Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Traian | Commune: Zăneşti | County: Neamţ | Site: Dealul Viei | Excavation Year: 2017

Excavation Year   2017
Epoch
Neolithic
Periods
Eneolithic
Site Category
Domestic
Site Types
Open settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Neamţ
Locality   Traian
Commune   Zăneşti
Site  Dealul Viei
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Gapp Fabian Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania
Mischka Carsten Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania
Mischka Doris Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania
Praschl Benedikt Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania
Preoteasa Constantin Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
Schaffer Magdalena Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania
Wanka Franziska Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Germania
National Arch. Record Site Code 125089.03
Report Celebra staţiune de la Traian este situată pe terasa mijlocie de pe stânga Râului Bistriţa, la baza căreia se află bogate izvoare de ape naturale, ce alimentează Pârâul Bahna.
Situl a fost descoperit în 1951 de către Constantin Matasă, care în acelaşi an a efectuat aici şi un sondaj. Cercetările arheologice sistematice au afectat o suprafaţă totală de 2150 m2, derulându-se sub coordonarea Hortensiei Dumitrescu, cu întreruperi, în perioada 1953-1961 -nota1.
Vestigiile descoperite aici aparţin fazei Precucuteni I.
În anul 2017 au fost efectuate noi investigaţii arheologice interdisciplinare neinvazive, ce au afectat parţial situl şi zona sa limitrofă, constând în cercetări de suprafaţă, fotografii aeriene cu drona, modelarea digitală a terenului şi prospecţiuni geomagnetice, în vederea reevaluării potenţialului staţiunii, stabilirii formei, dimensiunilor şi limitelor depunerii antropice, precum şi a gradului actual de conservare a vestigiilor.
Deşi o parte din sit nu a fost cercetată datorită vremii nefavorabile şi a stării improprii a terenului agricol, a putut fi evidenţiată suprafaţa sa de aproximativ 1 ha, forma relativ circulară şi limitele, care sunt exclusiv naturale şi nu antropice.
Săpăturile arheologice efectuate anterior au afectat majoritatea complexelor precucuteniene, astfel încât anomaliile magnetice detectate în urma investigaţiilor noastre nu oferă date concludente asupra diferitelor construcţii şi gropi. În urma săpăturilor arheologice de aici s-a menţionat faptul că aşezarea ar fi dispus de un sistem de apărare, constând într-un şanţ de aproximativ 300 m lungime, cu un volum de circa 1500 m2, dublat probabil şi de un gard - nota 2. În realitate însă, în zonele în care s-a presupus că ar fi existat şanţul de apărare antropic au fost identificate formaţiuni geologice discontinui, naturale aşadar.
Resturile locuirii precucuteniene rămase necercetate invaziv sunt afectate în prezent de lucrările agricole.
Abstract other lang.
Abstract   En 2017, des recherches archéologiques interdisciplinaires non invasives (investigations de surface, photographies aériennes prises par le drone, modélisation digitale du terrain et prospections géomagnétiques) ont été effectuées à l’intérieur de l’habitation attribuée à la phase Precucuteni I de Traian. Ainsi, ont été mises en relief la surface, la forme et les limites du site et en même temps une partie des anciennes fouilles archéologiques.
Les recherches de date récente nous permettent de vérifier l’exactitude d’une information publiée auparavant dans la littérature de spécialité concernant l’existence supposée d’un système anthropique de fortifications, constitué d’une tranchée et d’une palissade, semble-t-il. En réalité, dans les surfaces fouillées susceptibles d’abriter la tranchée en question, des formations géologiques discontinues, par suite naturelles, ont été identifiées.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu