Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Urziceni | County: Satu Mare | Site: Urziceni-Vade Ret (Vamă) | Excavation Year: 2017

Excavation Year   2017
Epoch
Neolithic;
Bronze Age
Periods
Middle Neolithic;
Eneolithic;
Late Bronze Age
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Open settlement;
Plane cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Satu Mare
Locality   Urziceni
Commune   Urziceni
Site  Urziceni-Vade Ret (Vamă)
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Astaloş Ciprian Muzeul Judeţean Satu Mare
Brândușan Lavinia Muzeul Judeţean Satu Mare
Gyurka Orsolya Muzeul Judeţean Satu Mare
Tentiş Daniel Marius Muzeul Judeţean Satu Mare
Virag Cristian Site director Muzeul Judeţean Satu Mare
National Arch. Record Site Code 139269.01
Report A fost realizată o suprafaţă de cercetare (100 m2) pe care au fost realizate 5 casete de cercetare, în continuarea suprafeţei din 2005, pe latura NE a necropolei. În suprafaţa de cercetare au fost surprinse 18 contexte funerare, 6 complexe de epoca bronzului.
M 86: mormânt de înhumaţie în poziţie chircită, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, orientat E-V, groapa mormântului nu atinge sterilul. Defunctul este culcat pe partea stângă. Picioarele sunt puternic flexate, călcâiele aduse spre bazin. Mâinile sunt puternic flexate, aduse spre faţă. Lângă defunct este depus un copil, sugar, culcat pe partea dreaptă, capul spre E, s-au păstrat doar picioarele şi parţial calota craniană. Inv.: trei vase.
M 87: mormânt de înhumaţie în poziţie chircită, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, orientat E-V, groapa mormântului de formă rectangulară, colţurile uşor rotunjite. Defunctul este culcat pe partea stângă, uşor deplasat spre burtă. Picioarele sunt puternic flexate, călcâiele aduse spre bazin. Mâinile sunt puternic flexate, aduse spre faţă. Inv.: şase vase; în zona coatelor, în zona bazinului şi la laba piciorului au fost descoperite fragmente de ocru.
M 88: mormânt de înhumaţie, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, în poziţie chircită orientat E-V, groapa mormântului de formă rectangulară, colţurile uşor rotunjite. Defunctul este culcat pe partea dreaptă. În colţul SE, groapa mormântului este tăiată de Cx 45, complex de epoca bronzului. Picioarele sunt puternic flexate, călcâiele aduse spre bazin. Mâinile sunt flexate spre genunchi. Calota craniană este dislocată din poziţie anatomică. Inv.: 3 vase, două vârfuri de săgeţi, ofrandă animalieră
M 89: mormânt de înhumaţie, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, în poziţie chircită orientat E-V, groapa mormântului de formă rectangulară, colţurile uşor rotunjite. Defunctul este culcat pe partea dreaptă, zona capului deranjată. Picioarele sunt puternic flexate din genunchi, călcâiele aduse spre bazin. Mâinile sunt puternic flexate, aduse spre faţă. Colţul NV este deranjat de un complex de epoca bronzului. Inv.: 3 vase, zgură, lamă de silex, vârf de săgeată, topor de piatră, ofrandă animalieră
M 90: mormânt de înhumaţie, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, în poziţie chircită orientat E-V, groapa mormântului de formă rectangulară, colţurile uşor rotunjite. Defunctul este culcat pe partea stângă. Picioarele sunt puternic flexate, călcâiele aduse spre bazin. Mâinile sunt puternic flexate, aduse spre faţă. Inv.: 7 vase, vârf de săgeată, lamă obsidian, mărgele scoică
M 91: Mormânt de înhumaţie, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, orientat E-V, puternic deranjat de Cx. 46, complex de epoca bronzului. În zona vestică au fost descoperite fragmente de coastă si un antebraţ, aspect ce indică faptul că mortul era poziţionat cu capul spre V. in zona mediană a gropii de mormânt au fost descoperite două vase.
M 92: mormânt de înhumaţie, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, în poziţie chircită orientat E-V, groapa mormântului de formă rectangulară, colţurile uşor rotunjite. Defunctul este culcat pe partea stângă. Picioarele sunt puternic flexate, călcâiele aduse spre bazin. Partea superioară este puternic deranjată. Inv.: 11 vase, două lame de obsidian, mărgele scoică spondylus, ofrandă animalieră.
M 93: mormânt de înhumaţie, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, în poziţie chircită orientat E-V, groapa mormântului de formă rectangulară, colţurile uşor rotunjite. Defunctul este culcat pe partea stângă, orientat spre E, capul lăsat pe spate. Maxilarul şi membrele inferioare sunt dislocate în M94, într-un moment în care erau articulate. Picioarele sunt puternic flexate, tăiate în zona genunchiului; călcâiele aduse spre bazin. Mâna dreaptă flexată puternic spre faţă. Inv: lângă coloana vertebrală este descoperit un vas, păstrat parţial.
M 94: mormânt de înhumaţie, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, în poziţie chircită orientat E-V, groapa mormântului de formă rectangulară, colţurile uşor rotunjite. Defunctul este culcat pe partea stângă. Picioarele sunt puternic flexate, călcâiele aduse spre bazin. Mâinile sunt puternic flexate, aduse spre faţă. În groapa mormântului, în imediata vecinătate a defunctului, în conexiune anatomică, sunt poziţionate maxilarul şi braţele defunctului din M 93 iar în partea inferioară picioarele. Inv.: 4 vase, lamă obsidian.
M 95: mormânt de înhumaţie, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, în poziţie chircită orientat E-V, groapa mormântului de formă rectangulară, colţurile uşor rotunjite. Defunctul este culcat pe partea stângă. Picioarele sunt puternic flexate, călcâiele aduse spre bazin. Mâinile sunt puternic flexate, aduse spre faţă. Inv.: 5 vase, vârf de obsidian descoperit în zona capului, la conturare
M 96: mormânt de înhumaţie, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, în poziţie chircită orientat S-N, groapa mormântului de formă rectangulară, colţurile uşor rotunjite. Defunctul este culcat pe partea dreaptă. Picioarele sunt puternic flexate, călcâiele aduse spre bazin. Mâinile sunt puternic flexate, aduse spre faţă. Capul şi partea superioară a coloanei vertebrale sunt dislocate, poziţionate în colţul SV al gropii. Inv. 3 vase, lamă de silex descoperită sub capul defunctului
M 97: Mormânt de înhumaţie, orientat N-S, capul spre sud, culcat pe spate pe un pat de oase de animal de talie mare. Braţul mâinii drepte este poziţionat pe lângă corp, antebraţul poziţionat peste piept. Mâna stângă este puternic flexată, adusă spre faţă. piciorul drept este întins, piciorul stâng este puternic flexat, laba piciorului fiind adusă la nivelul genunchiului piciorului drept. Groapa mormântului este de formă ovală (2 x 1,38 m). Nu a fost descoperit inventar funerar care să permită atribuirea certă unei perioade cronologice a mormântului, în umplutura complexului fiind descoperite, în poziţie secundară, materiale ceramice neolitice (gr. Piscolt II) şi eneolitice (c. Bodrogkeresztúr)
M 98: Mormânt de înhumaţie, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr,orientat E-V, puternic afectat de lucrări agricole. În partea estică au fost surprinse fragmente de calotă craniană, vertebre şi părţi din membrele superioare. În partea sudică au fost descoperite fragmente ceramice ce provin de la două vase. Groapa mormântului nu atinge sterilul şi nu a putut fi conturată
M 99: mormânt de înhumaţie, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, în poziţie chircită orientat E-V. Defunctul este culcat pe partea stângă, puternic deranjat, nu s-a conturat groapa mormântului. S-a păstrat în poziţie anatomică capul, parte din membrele superioare. Inv.: 2 vase
M 100: mormânt de înhumaţie, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, în poziţie chircită, puternic deranjat, groapa mormântului nu a putut fi conturată. Defunctul este orientat E-V, culcat pe partea dreaptă. S-a păstrat în poziţie anatomică bazinul şi membrele inferioare. Picioarele sunt puternic flexate, călcâiele aduse spre bazin. Inv.: 3 vase
M 101: mormânt de înhumaţie, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, în poziţie chircită, puternic deranjat în partea superioară, fiind afectat de o galerie de animal, groapa mormântului de formă rectangulară. Defunctul este orientat E-V, culcat pe partea dreaptă. S-a păstrat în poziţie anatomică bazinul şi membrele inferioare. Picioarele sunt puternic flexate, călcâiele aduse spre bazin. Inv.: 3 vase
M 102: mormânt de înhumaţie, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, orientat E-V, puternic deranjat. Pe latura sudică, mormântul este tăiat de Cx. 44, complex de epoca bronzului. Inv.: au fost descoperite fragmente ceramice, răsfirate printre oase, fără a se putea preciza în acest moment forma vasului sau numărul de vase de la care provin
M 103: mormânt de înhumaţie, aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, în poziţie chircită orientat E-V, groapa mormântului de formă rectangulară, colţurile uşor rotunjite. Defunctul este culcat pe partea stângă. Picioarele sunt puternic flexate, călcâiele aduse spre bazin. Mâinile sunt puternic flexate, aduse spre faţă. Latura sudică a mormântului este tăiată de Cx 49, complex de epoca bronzului. Inv.: 2 piese de aur, 4 vase, lamă obsidian, mărgele scoică spondylus, ofrandă animalieră

Cx. 44. – complex de formă circulară (2,62 x 2,76) aparţinând epocii bronzului târziu, cu material ceramic, cenuşă şi chirpic.
Cx. 45. – complex de formă neregulată (2,20 x 1,70) aparţinând epocii bronzului târziu, care se adânceşte în trepte. Au fost descoperite numeroase fragmente ceramice şi oase de animal.
Cx. 46. – complex de formă circulară neregulată (2,36 x 2,58) aparţinând epocii bronzului târziu, cu numeroase fragmente ceramice, chirpic, cenuşă şi oase de animal.
Cx. 48. – complex de formă ovală neregulată (1,44 x 0,76) aparţinând epocii bronzului târzii, cu puţin material arheologic şi chirpic dispersat.
Cx. 49. – complex de formă circulară (1,14 x 1,20) aparţinând epocii bronzului târziu, cu chirpic, cenuşă şi un vas întreg la fundul acestuia. Ca şi funcţionalitate, complexul este o fântână.
Cx. 50. – complex de formă ovală de mici dimensiuni (0,60 x 0,94), datare incertă, cu chirpic diseminat, fără material ceramic.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu