Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Viile Tecii | Commune: Teaca | County: Bistriţa-Năsăud | Site: Cetate | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Early Medieval
Periods
Site Category
Defence
Site Types
Fortifications
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Bistriţa-Năsăud
Locality   Viile Tecii
Commune   Teaca
Site  Cetate
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Rădulescu Gabriela Site director Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud
National Arch. Record Site Code 35045.04
Report S-au întreprins cercetări arheologice în punctul "Cetate", aflat pe raza localităţii Viile Tecii, la fortificaţia medievală.
Cercetările întreprinse s-au desfăşurat pe platoul cetăţii. S-au identificat o serie de elemente ale sistemului de fortificaţii, obţinându-se date cu privire la etapele acestuia şi la stratigrafia zonei cercetate. Astfel, s-au putut depista şi controla traseul unei curtine de piatră ale cărei fundaţii se conservă "în situ" pe porţiuni, în unele zone identificându-se şanţul de demantelare al acesteia.
Curtina menţionată s-a putut data prin materialul arheologic colectat în săpătură - este o fortificaţie de piatră medievală.
Situl arheologic cuprinde însă şi fortificaţii anterioare: de pildă o fază anterioară curtinei de piatră, fortificaţia de pământ. Astfel, una din secţiunile trasate a pus în evidenţă prezenţa a două gropi mari de stâlpi ce conţineau fragmente ceramice ce se pot încadra cronologic la monumentul sec. XI-XII. Menţionăm şi prezenţa unui consistent şi interesant nivel dacic evidenţiat stratigrafic, prin bogatul material arheologic descoperit.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu