Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Săcăluşeşti | Commune: Agapia | County: Neamţ | Site: Valea Seacă | Excavation Year: 2017

Excavation Year   2017
Epoch
Neolithic
Periods
Eneolithic
Site Category
Domestic
Site Types
Fortified settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Neamţ
Locality   Săcăluşeşti
Commune   Agapia
Site  Valea Seacă
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Gapp Fabian
Mischka Carsten Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania
Mischka Doris Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania
Praschl Benedikt Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania
Preoteasa Constantin Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
Schaffer Magdalena
Wanka Franziska
National Arch. Record Site Code 121135.01
Report
Situl pluristratificat este amplasat pe terasa din partea dreaptă a Pârâului Valea Seacă, la aproximativ 500 m nord-vest de situl Topoliţa-La Nord-Vest de Sat şi 200 m sud-est de fosta Cooperativă Agricolă de Producţie Târgu Neamţ.
Staţiunea a fost descoperită în anul 1999 de către Vasile Diaconu, care ulterior, până în 2012, a întreprins mai multe cercetări de suprafaţă -nota 1.
Vestigiile identificate aici au fost încadrate de către descoperitor în paleolitic, eneolitic (complexul cultural Precucuteni-Cucuteni), epoca bronzului (culturile Costişa şi Noua), epoca fierului (Hallstatt şi La Tène) şi epoca migraţiilor (cultura Sântana de Mureş) -nota 2.
În anul 2017 au fost efectuate investigaţii arheologice interdisciplinare neinvazive, ce au afectat situl şi zona sa limitrofă, constând în cercetări de suprafaţă, fotografii aeriene cu drona, modelarea digitală a terenului şi prospecţiuni geomagnetice, în vederea reevaluării potenţialului staţiunii, stabilirii formei, dimensiunilor şi limitelor depunerii antropice, precum şi a gradului actual de conservare a vestigiilor.
Rezultatele obţinute cu acest prilej sunt foarte spectaculoase, fiind identificate două aşezări alăturate – probabil eneolitice, dar nu şi contemporane –, ambele cu forme rectangulare (dreptunghiulare), orientate pe direcţia NV-SE, prevăzute probabil cu palisade şi complexe (construcţii incendiate şi neincendiate, precum şi gropi) aflate atât în interiorul, cât şi în exteriorul zonelor protejate de sistemele de fortificaţie.
Aşezarea dinspre nord-vest are dimensiuni mai mici (suprafaţa păstrată de aproximativ 1,5 ha), prezintă o densitate mare de gropi şi are câteva resturi de construcţii dispersate în cuprinsul său. Aşezarea dinspre sud-est are dimensiuni mai mari (suprafaţa păstrată de aproximativ 3 ha) şi mai multe resturi de construcţii, în marea lor majoritate grupate.
Pe marginile de nord-est ambele aşezări au fost parţial erodate de-a lungul timpului de Pârâul Valea Seacă, în prezent suprafeţele lor fiind afectate de lucrările agricole.
Abstract other lang.
Abstract   En 2017, des recherches archéologiques interdisciplinaires non invasives (tels investigations de surface, photographies aériennes prises par le drone, modélisation digitale du terrain et prospections géomagnétiques) ont été effectuées dans le site pluristratifié de Săcăluşeşti.
A cette occasion ont été découverts deux établissements voisins, énéolithiques, semble-t-il, mais d’âge différent, rectangulaires, orientés NV-SE, prévus de palissades et de complexes (édifices brûlées ou non, fosses), se retrouvant tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’aréal défendu par les systèmes de fortification.
L’établissement orienté vers nord-ouest est plus petit (ayant la surface conservée d’environ 1,5 ha), présentant une grande densité de fosses et quelques constructions dispersées. L’autre établissement, orienté vers sud-est, est plus grand (ayant la surface conservée d’environ 3 ha) et comprend plusieurs débris de constructions, regroupées pour la plupart.
Bibliography
Bibliographic notes 1)V. Diaconu, Depresiunea Neamţ. Contribuţii arheologice, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXVIII, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamţ, 2012, p. 30, 217, nr. 11, fig. 11/1.
2)Ibidem, p. 30, 220, 230-234, 236-241, 244-246, 259, 261, 277, 282, 283, nr. 11, fig. 14/8; 24/1-7; 25/1-8; 26/2, 5-9; 27/1-7; 28/1-9; 30/1-5; 31/11-25; 32/1-26; 33/1-4; 34/3-6; 35/1, 3, 6; 38/1-4; 39/1, 2; 40/1-4, 6; 53/1, 2, 4; 55/1; 71/1, 2; 76/1-7; 77/1-7.
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu