Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Geangoieşti | Commune: Dragomireşti | County: Dâmboviţa | Site: Hulă | Excavation Year: 2017

Excavation Year   2017
Epoch
Neolithic
Periods
Late Eneolithic
Site Category
Domestic
Site Types
Tell
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Dâmboviţa
Locality   Geangoieşti
Commune   Dragomireşti
Site  Hulă
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Cîrstina Ovidiu Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", Târgovişte
Haită Constantin Muzeul Naţional de Istorie a României
Ilie Ana Site director Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", Târgovişte
Năstase Mihai Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", Târgovişte
National Arch. Record Site Code 67434.01
Report Cercetările arheologice în situl de la Geangoeşti-Hulă au fost desfăşurate în perioada 14.09. - 03.11. 2017. Campania din acest an a beneficiat de o finanţare totală de 13522 lei şi a fost realizată cu sprijinul fianciar al Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
Obiectivele în campania anului 2017 au fost subsumate scopurilor principale ale proiectului de cercetare arheologică sistematică Cercetări arheologice în bazinul superior al râului Dâmboviţa: situl Geangoeşti-Hulă (2015-2017), care vizau definirea principalelor caracteristici ale stratigrafiei sitului şi identificarea reţelei de locuire în care a fost implantată aşezarea.
Pentru obţinerea de date despre gradul de prezervare al nivelurilor arheologice sau despre natura şi dimensiunile structurilor antropice preistorice a fost deschisă în sfertul de NE al tellului o suprafaţă de 84 mp. A fost deschis St. 54 (6 x 6 m); la N de acesta st 53 (6 x 6 m), iar la E, a fost trasat St. 64 (2 x 6 m) (Planşa I/a-b). Suprafaţa deschisă în st. 64 este la cca. 0,50 m – 1,20 m distanţă de secţiunea magistrală practicată în 1960 şi interceptată în campania anului 2015, ca posibilitate de corelare a noilor informaţii stratigrafice cu cele înregistrat în campania din 1960 şi eventual, o mai bună înţelegere a contextelor arheologice şi materialelor deja existente în depozitele instituţiei.
În toate sectoarele deschise, cercetările s-au oprit la diferite adâncimi, pe niveluri arheologice sau geologice.
În St. 54, toate activităţile care au afectat straturile arheologice, cu excepţia nivelului vegetat, au primit nr de Cx. 100, deşi în colţul de SV, conform profilului, ar fi o groapă modernă, iar în colţul de NE alte două. Perturbarea principală arată ca un şanţ, orientat N-S, cu lăţimea de cca. 1 m, şi adâncime de cel puţin 1,00 m, iar la partea superioară este mult mai lat, de circa 2 m. Capătul de N al acestei structuri ajunge până în st. 64. A fost golit parţial. Groapa contemporană din colţul de SV, precum şi cele două perturbări, suprapuse, din colţul de NE al st. 54 au gost golite integral. Aceste ultime perturbări constau dintr-o groapă, care intră în st. 53 pe o suprafaţă de circa 1 m, şi este posterioară lui Cx. 109, care are forma unui şanţ, orientat E-V, umplut de un lut de culoare gri-gălbuie, destul de curat şi fără prea multe materiale arheologice. Cx 109 continuă în profilul de E al St. 64.
În st. 64, toate intervenţiile contemporane au primit în plan un nr. de complex, Cx. 101, iar sediment siltic de culoare neagră, de formă neregulată, foarte probabil rădăcina unui copac, Cx. 102.
În aceste două sectoare, toate acţiunile antropice moderne şi bioturbările au afectat distrugerea unei locuinţe incendiate, Sl. 1, foarte probabil aceeaşi locuinţă cu Loc. A înregistrată în 1960.
În st. 54 această distrugere a primit nr. US 501, în colţul de SE, şi US. 515, în colţul de NV. Degradarea acestei distrugeri are nr. US 510. În profilul şanţului reprezentat prin Cx. 100 se observă că maximul acestei distrugeri este de cca. 0,80 – 1,00 m. În colţul de SV a fost înregistrată o structură de combustie, tăiată de Cx. 100. Din această instalaţie, Cx. 104, se observă plăcuţele mozaicate. În careurile F9, F10, deci în st. 54 şi 53, a fost surprinsă o altă structură de combustie, Cx. 105.
În st. 64, resturile, în loc, blocurilor de chirpici arşi au primit nr. US 504, atribuibile Sl. 1, şi US. 539. Poziţia stratigrafică a acestei din urmă bloc de distrugere urmează a fi clarificată în alte campanii. Fie aparţine Sl. 1, fie unei locuinţe incendiate anterioare (US 534), surprinse în microprofilul creat prin golirea perturbărilor din st. 64. În acest microprofil se observă că cele două distrugeri sunt despărţite de US 531, un nivel de locuire.
În st. 53, limitele acestei locuinţe, imediat pe lângă vatră, sunt orientate N-S, în bie, la maxim 1,00 m de martorul de S al St. 53, în colţul de SE, şi la cca. 0.30 m în colţul de SV. Această locuinţă pare săpată în structura terasei, înregistrată în acest st. drept US. 522, sediment argilos-nisipos de culoare gri-verzuie, cu pietris de cca. 2-4 cm dimensiune, fără costituienţi antopici. În careul F7, a apărut un pietriş, US 521, care ar reprezenta tot un nivel natural.
În careurile E7, E8, E9, după îndepărtarea brazdei de vegetal a fost interceptată o perturbare, ca un şanţ, înregistrat drept Cx. 107. Ulterior s-a dovedit a fi mai multe perturbări de tip gropi comtemporane. S-a păstrat, totuşi, un singur nr. de Cx.
În careurile F8, G.7, G8 a fost identificată o groapă, de formă neregulată, Cx. 106. Structura a fost secţionată în sferturi şi cercetată aproximativ jumătate. Aceasta prezintă o adâncime actuală de cca. 0,50 m. Conţine cantităţi mari de material arheologic, cu precădere fragmente ceramice gumelniţene, şi câteva cioburi ce pot fi atribuite unei etape târzii a acestei culturi, elemente de plastică, fragmente de percutoare, râşniţe, mult cărbune mărunt, plăcuţe de vatră, rar chirpici arşi.
A fost organizat evenimentul Zilele porţilor deschise pe şantier în perioada 23.10 – 2.11. 2017, legat de programul Ministerului Educaţiei şi Cercetării „Şcoala Altfel” (Planşa I/c). Au fost promovate principalele descoperiri şi evenimentele organizate pe şantier în mass-media cu audienţă locală sau naţională.
Au fost întreprinse măsuri de conservare primară în sit şi asupra materialului arheologic (Planşa I/d-e).
Abstract other lang.
Abstract   The archaeological campaign of 2018 on prehistoric settlement Geangoesti-Hulă/ Geangoeşti/Dragomireşti Commune/Dâmboviţa County concentrated on an area of 84 sqm was opened on the northwest side of the site.
All contemporary ditches and pits were dug up in order to unearthed a large dwelling, destroyed by arson and a pit/ditch - Cx 106. The ceramic material of this irregularly shaped pit hhas similarities with the inventory of the same type of 2016's Section C complexes.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu