Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Ţolici | Commune: Petricani | County: Neamţ | Site: La cimitir | Excavation Year: 2017

Excavation Year   2017
Epoch
Neolithic
Periods
Eneolithic
Site Category
Domestic
Site Types
Fortified settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Neamţ
Locality   Ţolici
Commune   Petricani
Site  La cimitir
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Gapp Fabian Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania
Mischka Carsten Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania
Mischka Doris Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania
Praschl Benedikt Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania
Preoteasa Constantin Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
Schaffer Magdalena Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania
Wanka Franziska Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania
National Arch. Record Site Code 123460.02
Report Toponimul aferent acestui sit a mai fost menţionat în literatura de specialitate ca Şipot-Mohorâtu , nota 1, şi În Cimitir -nota 2.
Staţiunea este amplasată pe terasa de pe partea stângă a Pârâului Ţolici, în marginea de vest a satului, în apropierea unei păduri. O parte însemnată din aceasta este distrusă de gropile mormintelor din cimitirul actual al satului.
Situl a fost descoperit de către colectivele de specialişti coordonate de Vladimir Dumitrescu şi Silvia Marinescu-Bîlcu, în perioada derulării cercetărilor arheologice sistematice de la Târpeşti-Râpa lui Bodai (1959-1965 şi 1968) -nota 3. Ulterior, Vasile Diaconu şi Daniel Garvăn au întreprins o serie de cercetări de suprafaţă (2008, 2009, 2012) -nota 4.
Vestigiile eneolitice identificate aici aparţin fazei Precucuteni III -nota 5.
În anul 2017 au fost efectuate noi investigaţii arheologice, de natură interdisciplinară, ce au afectat parţial situl şi zona sa limitrofă, acestea fiind de tip neinvaziv şi constând în cercetări de suprafaţă, fotografii aeriene cu drona, modelarea digitală a terenului şi prospecţiuni geomagnetice, în vederea reevaluării potenţialului staţiunii, stabilirii formei, dimensiunilor şi limitelor depunerii antropice, precum şi a gradului actual de conservare a vestigiilor.
Din păcate, zona din incinta cimitirului nu a putut fi investigată, astfel încât este practic imposibil să putem preciza în stadiul actual al cercetărilor care a fost suprafaţa, forma sau limitele sitului în perioada eneolitică. În exteriorul cimitirului au fost surprinse câteva anomalii magnetice importante, ce ar putea reprezenta resturile unor construcţii incendiate şi neincendiate. Totodată, a fost identificat parţial şi un şanţ de apărare al aşezării precucuteniene.
În ceea ce priveşte gradul de conservare al vestigiilor, distrugerile provocate de gropile mormintelor contemporane impun efectuarea imediată a unor cercetări arheologice preventive pe întreaga suprafaţă a cimitirului actual.
Abstract other lang.
Abstract   En 2017, des recherches archéologiques interdisciplinaires non invasives (tels investigations de surface, photographies aériennes prises par le drone, modélisation digitale du terrain et prospections géomagnétiques) ont été effectuées dans l’établissement appartenant à la phase Precucuteni III de Ţolici. Ainsi, ont été partiellement mises en relief la surface, la forme et les limites du site, tout comme l’existence possible des débris de constructions et la présence certaine d’une tranchée de défense.
L’état actuel de conservation des vestiges est assez précaire, du fait des fosses des tombes du cimetière villageois qui ont détruit une bonne partie de l’établissement. Nous conseillons, par suite, de procéder d’urgence à des recherches de prévention.
Bibliography
Bibliographic notes 1) Şt. Cucoş, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Neamţ, în Memoria Antiquitatis, XVIII, 1992, p. 38, nr. 35.4.b.
2) D. Garvăn, R. Munteanu, Cercetări arheologice efectuate în perioada 2007-2010, în Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI (2008-2009), 2010, p. 559.
3) S. Marinescu-Bîlcu, Cultura Precucuteni pe teritoriul României, Biblioteca de Arheologie, XXII, Editura Academiei, Bucureşti, 1974, p. 176.
4) D. Garvăn, Contribuţii la cunoaşterea culturii Precucuteni, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXX, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamţ, 2013, p. 73, nr. 210.
5) D. Garvăn, V. Diaconu, Materiale din aşezarea precucuteniană de la Ţolici-În Cimitir (jud. Neamţ), în Memoria Antiquitatis, XXVIII, 2012, p. 21-30.
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu