Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Malnaş | County: Covasna | Site: Malnaş Băi „Füvenyestető” (Platoul nisipos) | Excavation Year: 2017

Excavation Year   2017
Epoch
Prehistory
Periods
Prehistory
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Fortified settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Covasna
Locality   Malnaş
Commune   Malnaş
Site  Malnaş Băi „Füvenyestető” (Platoul nisipos)
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Berecki Sándor Muzeul Judeţean Mureş
Boér Ilka Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Căsălean Adrian Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Imre Zsolt Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Konnát Arpad Universitatea "Eötvös Loránd”, Budapesta
László Attila Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Puskás-Kolozsvári Frederik Muzeul "Tarisznyás Márton", Gheorghieni
Sztáncsuj Sándor József Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe
Volloncs Szilárd Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Vornicu Diana Măriuca Institutul de Arheologie Iaşi
National Arch. Record Site Code 64540.02
Report În anul 2017 săpăturile arheologice sistematice de la Malnaş Băi-Füvenyestető au fost continuate în zona sud-vestică a staţiunii (fig. 1). Această zonă (denumită Zona A), despărţită de restul aşezării de un şanţ de apărare şi un val adiacent, reprezintă partea cea mai dens populată a staţiunii. Prospecţiunile geomagnetice efectuate în anul 2014 au indicat existenţa unor locuinţe dispuse în şir pe ambele laturi ale promontoriului.
În cursul campaniilor din anii precedenţi cercetările noastre s-au concentrat mai ales pe zonele exterioare ale staţiunii. Astfel, în 2014 am cercetat sistemul de fortificaţie (S. I/2014) şi în 2015 am deschis mai multe secţiuni în Zona B din afara fortificaţiei (S. I. şi II/2015). Concomitent, în perioada 2015-2016 am săpat şi într-un compartiment "exterior" al staţiunii (Zona C, S. III/2015, S. II şi III/2016). Descoperirile de aici demonstrează folosirea acestei zone atât în perioada eneoliticului cât şi mai târziu, în epoca bronzului.
Săpăturile noastre, sprijinite de unele cercetări interdisciplinare (prospecţiuni geofizice, aerofotografice, cercetări pedologice ş.a.) au completat şi au nuanţat observaţiile făcute în trecut, în cursul săpăturilor efectuate de Ferenc László şi Hubert Schmidt (1909) şi prof. Attila László (în perioada 1976-1989).
În compartimentul sudic al staţiunii, în vecinătatea suprafeţei săpate de către A. László în trecut, au fost deschise, în perioada 2015-2016, două secţiuni de câte 25 mp. (S. IV/2015 şi S. I/2016). Am descoperit, până în momentul de faţă, două niveluri de locuire: în nivelul superior (corespunzător nivelului IIIb cercetat de către A. László) am dezvelit resturile unei vetre, iar în nivelul inferior (corespunzător nivelului IIIa al lui László) resturile unor locuinţe (L-1, L-2 şi L-3) de suprafaţă incendiate, constând din mase de chirpici formate din dărâmăturile pereţilor şi acoperişului. În cursul campaniei din anul 2017 am demontat masele de chirpici ale L-1 şi L-2 (şi parţial cel al L-3) şi am cercetat straturile dedesubtul lor. În mod similar locuinţelor descoperite de către Ferenc László la Ariuşd, în secolul trecut, cât şi locuinţei din nivelul IIIb cercetat de către Attila László, L-2 şi L-3 au avut o podea simplă, alcătuită dintr-un strat de depunere subţire, de cca. 10-15 cm, cu suprafaţa relativ netedă. Marginile locuinţelor sunt delimitate de către gropile stâlpilor de susţinere a pereţilor şi acoperişului. Podeaua locuinţelor suprapune un strat de nivelare galben-cenuşiu. Resturile celor trei locuinţe depăşesc spre est, sud şi vest marginile celor două secţiuni. Pentru cercetarea lor integrală va trebui să extindem suprafeţele de cercetare în cursul campaniilor viitoare. În interiorul sau în preajma locuinţelor cercetate am descoperit un număr de 16 de complexe, reprezentând gropi de stâlpi şi pari, aglomerări de ceramică şi chirpici, resturi de vetre ş.a. (CX-042–055).
În ciuda suprafeţelor de cercetare relativ reduse materialul arheologic descoperit în cursul campaniei din anul 2017 este destul de numeros. Majoritatea materialului se compune din ceramică fragmentară şi mai multe vase întregibile, caracteristice grupului cultural Ariuşd. Proporţia ceramicii pictate este relativ redusă, majoritatea ceramicii aparţinând categoriei de uz gospodăresc. S-au mai descoperit obiecte de lut ars (disc ornamental, pintadere, fusaiole de lut, un fragment de altăraş) piatră (fragment de topor şlefuit, fragmente de râşniţe de andezit), silex (lame, aşchii, bucăţi de material brut) şi obsidiană. Ca o descoperire specială amintim o spirală confecţionată din bară subţire de cupru. Descoperirile se află şi în momentul de faţă în curs de restaurare şi conservare.
Abstract other lang.
Abstract   The archaeological excavations on the settlement belonging tho the Copper Age Ariuşd Group at Malnaş Băi-Platoul nisipos (hung. Málnásfürdő-Füvenyestető) were conducted in 2017 by S. Berecki (Mureş County Museum, Târgu Mureş), S. J. Sztáncsuj (Székely National Museum, Sfântu Gheorghe) with the help of coleagues M. Vornicu ("V. Pârvan" Institute of Archaeology of the Romanian Academy, Iaşi), F. Puskás-Kolozsvári ("Tarisznyás Márton" Museum, Gheorgheni), J. Puskás, H. Szász and I. Boér, with the financial support of the Székely National Museum.
The main goal of this year's campaign was to continue the excavations carried out in previous years. In sections IV/2015 and I/2016, both located in the south-western area of the settlement (fig. 1), we have uncovered the remains of three burnt houses (L-1, L-2 and L-3). The archaeological material found this year consists of ceramics, lithic implements (stone, flint and obsidian), anthropomorphic and zoomorphic figurines, bone and copper artefacts, all belonging to the Copper Age Ariuşd group.
Bibliography BERECKI–SZTÁNCSUJ 2015: Malnaş Băi, com. Malnaş, jud. Covasna, Punct: "Füvenyestető", Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2014, Bucureşti, 2015, p. 104–105.
BERECKI–SZTÁNCSUJ 2016: Malnaş Băi, com. Malnaş, jud. Covasna, Punct: "Füvenyestető", Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2015, Bucureşti, 2016, p. 59–60.
BERECKI–SZTÁNCSUJ 2017: Malnaş Băi, com. Malnaş, jud. Covasna, Punct: "Füvenyestető", Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2015, Bucureşti, 2016, p. 91–92.A. LÁSZLÓ 1993: A. László, Aşezări întărite ale culturii Ariuşd–Cucuteni în sud-estul Transilvaniei. Fortificarea aşezării de la Malnaş Băi, Arheologia Moldovei, XVI, 1993, p. 33-50.
A. LÁSZLÓ 1998: A. László, Malnaş-Băi, com. Bodoc, jud. Covasna. In: V. Cavruc (red. resp.), Catalogul expoziţiei Cultură şi civilizaţie din Carpaţii Răsăriteni în lumina noilor descoperiri arheologice, Sfântu Gheorghe, 1998, p. 21-23.
SZTÁNCSUJ 2012: S. J. Sztáncsuj, Malnaş-Băi/Málnásfürdő [Malnaş/Málnás], CV - Platoul nisipos/Fövenyestető, In: S. Berecki, Z. Czajlik, Z. Soós (eds.), Panorame istorice. Situri şi monumente din Transilvania în fotografii aeriene – Történelmi látképek. Erdélyi régészeti lelőhelyek és műemlékek légi felvételei – Historical Landscapes. Aerial Photographs of Transylvanian Archaeological Sites and Monuments, Catalogi Mvsei Mariesiensis, Seria Archaeologica, I, Budapest–Târgu Mureş, 2012, p. 22-23.
SZTÁNCSUJ 2015: S. J. Sztáncsuj, Grupul cultural Ariuşd pe teritoriul Transilvaniei, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2015.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu