Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Câmpulung | County: Argeş | Site: Biserica Fundeni, Mănăstirea Negru Vodă, Pescăreasca/Jidova | Excavation Year: 1983 - 1992

Excavation Year   1983 - 1992
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Medieval;
Restoration of Historic Monuments
Periods
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Church
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Argeş
Locality   Câmpulung
Commune   Câmpulung
Site   Biserica Fundeni, Mănăstirea Negru Vodă, Pescăreasca/Jidova
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Băjan Adrian Institutul "Traian Vuia" din Timişoara
Cantacuzino Gheorghe I. Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Cioflan Theodor Muzeul Județean Argeș, Piteşti
Cristocea Spiridon Muzeul Județean Argeș, Piteşti
Gheorghe B. Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Mârțu Flaminiu Universitatea din Piteşti
Mavrodin Teodor Muzeul Județean Argeș, Piteşti
Petolescu Constantin Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Trâmbaciu Teodor Muzeul Județean Argeș, Piteşti
National Arch. Record Site Code 13506.03 13506.02 13506.04
Report A. "Biserica Fundeni"; biserică, sec. XV; necropolă, sec. XV- XVIII.
Cercetările arheologice efectuate în interiorul actualului lăcaş, care datează de la sfârşitul sec. XVIII, au dus la descoperirea fundaţiilor vechii biserici (Fundeni I ). Biserica Fundeni I, compusă numai din altar şi naos, a fost o construcţie de plan dreptunghiular, cu absida decroşată. Potrivit materialului arheologic descoperit, acest edificiu a fost construit în al treilea sfert al sec. XV. În interior au fost descoperite 10 morminte ce au aparţinut unor bărbaţi, femei şi copii. Inventarul funerar descoperit, datând din sec. XV-XVIII, este constituit din monede, inele, cercei, mărgele, vase din sticlă şi ceramică. Materialul este depus la Muzeul Câmpulung Muscel.
Cercetări sistematice - 1988.

B. "Curtea Domnească" - Ansamblul Mănăstirii "Negru Vodă";
Descoperirea fundaţiilor primei biserici şi a unei părţi a zidurilor din piatră făţuită au scos în evidenţă proporţiile şi calităţile arhitecturale ale ctitoriei lui Basarab I, afirmare a prestigiului autorităţii domneşti. Din aceiaşi perioadă a sec. XIV s-au descoperit urme de fortificaţii - un puternic val cu şanţ - resturile zidului de împrejmuire a bisericii şi, în partea de nord-vest a ansamblului, părţi ale unei impunătoare construcţii de piatră, din păcate acoperită în cea mai mare parte de construcţii moderne. S-au elucidat probleme ale evoluţiei ansamblului arhitectural transformările suferite după întemeierea mănăstirii în timpul lui Matei Basarab, precizând datarea construcţiilor păstrate: casele egumeneşti şi turnul clopotniţă în diferite etape ale sec. XVII, casele domneşti din partea de nord-vest, zidul de incintă şi biserica bolniţei în sec.XVIII. S-au obţinut date privind activitatea meşteşugărească - un atelier de prelucrare a aramei, precum şi asupra prăvăliilor şi hanului mănăstirii, ridicate în partea de est în timpul lui Matei Basarab şi distruse în 1737.
Cercetări sistematice; 1975-1977, 1981-1982, 1984

C. "Pescăreasa", Valea Jidovei; Castrul roman de piatră.
Obiectivele cercetate din castrul de piatră (punctul "Jidova") au fost: porta praetoria, porta principalis dextra şi porta principalis sinistra; de asemenea, s-au identificat două noi turnuri de curtină (pe traseul dintre portae principales şi latura de sud a castrului); s-au efectuat trei secţiuni prin sistemul defensiv (pe latura de sud şi pe cea de vest) (agger-ul măsoară la bază până la 5 m; în exterior se află două fossae - prima cu deschiderea de 7,50 m şi adâncimea de 2,30 m, cealaltă cu deschiderea de 3,50 m şi adâncimea de 1,20 m - 1,30 m). Aceste rezultate sunt în curs de publicare (Studii şi comunicări, Piteşti). Din 1990 s-a început cercetarea barăcilor din retentura dextra. În anii 1987-1989 s-au făcut cercetări în castrul de pământ (rezultatele vor fi publicate într-un raport separat). Materialul se găseşte la Muzeul judeţean Argeş şi Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" - Bucureşti.
Cercetări sistematice - 1983-1988, 1990-1992
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography Gh. I. Canatacuzino, Sp. Cristocea, T. Mavrodin, Şt. Trâmbaciu, Muzeul Câmpulung Muscel. Studii şi comunicări, 1, 1981, p.23-29; Gh.I. Cantacuzino, SCIVA, 32, 1981, 1, p.131-139; idem, CercetArhBuc, 7, 1984, p.199-206.
C. C. Petolescu, T. Cioflan, RMM, 2, 1988; idem, Argessis, 7, Piteşti, 1995.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu