Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Izvoare | Commune: Dumbrava Roşie | County: Neamţ | Site: La Izvoare | Excavation Year: 2017

Excavation Year   2017
Epoch
Neolithic
Periods
Eneolithic
Site Category
Domestic
Site Types
Fortified settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Neamţ
Locality   Izvoare
Commune   Dumbrava Roşie
Site  La Izvoare
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ceauşu Silviu Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
Diaconu Vasile Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
Gafincu Alexandru Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
Nicola Ciprian-Dorin Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
Preoteasa Constantin Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
National Arch. Record Site Code 120815.01
Report În anul 2017 au continuat cercetările arheologice sistematice din extremitatea sudică actuală a tell-ului calcolitic de la Izvoare. În această zonă se află numai niveluri de locuire suprapuse aparţinând fazei Cucuteni A, nu şi culturii Precucuteni.
Investigaţiile s-au derulat în cuprinsul Secţiunii I (S. I), amplasată pe proprietatea Comunităţii Penticostale şi orientată pe direcţia vest-est. Aceasta a fost extinsă spre est, astfel încât în prezent are 70 m lungime, 2-5 m lăţime şi o suprafaţă totală de 196 m2. Secţiunea I (S. 1) este actualmente împărţită în 9 sectoare (St. 1-9) prin intermediul a 8 martori stratigrafici (M. 1-8) şi în 47 de carouri (A 1-33; B 1-13; C 10).
Întreg sedimentul rezultat în urma săpăturii a fost tamisat, artefactele au fost recoltate exhaustiv, iar înregistrarea datelor s-a făcut după un sistem de coordonate tridimensional, raportat la punctul „0” (zero) al sitului.
Săpăturile s-au concentrat în jumătatea estică a Secţiunii I (S. I). În această parte se regăseşte spaţiul liber de complexe dintre zona locuită (ocupată de resturile construcţiilor incendiate şi gropi) şi sistemele defensive antropice, precum şi cele două şanţuri de apărare (cu o zonă liberă între ele), cercetările fiind extinse însă şi în exteriorul suprafeţei împrejmuite a sitului.
Zona ocupată de resturile construcţiilor incendiate şi gropi se află în jumătatea vestică a Secţiunii I (S. I) şi ocupă o suprafaţă de aproximativ 116 m2 (lungimea: 28-30 m; lăţimea: 2-5 m).
Zona liberă dintre spaţiul locuit şi sistemele defensive antropice a fost cercetată integral în această campanie, ea ocupând o suprafaţă de aproximativ 38 m2 (lungimea: 19 m; lăţimea: 2 m).
Sistemul defensiv constă în unul sau două şanţuri de apărare identificate în urma prospecţiunilor geofizice efectuate în anul 2015 de către echipa de specialişti germani a Institutului de Pre- şi Protoistorie Erlangen din cadrul Universităţii „Friedrich-Alexander” Erlangen-Nürnberg, coordonată de Dr. Carsten Mischka. Cele două anomalii magnetice identificate sunt orientate relativ pe direcţia nord-sud, acestea străbătând transversal Secţiunea I (S. I). Primul şanţ de apărare (cert), se află spre interior şi pare a avea o lăţime maximă de cca. 5 m, iar cel de-al doilea şanţ (incert), se află spre exterior şi pare a avea o lăţime maximă de cca. 4 m. Distanţa dintre ele este de aproximativ 5 m.
Zona exterioară celei împrejmuite a sitului are o suprafaţă de aproximativ 14 m2 (lungimea: 7 m; lăţimea: 2 m). Aceasta a fost cercetată integral în cursul campaniei.
În urma cercetărilor efectuate în anul 2017 au fost descoperite fragmente ceramice, resturi faunistice, reprezentări plastice antropomorfe şi zoomorfe, piese de piatră cioplită şi şlefuită, artefacte de uz casnic, podoabă şi cult, aparţinând îndeosebi complexului cultural Precucuteni-Cucuteni.
Abstract other lang.
Abstract   Les recherches archéologiques systématiques effectuées à Izvoare, se sont poursuivies, le long de l’année 2017, dans la Section I (S. I) située dans l’extrémité sud de l’actuel tell chalcolithique, orientée sur la direction ouest-est, sur le territoire appartenant à la Communauté Pentecôtiste. On constate la présence seule des niveaux d’habitation superposés attribués à la phase Cucuteni A, alors que la culture Precucuteni y manque.
Les investigations ont visées en particulier la moitié est de la Section I (S I), celle se trouvant à l’intérieur de la zone non habitée entre l’espace habité (de la moitié ouest, rempli des restes des constructions brûlées et de fosses) et le système anthropique de fortifications, comprenant une ou deux tranchées de défense, chacune ayant entre 4 et 5 m en largeur maximale et séparées de quelque 5 m. En même temps, une partie située en dehors de la zone clôturée du site a été fouillée.
Ainsi, des fragments céramiques y ont été découverts, ainsi que des restes ostéologiques des animaux, des représentations plastiques anthropomorphes et zoomorphes, pièces en pierre polie et façonnée, artefacts à usage domestique, objets d’art et rituels, appartenant pour la plupart au complexe culturel Precucuteni-Cucuteni.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu