Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Topoliţa | Commune: Grumăzeşti | County: Neamţ | Site: La Ilioi | Excavation Year: 2017

Excavation Year   2017
Epoch
Neolithic
Periods
Eneolithic
Site Category
Domestic
Site Types
Fortified settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Neamţ
Locality   Topoliţa
Commune   Grumăzeşti
Site  La Ilioi
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Gapp Fabian Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania
Mischka Carsten Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania
Mischka Doris Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania
Praschl Benedikt Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania
Preoteasa Constantin Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
Schaffer Magdalena Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania
Wanka Franziska Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania
National Arch. Record Site Code 122944.02
Report Situl pluristratificat este amplasat pe terasa de pe partea dreaptă a Topoliţei, în imediata apropiere a unei mlaştini, la aproximativ 700 m nord-vest de confluenţa Pârâului Netezi cu Topoliţa şi la 400 m vest de staţiunea Grumăzeşti-Deleni.
Situl a fost descoperit în anul 2003 de către Vasile Diaconu, care în perioada 2006-2008 a întreprins aici câteva cercetări de suprafaţă -nota 1.
Vestigiile identificate aici au fost încadrate de către descoperitor în eneolitic (cultura Precucuteni), epoca bronzului (cultura Noua), epoca fierului (Hallstatt) şi antichitate (secolele II-III d.H.) -nota 2.
În anul 2017 au fost efectuate investigaţii arheologice interdisciplinare neinvazive, ce au afectat parţial situl şi zona sa limitrofă, constând în cercetări de suprafaţă, fotografii aeriene cu drona, modelarea digitală a terenului şi prospecţiuni geomagnetice, în vederea reevaluării potenţialului staţiunii, stabilirii formei, dimensiunilor şi limitelor depunerii antropice, precum şi a gradului actual de conservare a vestigiilor.
Astfel, a fost evidenţiată existenţa unei aşezări din faza Precucuteni II de formă rectangulară (dreptunghiulară), orientată pe direcţia NV-SE, cu suprafaţa aproximativă de 1,5 ha, care dispune de un sistem de fortificaţie alcătuit dintr-un şanţ, identificat parţial pe laturile sale de nord-vest şi sud-vest. Resturile construcţiilor din cuprinsul său par a fi dispuse în grupuri.
În prezent staţiunea este afectată de lucrările agricole, iar în partea mediană de stâlpii reţelei electrice de înaltă tensiune, care o străbate de la vest la est.
Abstract other lang.
Abstract   En 2017, des recherches archéologiques interdisciplinaires non invasives (tels investigations de surface, photographies aériennes prises par le drone, modélisation digitale du terrain et prospections géomagnétiques) ont été effectuées dans le site pluristratifié de Topoliţa.
Suite à ces investigations, un établissement Precucuteni II rectangulaire a été identifié, orienté vers NV-SE, d’une surface d’environ 1,5 ha, prévu d’un système de fortification comprenant une tranchée, partiellement identifiée sur ses côtés du nord-ouest et du sud-ouest. Les débris des constructions de son aréal semblent être regroupés.
Bibliography
Bibliographic notes 1) V. Diaconu, Depresiunea Neamţ. Contribuţii arheologice, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXVIII, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamţ, 2012, p. 39, nr. 46.
2) Ibidem, p. 39, 228, 232, 235, 237, nr. 46, fig. 22/1-12; 26/1; 29/1-7; 31/1-8; 35/2, 5.
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu