Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Berghin | County: Alba | Site: În Peri | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Late Migrations Period (7th - 11th cent.)
Periods
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Berghin
Commune   Berghin
Site  În Peri
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Blăjan Mihai Site director Oficiul Județean pentru Patrimoniu Cultural Național Alba-Iulia
National Arch. Record Site Code 2997.01
Report Au continuat săpăturile arheologice în cimitirul biritual de la Berghin, în punctul "În Peri". S-au executat două secţiuni (12,50 x 2 m şi respectiv, 14,50 x 2 m), cu scopul de a explora şi colţul de nord-nord-est al necropolei rămas necercetate.
În cursul investigaţiilor s-au identificat 81 morminte de incineraţie, care ridică numărul complexelor funerare dezvelite până în prezent la 610. Din acestea, 52 morminte aparţin epocii romane (sec. II-III e.n.) şi reprezintă populaţia dacică identificată în aşezarea din vatra satului. Mormintele au conturul oval, circular, rombic sau patrulater şi sunt marcate de galeţi de râu. Din pământul de umplutură depozitat în gropile sepulcrale s-au cules fragmente ceramice dacice şi romane, bucăţi de cărbune şi resturi de oase umane calcinate, câte o porţiune dintr-o brăţară de sticlă şi bronz etc. Celelalte 29 morminte reprezintă urne de incineraţie (26) sau complexe cu groapa simplă (3) caracteristice cimitirului prefeudal (sec. VII-VIII e.n.). Urnele conţin resturile incinerate ale defuncţiilor (oase întregi sau fragmentate), bucăţi de cărbune şi diverse piese de bronz (o toartă din sârmă de la un cercel), fier (scoabe, ţâţâni, catarame cu spin, cuie, lame de cuţit etc.) şi piatră (vârfuri, lame etc.). Se remarcă M 601 care are forma de albie (126 x 78 cm) şi conţine o mare cantitate de resturi cinerare, îndeosebi bucăţi de cărbune şi pământ ars, aşchii răzleţe de oase calcinate şi câteva fragmente ceramice provenite dintr-un vas spart ritual pe rugul funerar.
În concluzie, săpăturile arheologice din acest an au scos la iveală noi mărturii cu privire la procesul de romanizare al autohtonilor daci în timpul stăpânirii romane în Dacia şi în perioada de formare a poporului român (sec. VII-VIII e.n.).
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu