Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Topoliţa | Commune: Grumăzeşti | County: Neamţ | Site: La Nord-Vest de sat | Excavation Year: 2017

Excavation Year   2017
Epoch
Neolithic
Periods
Eneolithic
Site Category
Domestic
Site Types
Open settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Neamţ
Locality   Topoliţa
Commune   Grumăzeşti
Site  La Nord-Vest de sat
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Diaconu Vasile Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
Gapp Fabian Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania
Mischka Carsten Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania
Mischka Doris Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania
Praschl Benedikt Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania
Preoteasa Constantin Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
Schaffer Magdalena Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania
Wanka Franziska Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania
National Arch. Record Site Code 122944.01
Report Situl pluristratificat este amplasat pe terasa din partea dreaptă a Pârâului Valea Seacă, la aproximativ 500 m sud-est de situl Săcăluşeşti-Valea Seacă şi 1 km m sud-est de fosta Cooperativă Agricolă de Producţie Târgu Neamţ. În prezent acesta ocupă parţial nord-vestul satului Topoliţa (comuna Grumăzeşti) şi nord-estul satului Săcăluşeşti (comuna Agapia).
Staţiunea a fost descoperită în anul 2001 de către Vasile Diaconu, care în perioada 2004-2006 a efectuat o serie de cercetări de suprafaţă -nota 1.
Vestigiile identificate aici au fost încadrate de către descoperitor în eneolitic (cultura Precucuteni), epoca bronzului (cultura Noua), epoca fierului (Hallstatt) şi antichitate (secolele II-III d.H.) -nota 2.
În anul 2017 au fost efectuate investigaţii arheologice interdisciplinare neinvazive, ce au afectat parţial situl şi zona sa limitrofă, constând în cercetări de suprafaţă, fotografii aeriene cu drona, modelarea digitală a terenului şi prospecţiuni geomagnetice, în vederea reevaluării potenţialului staţiunii, stabilirii formei, dimensiunilor şi limitelor depunerii antropice, precum şi a gradului actual de conservare a vestigiilor. Laturile de sud-vest şi nord-est ale staţiunii nu a putut fi prospectată datorită existenţei vegetaţiei arboricole, a unei livezi, precum şi a stâlpilor reţelei electrice de înaltă tensiune.
Rezultatele acestor cercetări atestă prezenţa unui sit din faza Precucuteni II probabil nefortificat, de formă relativ rectangulară (dreptunghiulară), orientat pe direcţia NV-SE, cu suprafaţa păstrată de aproximativ 2 ha, în cuprinsul căruia se găsesc mai multe complexe (gropi şi resturi de construcţii, acestea din urmă fiind dispuse probabil pe şiruri neregulate).
În prezent staţiunea este afectată de lucrările agricole.
Abstract other lang.
Abstract   En 2017, des recherches archéologiques interdisciplinaires non invasives (tels investigations de surface, photographies aériennes prises par le drone, modélisation digitale du terrain et prospections géomagnétiques) ont été effectuées dans le site pluristratifié se trouvant à la limite des villages Topoliţa (commune de Grumăzeşti, département de Neamţ) et Săcăluşeşti (commune de Agapia, département de Neamţ).
Les résultats de ces investigations ont attesté la présence d’un site Precucuteni II non fortifié, semble-t-il, rectangulaire, orienté vers NV-SE, d’une surface d’environ 2 ha, abritant plusieurs complexes (fosses et débris de constructions disposés probablement par rangs irréguliers).

Bibliography
Bibliographic notes 1) V. Diaconu, Depresiunea Neamţ. Contribuţii arheologice, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXVIII, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamţ, 2012, p. 39, nr. 44.
2) Ibidem, p. 39, 229, 232, 234, 236, 237, 240, 241, nr. 44, fig. 23/1-11; 26/3, 4; 28/10; 30/6; 31/9, 10; 34/1, 2; 35/7, 8.
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu