Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Capidava | Commune: Topalu | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2017

Excavation Year   2017
Epoch
Late Roman period (2nd - 4th cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Defence;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Capidava
Commune   Topalu
Site  Cetate
Site Sector Sector X extramuran
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Corneanu Sebastian Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Dobrinescu Cătălin Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Kelemen Beatrice Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Pinter Zeno-Karl Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Stoia Adrian Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu
Urduzia Claudia Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu
National Arch. Record Site Code 63063.10
Report Suprafaţa cercetată: Cercetarea din anul 2017 a continuat cercetările anterioare din anii 2010-2016 de la Capidava, sector X, terasa B şi s-a concentrat în special asupra necropolei medievale de aici, în vederea surprinderii şi cercetării limitei sud-estice a acesteia. Pe de o parte a continuat cercetarea în unele dintre secţiunile deschise în anii anteriori (S III - S V), pe de altă parte au fost deschise două noi suprafeţe, S VI (10 x 2 m) la vest de secţiunea S V fără a mai păstra un martor şi S VII (6 x 2 m) la N de S VI, păstrând un martor de 1 m între ele. Cercetările s-au concentrat în special pe dezvelirea mormintelor de înhumaţie din necropola medievală, dintre care 24 morminte din această parte a necropolei au fost cercetate anterior (5 în campania 2010, 4 în campania 2013, 9 în campania 2014 şi 6 în campania 2016). În acest scop în anul 2017 au fost deschise două noi suprafaţe (S VI) la vest de secţiunea S V (şi mai de parte de S Ib, S I şi S III) şi S VII (6 x 2 m) la N de S VI, păstrând un martor de 1 m între ele. Deoarece stratigrafia terasei (observată şi înregistrată în campaniile anterioare) este una relativ simplă şi unitară, s-a considerat că nu mai este necesară păstrarea unui martor şi între S V şi S VI, noua secţiune fiind trasată imediat lângă cea veche. S-a lucrat de asemenea în continuare în secţiunile S III şi S V. Noile suprafaţe, ca şi continuarea cercetării în cele vechi, au permis descoperirea şi cercetarea a 6 noi morminte de înhumaţie toate orientate V-E, din care 2 aparţin unor copii, 3 unor adulţi şi unul singur unui adolescent (?), după cum urmează: M 28 – mormânt de copil, descoperit în secţiunea S VI, în capătul de S al acesteia, imediat lângă profil. Groapa nu a putut fi distinsă de pământul din jur. Mormântul a fost deranjat anterior cercetării şi se păstrează doar parţial. Nu prezenta inventar. M 29 – mormânt de copil, descoperit în caroul cel mai sudic al secţiunii S VI. Groapa nu s-a putut distinge de pământul din jur. Mormântul a fost parţial deranjat anterior şi nu prezenta inventar. M 30 – mormânt de adolescent (?), descoperit în caroul 3 al secţiunii S VI. Era aşezat în decubit dorsal cu mâna dreaptă pe bazin şi mâna stângă pe abdomen. Craniul era întors / căzut spre dreapta, picioarele uşor flexate spre stânga. Groapa s-a putut distinge doar ca şi consistenţă de pământul din jur. Nu prezenta inventar. M 31 – mormânt de adult, bine păstrat, descoperit în caroul cel mai sudic al secţiunii S VI, sub nivelul mormintelor M 28 şi M 30. Era aşezat în decubit dorsal cu mâna dreaptă pe abdomen şi mâna stângă pe bazin. Falangele mâinilor au fost parţial deranjate anterior cercetării (probabil de intervenţia unor rozătoare) şi se găseau răsfirate în exteriorul femurului stâng. Una din rotule, de asemenea deranjată, a fost găsită pe interiorul aceluiaşi femur. Groapa nu s-a putut distinge de pământul din jur. Inventarul sărăcăcios constă într-un inel din bronz (verigă) şi un obiect din fier foarte oxidat cu utilitate necunoscută. Adâncime la conturare: -1,00 m. M 32 – mormânt de adult, bine păstrat, descoperit la 1 m N de M 31. Era aşezat în decubit dorsal cu mâna dreaptă îndoită spre umăr şi mâna stângă pe abdomen. Toate oasele de la genunchi în jos, se regăsesc în conexiune anatomică cu 0,07 – 0,15 m mai jos decât restul scheletului. Groapa nu s-a putut distinge de pământul din jur. Inventarul este relativ bogat şi constă într-un inel din bronz, un fragment subţire de fier cu utilitate necunoscută, o monedă din bronz şi 6 cercei din acelaşi metal (din care 4 semilună), toţi cu pandantiv tip strugure. Adâncime la conturare: -1,00 m. M 33 – mormânt de adult, bine păstrat, descoperit în caroul cel mai nordic al secţiunii S VI, în apropierea profilului N-ic. Oasele labei piciorului au fost obervate anterior, în ultimele zile ale campaniei 2016, în secţiunea vecină S V. Era aşezat în decubit dorsal cu ambele braţe pe abdomen. Groapa s-a putut distinge doar caşi consistenţă de pământul din jur. Nu prezenta inventar. Inventarul mormintelor descoperite pe această terasă în campaniile anterioare (inel cu pentagramă, cercel-verigă, butoni-pandantivi, brăţară, verigi, toate din bronz şi un pandantiv globular de sticlă) au dus la datarea mormintelor în secolul al X-lea – începutul secolului XI.1 Mormintele descoperite în campania 2017 şi inventarul lor (cu numeroase paralele în tot sud-estul european în special din secolul al X-lea) indică apartenenţa la acelaşi orizont de înmormântare. Desene realizate în 2017: Planurile secţiunilor S V şi S VI în actualul stadiu al cercetării, cu figurarea mormintelor M 28 – M 33. Fotografii realizate în 2017: Fotografii digitale generale ale tuturor suprafeţelor aflate în lucru şi fotografii generale şi detaliate ale fiecărui mormânt, precum şi fotografii ale materialului special rezultat în urma campaniei. Materialul arheologic din anul 2017: Marea majoritate a materialului arheologic recuperat constă în oase umane şi de animale. Oasele umane au fost descoperite în mare parte în conexiune anatomică, în morminte. Cele animale au fost descoperite disparat, în stratul de cultură din zonă. Ambele categorii au fost trimise pentru analize la Centrul de Biologie Moleculară din cadrul Institutului de Cercetare în Bio-Nano-Ştiinţe al Universităţii `Babes-Bolyai” ClujNapoca. Inventarul mormintelor a fost restaurat în Laboratorul de Restaurare al Muzeului Naţional Brukenthal şi se află în prezent în curs de prelucrare în vederea publicării. Din stratul de cultură au fost recuperate de asemenea mai multe materiale ceramice, care se află în depozitul şantierului. Cronologic, materialul recuperat din complexe poate fi atribuit secolelor X – XI (cel aflat in situ), dar şi perioadei anterioare (întotdeauna în poziţie secundară şi asociat cu primul).
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes 1) Pinter, Z. K., Dobrinescu, C. I., Dragotă, A., Kelemen, B., Cercetări preliminare în necropola medievală de la Capidava (com. Topalu, jud. Constanţa), în Pontica, XLIV / 2011.
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu