Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Tutana | Commune: Băiculeşti | County: Argeş | Excavation Year: 1983 - 1992

Excavation Year   1983 - 1992
Epoch
Late Medieval;
Restoration of Historic Monuments
Periods
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Monastery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Argeş
Locality   Tutana
Commune   Băiculeşti
Site  
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 14236.01
Report Mănăstire, sec. XVI.

A. Biserica Tutana 1, construită la sf.sec. XIV-înc.sec. XV, a fost un edificiu de plan triconc, compus din altar, naos, pronaos şi un pridvor pe trei laturi, cu lungimea în exterior de 15,50 m şi lăţimea în axul absidelor de 8,75 m. În interiorul bisericii s-au descoperit 6 morminte. Se remarcă M4, care a aparţinut unui adult de cca.45-50 de ani, datat în 2/2sec.XV-1/2sec.XVI. Inventarul funerar cuprindea, printre altele, un inel de aur (G=22,42g., titlul=900%), decorat cu motive florale şi geometrice.

B. Biserica Tutana 2, construită în 1582 de către domnitorul Mihnea Turcitul, este un edificiu de plan triconc, compus din altar, naos, pronaos şi un pridvor adăugat. Sub talpa fundaţiei, ca şi în jurul ei, au fost fixaţi piloţi din lemn, iar în 1838-1840, pentru consolidarea clădirii, a fost construită o centură masivă din cărămidă care încingea biserica ridicată în 1582. În dreptul absidei de nord, unde umiditatea era cea mai mare, centura avea un sistem de aerisire-ventilaţie, constituit din canale de cărămidă care comunicau între ele

C. Turnul clopotniţă de pe latura de est. Cercetarea s-a axat asupra pivniţei, aflată în această zonă, care aparţinea unei clădiri de formă dreptunghiulară, orientată est-vest cu dimensiunile de 8,30 m x 5,80 m (la interior). Pereţii pivniţei, groşi de aprox.0,65 m, au fost făcuţi din bolovani de râu de mărime mijlocie, iar în unele porţiuni şi din cărămidă. Materialele arheologice, în special fragmente de cahle şi fragmente ceramice sgrafitate, datează clădirea la sf. sec. XV - înc. sec. XVI. Partea de est a clădirii se află în afara zidului de incintă, care a fost construit împreună cu turnul-clopotniţă, între anii 1774-1777.
Materialele arheologice sunt depozitate la Muzeul judeţean Argeş - Piteşti.
Cercetări sistematice; 1987, 1990;
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography S. Cristocea, Păstorul ortodox, Episcopia Argeşului, Muscelului şi Teleormanului, SN, an I, 1, 1994, p.97-101.
S. Cristocea, C. Oprescu, RMM, 1988, 2, p.45-58.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu