-estic, a continuat investigarea unui complex identificat în campania din 2014 care a produs un inventar amestecat, constând din materiale de epocă romană, dar mai ales medievală şi pre-modernă. Excavarea sa completă a dus la identificarea urmelor unei micro-alunecări de teren petrecută pe la începutul secolului III p. Chr. şi care a afectat puternic latura sudică a sanctuarului. Acest eveniment a fost probabil cauzat fie de amenajarea unei fântâni în zonă, fie de tasarea neuniformă a stratului argilos de nivelare din prima fază constructivă. Reparaţiile ulterioare din zonele afectate au fost de proastă calitate, fundaţiile respective conţinând puţină piatră de râu, un mortar grosier, neomogen şi mult pietriş ca umplutură. Alunecarea de teren s-a repetat cândva în perioada medievală târzie, iar depresiunea apărută a fost apoi utilizată ca groapă de gunoi.
O casetă cu dimensiunile de 2.50 x 1.50 m a fost deschisă pe latura estică cu scopul de a identifica funcţionalitatea unei structuri parţial excavate în campania din 2014. Cercetările au adus la lumină resturi din colţul unei clădiri rectangulare care, conform stratigrafiei, este anterioară construirii sanctuarului în ultima treime a secolului II p. Chr. Această clădire a avut fundaţii din piatră de râu legată cu mortar şi pereţi din lemn şi chirpici; ea a fost aproape complet demolată iar zona a fost apoi nivelată înainte de construirea sanctuarului.
Inventarul arheologic recuperat în această campanie constă din: elemente arhitecturale din calcar, marmură şi ceramică, multă ceramică romană şi medievală, instrumente de iluminat, vase fragmentare de sticlă, obiecte diverse din fier, bronz, argint, os, precum şi o mare cantitate de oase de animale aparţinând diferitelor perioade. Conform legislaţiei în vigoare, materialul arheologic s-a predat pentru înregistrare, conservare şi restaurare la MNUAI. S-au recoltat de asemenea seturi de probe de sol, materiale de construcţii, palinologice, arheobotanice şi arheozoologice care au fost predate pentru analiză la laboratoarele de specialitate cu care s-au încheiat acorduri de colaborare.
Abstract other lang.
Abstract   The main scope of this campaign, carried out in July – August 2016, was to continue the works of previous campaigns by extending the excavated area to the west, east and south, in order to finalize the unearthing of the Mithraic sanctuary and to identify the functions of other structures partially excavated in the vicinity. To the west, the excavations identified a rectangular room which functioned as a cult space. In the south-eastern corner were identified traces of a micro-landslide from the Roman times, which affected the southern side of the sanctuary. A depression reappeared in the late medieval times, being used as a refuse pit. To the east, the excavations identified fragments from the corner of a rectangular building which stratigraphically predates the construction of the sanctuary in the last third of the 2nd century AD. The recovered inventory consists of: architectural elements, pottery, objects made of glass, iron, silver, bronze, stone, coins and a large quantity of animal bones. Sets of palynological, archaeobotanical, archaeozoological, soil and building materials samples were also collected.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu