Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Târgu Trotuş | County: Bacău | Site: Ţarna Nouă | Excavation Year: 1997

Excavation Year   1997
Epoch
Late Medieval
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Bacău
Locality   Târgu Trotuş
Commune   Târgu Trotuş
Site  Ţarna Nouă
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Artimon Alexandru Site director Complexul Muzeal "Iulian Antonescu", Bacău
National Arch. Record Site Code 25834.01
Report Au continuat cercetările în aşezarea medievală urbană de la Tg. Trotuş, având ca obiectiv investigarea în continuare a cimitirului din secolele XV - XVII, cercetat între anii 1981-1983 şi 1990-1994.
S-a urmărit cercetarea zonei de nord a necropolei medievale în scopul cunoaşterii mai precise a perimetrului cimitirului din această zonă. În acest scop, s-a trasat secţiunea XXXIX, orientată nord-sud, (41 x 2 m), paralelă cu secţiunea trasată în 1993.
Analiza rezultatelor arheologice ne-a oferit posibilitatea că cimitirul medieval se întindea până în dreptul caroului 2 al acestei secţiuni, înspre nord. În continuare aşa cum au arătat şi cercetările din anii anteriori nu se mai efectuau înmormântări, deoarece suprafaţa de teren respectivă era afectată de construcţiile orăşenilor (case, anexe etc.).
Cu acest prilej, au fost descoperite şi cercetate integral un număr de 24 de morminte. S-a evidenţiat, pe baza materialului arheologic, a stratigrafiei, că din cele 24 de morminte, un număr de 7 sunt din secolul al XV-lea, 12 din secolul al XVI-lea şi numai 5 morminte sunt din secolul al XVII-lea.
Inventarul găsit la aceste morminte este foarte sărac şi se compune din 4 monede. În gropile mormintelor s-au găsit şi fragmente ceramice din secolele XV - XVII.
Monedele găsite sunt din argint, din care remarcăm un triplu groş din argint, emis pentru oraşul Riga, de Sigismund al III-lea la anul 1589. Moneda s-a găsit în caroul 11 şi la adâncimea de 0,42 m şi cu siguranţă provenea de la un mormânt.
La mormântul 191 s-a găsit un dinar de argint din secolul al XVI-lea, emis pentru Ungaria de Ferdinand I sau Maximilian II (e şters emitentul şi se observă anul 156...). La mormântul 195 din caroul 18, la adâncimea de 0,65 m s-a găsit un dinar de argint emis de Rudolf al II-lea, pentru Ungaria, la 1587.
De asemenea, s-a descoperit la mormântul 203 din caroul 15 un denar de argint emis de Ferdinand I la anul 1550, pentru Ungaria.
Adâncimea mormintelor varia între 0,50 m - 1,20 m. De asemenea, s-a urmărit şi modul în care au fost înhumaţi, poziţia braţelor, pentru elucidarea tuturor aspectelor privind necropola medievală de la Tg. Trotuş.
Până în prezent au fost dezvelite un număr de 214 morminte.
Cercetările arheologice întreprinse la cimitirul medieval, faptul că s-a reuşit descoperirea perimetrului necropolei în părţile de nord, sud, est şi vest, ne-a permis să constatăm că acest cimitir cuprindea o suprafaţă de 4661 mp. Din calculele întreprinse conform normelor ştiinţifice în vigoare, ar reieşi că necropola avea cca. 1300 morminte.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu