Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Capidava | Commune: Topalu | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2017

Excavation Year   2017
Epoch
Late Roman period (2nd - 4th cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Defence;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Capidava
Commune   Topalu
Site  Cetate
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Beldiman Corneliu Universitatea din Piteşti
Beldiman Maria Școala Centrală, București
National Arch. Record Site Code 63063.01
Report Cercetările arheologice desfăşurate în perioada 20132016 în situl Capidava, jud. Constanţa în Sectorul VII (intra muros) în Suprafeţele S1-S141 au permis recuperarea unui lot compus din cel puţin 12 piese din materii dure animale diverse; dintre acestea, 10 au fost puse la dispoziţie pentru studiu în anul 2017 de către autorii cercetărilor2. O altă piesă (furcă de os cu reprezentarea zeiţei Venus; expertiză furnizată de C.B. privind aspectele tehnologice) a fost, între timp, publicată şi a figurat, în noiembrie 2017, ca „Exponatul lunii” la Muzeul Naţional de Istorie a României3; un pieptene (de corn de cerb?) a fost menţionat în raportul de cercetare publicat în 2017, dar nu ne-a fost accesibil4. Analiza preliminară a celor 10 artefacte a fost realizată, iar rezultatele sunt prezentate în nota de faţă (tabel 1, fig. 1-4). Datele sunt susceptibile de completări şi modificări după definitivarea studiului. Majoritatea pieselor analizate (7) provine din complexe, în care acestea se aflau izolat sau asociate în efective variabile (Cx2, Cx5 câte o piesă; Cx1 = 2 piese; Cx4 = 3 piese); alte trei au fost recuperate din strat; ele se pot data în perioada sec. al IV-lea – al VI-lea AD; una dintre piese (CAP_5/2014) are analogii datate precis în a doua jumătate a sec. al VI-lea AD (cf. infra, nota 5). Protocolul de analiză aplică parametrii standard legaţi de convenţii, stabilirea codului pieselor, aspecte abordate (stare de conservare, materie primă, definirea etapelor tehnologice ale fabricării şi utilizării etc.). Piesele au primit indicative provizorii (exemplu: CAP_1/2013), numerotate în ordinea impusă de clasificarea tipologică şi fără a ţine seama de anul descoperirii, dată fiind provenienţa artefactelor din patru campanii de săpături (2013-2016). S-a recurs la examinarea sistematică a suprafeţelor în microscopie optică pentru evidenţierea urmelor de fabricare şi de utilizare. În repertoriu se utilizează abrevieri standard. CAP_1/2013 Vârf de os (fig. 1) Context: SVII S1 Carou A2 Cx1 Nr. inv. 36. Vârf amenajat pe segment distal de radius de ovicaprine. Starea de conservare: piesă întreagă, amenajată pe radius neepifizat; starea de conservare a suprafeţelor foarte bună. Materia primă: radius de ovicaprine, segment distal. Fabricarea: debitajul a fost realizat prin PD/F; s-a obţinut un plan oblic la nivelul diafizei; fasonarea a urmărit regularizarea marginilor şi a feţelor prin PD/C cu securea; faţete de cioplire; secţiuni anatomice şi poligonale asimetrice. Partea activă este lungă, simetrică, faţetată. Urme de utilizare: Tc, L intense produse la nivelul PA pe L de cca 10-15 mm; Tc, L localizate la nivelul marginilor părţii meziale şi ale părţii proximale, probabil prin aplicarea prizei directe (în mână). Rol funcţional: probabil perforator pentru piei. Dimensiuni (mm): Ltot 120,23. CAP_2/2013 Vârf de os (fig. 1) Context: SVII S1 Carou A1 Cx1 Nr. inv. 39. Vârf amenajat pe segment distal de tibia de ovicaprine. Starea de conservare: piesă întreagă, amenajată pe tibia neepifizată; starea de conservare a suprafeţelor foarte bună. Materia primă: tibia de ovicaprine, segment distal. Fabricarea: debitajul a fost realizat prin PD/F; s-a obţinut un plan oblic la nivelul diafizei; EP a fost regularizată pe toate feţele prin PD/C; urme de impact produse cu securea şi faţetare; pe MD/PD se observă trei urme de impact pe planul de fractură, dispuse perpendicular pe axul principal al piesei; fasonarea a urmărit regularizarea marginilor şi a feţelor prin PD/C cu securea; faţete de cioplire; secţiuni anatomice şi poligonale asimetrice. Partea activă este lungă, simetrică, faţetată. Urme de utilizare: Tc, L intense produse la nivelul PA; Tc, L localizate la nivelul marginilor părţii meziale şi ale părţii proximale, probabil prin aplicarea prizei directe (în mână). Rol funcţional: probabil perforator pentru piei. Dimensiuni (mm): Ltot 112,60. CAP_3/2013 Vârf de os (fig. 1) Context: SVII S1 Carou 2B Strat? Nr. inv. 38. Vârf amenajat pe segment distal de tibia de ovicaprine. Starea de conservare: piesă întreagă, amenajată pe tibia; starea de conservare a suprafeţelor foarte bună. Materia primă: tibia de ovicaprine, segment distal. Fabricarea: debitajul a fost realizat prin PD/F; s-a obţinut un plan oblic la nivelul diafizei; fasonarea a urmărit regularizarea marginilor şi a feţelor prin PD/C cu securea; faţete de cioplire; secţiuni anatomice şi poligonale asimetrice. PA este scurtă, simetrică PA scurtă sugerează reamenajarea, realizată prin acelaşi procedeu tehnic, PD/C, aplicată pe toate feţele. Urme de utilizare: Tc, L intense produse la nivelul PA pe L de cca 5 mm; Tc, L localizate la nivelul marginilor părţii meziale şi ale părţii proximale, probabil prin aplicarea prizei directe (în mână). Rol funcţional: probabil perforator pentru piei. Dimensiuni (mm): Ltot 89,25. CAP_4/2016 Mâner de corn de cerb (fig. 2) Context: SVII S6 Carou? Strat? Nr. inv. 49 (12). Mâner amenajat pe segment mezio-distal de rază de corn de cerb. Starea de conservare: piesă fragmentară; lipseşte un sector al ED, desprins recent; spongiosa ED a fost excavată recent (la curăţare?); sediment nisipos fin aderent, depus în mod discontinuu. Materia primă: rază de corn de cerb, segment meziodistal.
Fabricarea: piesă de formă generală tronconică şi perforaţie axială; debitajul a fost realizat prin TT la extremităţi, cu ajutorul ferăstrăului, în scopul extragerii segmentului respectiv; la EP se observă striuri de tăiere dispuse pe patru planuri, indicând patru reprize de tăiere; s-a atins nivelul spongiosei; s-a procedat la PD/F; acelaşi procedeu s-a aplicat la ED, dar numai o repriză de tăiere, urmată de fracturare; relieful anatomic (perlura, şanţurile) nu a fost modificat; fasonarea a urmărit amenajarea perforaţiei axiale la PD prin excavarea spongiosei şi tăiere, crestare; perforaţia are secţiune rectangulară şi este plasată excentric. Urme de utilizare: nu se conservă. Rol funcţional: probabil mâner de cuţit, pilă, perforator; piesa indică probabil existenţa, în sectorul respectiv, a unui atelier pentru prelucrarea lemnului sau a metalelor. Dimensiuni (mm): Ltot 110,39. CAP_5/2014 Artefact decorat de corn de cerb (de la războiul de ţesut?) (fig. 3) Context: SVII S3 Carou? Cx5 Nr. inv. 28. Artefact amenajat pe segment mezio-distal de rază de corn de cerb. Starea de conservare: piesă fragmentară; lipseşte cca 1/2 proximală (părţile au fost stabilite convenţional), fracturată în vechime; alte două sectoare ale PP/MS şi PM/MS au fost fracturate recent; sediment nisipos fin aderent, depus în mod discontinuu pe suprafeţe şi în şanţurile decorului. Materia primă: rază de corn de cerb, segment meziodistal. Fabricarea: artefact de formă tronconică, fasonat integral, având secţiuni ovale; PP prezintă o fantă largă, dispusă axial, având pereţi paraleli şi ED semicilindrică; la PD s-a amenajat o perforaţie axială de secţiune circulară; debitajul a fost realizat prin TT la extremităţi, probabil cu ajutorul ferăstrăului în scopul extragerii segmentului respectiv; fasonarea a eliminat relieful anatomic prin raclaj şi abraziune; acelaşi procedee s-au aplicat la extremităţi; în jumătatea proximală s-a amenajat o fantă cu pereţi paraleli şi extremitate semicirculară prin tăiere cu ferăstrăul şţi cioplire, crestare; în jumătatea distală s-a amenajat o perforaţie axială dispusă central, de secţiune circulară; s-a utilizat un vârf metalic (perforator lung) acţionat prin rotaţie; pe întreaga suprafaţă s-a realizat, după amenajarea fantei, un decor compus din şanţuri rectilinii oblice şi transversale faţă de axul lung al piesei, organizate în registre dispuse, de asemenea, transversal faţă de axul lung al piesei; şanţurile au fost realizate prin crestare cu lama cuţitului; decorul are sintaxă simetrică de la DR la ST; decorul este acoperit parţial de sediment; posibil să fi fost umplut cu materie colorantă, aşa cum se cunoaşte în cazul analogiilor identificate. Provine probabil dintr-un atelier specializat. Urme de utilizare: fracturare produsă în timpul utilizării? Rol funcţional: piesă dintr-un ansamblu, probabil cu rol de susţinere a firelor în mecanismul unui război de ţesut de tip orizontal; analogiile identificate indică datarea în a doua jumătate a sec. al VI-lea AD5. Dimensiuni (mm): Ltot 55,11. CAP_6/2013 Placă de os (fig. 2) Context: SVII S1 Caroul 1B Strat? Nr. inv. 40. Placă amenajată pe fragment de corp costal de vită (compacta). Starea de conservare: piesă întreagă; stare de conservare a suprafeţelor foarte bună. Materia primă: corp costal de vită, fragment de compacta. Fabricarea: placă subţire (1,5-2 mm) de os probabil pentru rondele sau alte piese de os; debitajul a fost realizat prin probabil prin TT cu ajutorul ferăstrăului în scopul extragerii unui segment de corp costal; segmentul a fost apoi despicat, obţinându-se două plăci similare; extragerea regularizarea suprafeţelor şi a marginilor prin cioplire, raclaj, abraziune; FS este uşor convexă, iar FI uşor concavă (morfologie anatomică); extremităţile sunt rectilinii; una este dispusă oblic, cealaltă perpendicular pe axul piesei; pe FS se observă urmele şanţului de tăiere; aplicarea fracturării prin flexiune; pe FS se conservă striuri oblice de abraziune. Urme de utilizare: nu se conservă. Rol funcţional: probabil placă pentru producerea rondelelor sau a altor artefacte de os; piesa indică probabil existenţa, în sectorul respectiv, a unui atelier pentru prelucrarea materiilor dure animale. Dimensiuni (mm): Ltot 73,51. CAP_7/2016 Placă de corn de cerb (fig. 2) Context: SVII S12 Caroul B1 Cx2 Nr. inv. 47. Placă amenajată pe fragment de ax de corn de cerb (compacta). Starea de conservare: piesă întreagă; stare de conservare a suprafeţelor foarte bună. Materia primă: ax de corn de cerb, fragment de compacta. Fabricarea: placă subţire (1,5-2 mm) de corn de cerb probabil pentru pieptene; debitajul a fost realizat prin TT cu ajutorul ferăstrăului în scopul extragerii unui segment al axului; extragerea plăcii probabil prin PD/C sau TA cu ferăstrăul; regularizarea suprafeţelor şi a marginilor prin cioplire, raclaj, abraziune; tăierea extremităţilor după fasonarea marginilor; FS este uşor convexă, iar FI uşor concavă; extremităţile sunt rectilinii; una este dispusă oblic, cealaltă perpendicular pe axul piesei; pe FS se observă urmele şanţului de tăiere; aplicarea fracturării prin flexiune; pe FS se conservă striuri oblice de abraziune. Etape ipotetice de procesare: 1 cioplirea axului pentru înlăturarea perlurii, producând aspectul faţetata al FS a plăcii; 2 TT cu ferăstrăul la lungimea aleasă a plăcii; 3 despicare pentru extragerea compactei; 4 fracturarea la una dintre extremităţi; 5 fasonarea prin PD/C a FI şi a marginilor. Urme de utilizare: nu se conservă. Rol funcţional: probabil placă pentru pieptene; piesa indică probabil existenţa, în sectorul respectiv, a unui atelier pentru prelucrarea materiilor dure animale. Dimensiuni (mm): Ltot 60,50. CAP_8/2015 Placă de os perforată şi decorată (închizătoare de pungă) (fig. 4) Context: SVII S5 Caroul? Cx4 Nr. inv. 61. Placă amenajată pe fragment de os (compacta). Starea de conservare: mediocră; piesă fragmentară; fracturată în vechime la nivelul PD (părţile piesei sunt desemnate în mod convenţional); fracturată în vechime la ED; lipseşte un sector al ED, cca 1/2 şi cca 1/4 din circumferinţa perforaţiei; piesă arsă uniform; lustru de aspect sticlos discontinuu; sediment aderent depus discontinuu pe ambele feţe şi pe margini; suprafeţe corodate în mod discontinuu. Materia primă: fragment de os lung (compacta) de mamifer, probabil vită? Fabricarea: placă de os cu extremităţi semicirculare, perforată la extremităţi şi decorată pe FS, fasonată integral; FS este amenajată în compacta, FI pe faţa medulară; debitajul a fost realizat probabil prin TT cu ajutorul ferăstrăului în scopul extragerii unui fragment diafizar; extragerea plăcii probabil prin PD/C sau TA cu ferăstrăul; regularizarea suprafeţelor şi a marginilor prin cioplire; marginile au contur concav,
iar extremităţile sunt convexe asimetrice; la extremităţi s-a amenajat (prin rotaţie alternativă cu vârful cuţitului, aplicată pe ambele feţe) câte o perforaţie de formă circulară în plan, dispuse în axul lung al piesei; pe FS, în sectorul dintre perforaţii s-a realizat un decor gravat compus din patru cercuri duble cu alveolă centrală, dispuse excentric la distanţe relativ egale. Urme de utilizare: TC, L suprafeţe şi margini ale perforaţiilor. Rol funcţional: închizătoare pentru pungă de piele sau din material textil. Dimensiuni (mm): Ltot 84,43. CAP_9/2015 Placă de os perforată şi decorată (închizătoare de pungă) (fig. 4) Context: SVII S5 Caroul? Cx4 Nr. inv. 61. Placă amenajată pe fragment de os (compacta). Parametri similari cu ai piesei CAP_8/2015. Starea de conservare: mediocră; piesă fragmentară; fracturată în vechime la nivelul PM (părţile piesei sunt desemnate în mod convenţional); lipseşte PD, fracturată dublu în vechime; lipsesc cca 2/3 din circumferinţa perforaţiei; piesă arsă uniform; sediment aderent depus discontinuu pe ambele feţe şi pe margini; suprafeţe corodate în mod discontinuu. Materia primă: fragment de os lung (compacta) de mamifer, probabil vită? Fabricarea: placă de os cu extremităţi semicirculare, perforată la extremităţi şi decorată pe FS, fasonată integral; FS este amenajată pe faţa medulară; iar FI în compacta; debitajul a fost realizat probabil prin TT cu ajutorul ferăstrăului în scopul extragerii unui fragment diafizar; extragerea plăcii probabil prin PD/C sau TA cu ferăstrăul; regularizarea suprafeţelor şi a marginilor prin cioplire; marginile sunt paralele rectilinii, iar extremităţile sunt convexe asimetrice, cu margini faţetate; la extremităţi s-a amenajat (prin rotaţie alternativă cu vârful cuţitului, aplicată pe ambele feţe) câte o perforaţie de formă circulară în plan; cea proximală este plasată în axul lung al piesei, iar cea distală excentric spre MD; pe FS, în sectorul dintre perforaţii s-a realizat un decor gravat compus din patru cercuri duble cu alveolă centrală, două plasate excentric şi două plasate în axul lung al piesei, la distanţe variabile unul de altul. Urme de utilizare: TC, L suprafeţe şi margini ale perforaţiilor. Rol funcţional: închizătoare pentru pungă de piele sau din material textil. Dimensiuni (mm): L 78,46. CAP_10/2015 Placă de os perforată şi decorată (închizătoare de pungă) (fig. 4) Context: SVII S5 Caroul? Cx4 Nr. inv. 61. Placă amenajată pe fragment de os (compacta). Starea de conservare: mediocră; piesă fragmentară; părţile piesei sunt desemnate în mod convenţional; fracturată în vechime; lipseşte un sector al ED/MS; fractură transversală la nivelul PD; piesă arsă uniform; sediment aderent depus discontinuu pe ambele feţe şi pe margini; suprafeţe corodate în mod discontinuu. Materia primă: fragment de os lung (compacta) de mamifer, probabil vită? Fabricarea: placă de os cu extremităţi semicirculare, perforată la extremităţi şi decorată pe FS, fasonată integral; debitajul a fost realizat probabil prin TT cu ajutorul ferăstrăului în scopul extragerii unui fragment diafizar; extragerea plăcii probabil prin PD/C sau TA cu ferăstrăul; regularizarea suprafeţelor şi a marginilor prin cioplire; marginile au contur concav, iar extremităţile sunt convexe asimetrice; la extremităţi s-a amenajat (prin rotaţie alternativă cu vârful cuţitului, aplicată pe ambele feţe) câte o perforaţie de formă circulară în plan; cea distală este plasată în axul lung al piesei, iar cea proximală excentric spre MD; pe FS, în sectorul dintre perforaţii s-a realizat un decor gravat compus din trei cercuri duble cu alveolă centrală, două plasate excentric şi două plasate în axul lung al piesei, la distanţe variabile unul de altul. Urme de utilizare: TC, L suprafeţe şi margini ale perforaţiilor. Rol funcţional: închizătoare pentru pungă de piele sau din material textil. Dimensiuni (mm): Ltot 66,74.
Abstract other lang.
Abstract   Bone industry discovered in 2013-2016 archaeological excavations at Capidava site, Constanţa County, Romania. The archaeological excavations carried out during 2013-2016 at Capidava led to the discovery of an assemblage comprising 12 pieces made of bone and red deer antler. One of these (the most spectacular: bone distaff with Venus Pudica decoration) was already published, see footnote 3. Another mentioned in the 2016 excavation report (red deer antler? comb) was not accessible to the study. This article presents the results of the preliminary analysis of rest of 10 artefacts. Data from this study can be completed and modified after we will finish the analysis. The most of the artefacts come from complexes (7) where these were isolated or associated in number of two or three (Cx2, Cx5 = one piece; Cx1 = 2 pieces; Cx4 = 3 pieces). They are dated to IVth – VIth centuries AD; on the basis of some analogies, one piece (CAP_5/2014) is dated precisely to the second half of VIth century AD. The methodology of study applies standardised parameters regarding the conventions, establishing the pieces codes, approached aspects (status of conservation, raw materials, defining of the stages of the manufacturing sequences and the use-wear analysis). The current examination of the surfaces with a microscope was also done. The types included in the assemblage are: bone awls (CAP_1, CAP_2, CAP_3); red deer handle (CAP_4); red deer artefact from a horizontal loom (heddle holder?) (CAP_5); red deer plates for combs? (CAP_6, CAP_7); bone perforated and decorated plates – fasteners for leather or textile purses (Taschenbeschläge) (CAP_8, CAP_9, CAP_10).
Bibliography Beldiman Corneliu, Sztancs Diana-Maria, Opriş Ioan Carol, Antler objects from Capidava, în B. Ciupercă (ed.), Arheologia Mileniului I p. Chr., III. Dunărea Inferioară între stepe şi Imperiu, Ploieşti, 2014, p. 221-243. Kovancaliev Zlatko, Bone cylindrical objects from Stobi, in S. Vitezović (ed.), Close to the bone: current studies in bone technologies, Institute of Archaeology, Belgrade, 2016, p. 160-167. Opriş Ioan Carol, Raţiu Alexandru, Dobrinescu Cătălin Ionuţ, Pinter Z. K., Urduzia C., Capidava, com. Topalu, jud. Constanţa, în CCAR 2013, Oradea, 2014, p. 34-37. Opriş Ioan Carol, Raţiu Alexandru, Potârniche Tiberiu, Dobrinescu Cătălin Ionuţ, Pinter Z. K., Urduzia C., Capidava, com. Topalu, jud. Constanţa, în CCAR 2014, Piteşti, 2015, p. 47-49. Opriş Ioan Carol, Raţiu Alexandru, Duca Mihai, Capidava, com. Topalu, jud. Constanţa, în CCAR 2015, Târgu-Jiu, 2016, p. 148-152. Opriş Ioan Carol, Raţiu Alexandru, Duca Mihai, Dobrinescu Cătălin Ionuţ, Pinter Z. K., Urduzia C., Capidava, com. Topalu, jud. Constanţa, în CCAR 2016, Bucureşti, 2017, p. 33-35. Raţiu Alexandru, Venus Pudica on a bone distaff from Capidava, Cercetări Arheologice, 23, 2016 (2017), p. 137-150.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
1-Sectorul-VII-Principia-romana-tarzie
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 69, Capidava, Cetate.<br /> Sector 1-Sectorul-VII-Principia-romana-tarzie.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2017/01-Cercetari-sistematice/069-Topalu-Capidava-jud-Constanta/-1-Sectorul-VII-Principia-romana-tarzie/planse-raport-2017-cronica-1.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 69, Capidava, Cetate.<br /> Sector 1-Sectorul-VII-Principia-romana-tarzie.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2017/01-Cercetari-sistematice/069-Topalu-Capidava-jud-Constanta/-1-Sectorul-VII-Principia-romana-tarzie/planse-raport-2017-cronica-2.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 69, Capidava, Cetate.<br /> Sector 1-Sectorul-VII-Principia-romana-tarzie.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2017/01-Cercetari-sistematice/069-Topalu-Capidava-jud-Constanta/-1-Sectorul-VII-Principia-romana-tarzie/planse-raport-2017-cronica-3.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 69, Capidava, Cetate.<br /> Sector 1-Sectorul-VII-Principia-romana-tarzie.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2017/01-Cercetari-sistematice/069-Topalu-Capidava-jud-Constanta/-1-Sectorul-VII-Principia-romana-tarzie/planse-raport-2017-cronica-4.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 69, Capidava, Cetate.<br /> Sector 1-Sectorul-VII-Principia-romana-tarzie.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2017/01-Cercetari-sistematice/069-Topalu-Capidava-jud-Constanta/-1-Sectorul-VII-Principia-romana-tarzie/planse-raport-2017-cronica-5.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>
2-Sectorul-de-est
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 69, Capidava, Cetate.<br /> Sector 2-Sectorul-de-est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2017/01-Cercetari-sistematice/069-Topalu-Capidava-jud-Constanta/-2-Sectorul-de-est/foto-0-capidava-est-campania-2017.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 69, Capidava, Cetate.<br /> Sector 2-Sectorul-de-est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2017/01-Cercetari-sistematice/069-Topalu-Capidava-jud-Constanta/-2-Sectorul-de-est/foto-1.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 69, Capidava, Cetate.<br /> Sector 2-Sectorul-de-est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2017/01-Cercetari-sistematice/069-Topalu-Capidava-jud-Constanta/-2-Sectorul-de-est/foto-10.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 69, Capidava, Cetate.<br /> Sector 2-Sectorul-de-est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2017/01-Cercetari-sistematice/069-Topalu-Capidava-jud-Constanta/-2-Sectorul-de-est/foto-2.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 69, Capidava, Cetate.<br /> Sector 2-Sectorul-de-est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2017/01-Cercetari-sistematice/069-Topalu-Capidava-jud-Constanta/-2-Sectorul-de-est/foto-3.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 69, Capidava, Cetate.<br /> Sector 2-Sectorul-de-est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2017/01-Cercetari-sistematice/069-Topalu-Capidava-jud-Constanta/-2-Sectorul-de-est/foto-4.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 69, Capidava, Cetate.<br /> Sector 2-Sectorul-de-est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2017/01-Cercetari-sistematice/069-Topalu-Capidava-jud-Constanta/-2-Sectorul-de-est/foto-5.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 69, Capidava, Cetate.<br /> Sector 2-Sectorul-de-est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2017/01-Cercetari-sistematice/069-Topalu-Capidava-jud-Constanta/-2-Sectorul-de-est/foto-6.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 69, Capidava, Cetate.<br /> Sector 2-Sectorul-de-est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2017/01-Cercetari-sistematice/069-Topalu-Capidava-jud-Constanta/-2-Sectorul-de-est/foto-7.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 69, Capidava, Cetate.<br /> Sector 2-Sectorul-de-est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2017/01-Cercetari-sistematice/069-Topalu-Capidava-jud-Constanta/-2-Sectorul-de-est/foto-8.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 69, Capidava, Cetate.<br /> Sector 2-Sectorul-de-est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2017/01-Cercetari-sistematice/069-Topalu-Capidava-jud-Constanta/-2-Sectorul-de-est/foto-9.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>
3-Sector-X
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 69, Capidava, Cetate.<br /> Sector 3-Sector-X.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2017/01-Cercetari-sistematice/069-Topalu-Capidava-jud-Constanta/-3-Sector-X/1-capidava-x-cercetare-2017.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 69, Capidava, Cetate.<br /> Sector 3-Sector-X.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2017/01-Cercetari-sistematice/069-Topalu-Capidava-jud-Constanta/-3-Sector-X/2-capidava-sector-x-sectiunile-iii-v-vi-vii.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 69, Capidava, Cetate.<br /> Sector 3-Sector-X.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2017/01-Cercetari-sistematice/069-Topalu-Capidava-jud-Constanta/-3-Sector-X/3-sectiunile-s-iii-v-vi-cu-detaliu-asupra-mormintelor-m-31-si-m-32.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>
4-IMDA-Capidava
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 69, Capidava, Cetate.<br /> Sector 4-IMDA-Capidava.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2017/01-Cercetari-sistematice/069-Topalu-Capidava-jud-Constanta/-4-IMDA-Capidava/cap-fig-1.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 69, Capidava, Cetate.<br /> Sector 4-IMDA-Capidava.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2017/01-Cercetari-sistematice/069-Topalu-Capidava-jud-Constanta/-4-IMDA-Capidava/cap-fig-2-2.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 69, Capidava, Cetate.<br /> Sector 4-IMDA-Capidava.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2017/01-Cercetari-sistematice/069-Topalu-Capidava-jud-Constanta/-4-IMDA-Capidava/cap-fig-3-2.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 69, Capidava, Cetate.<br /> Sector 4-IMDA-Capidava.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2017/01-Cercetari-sistematice/069-Topalu-Capidava-jud-Constanta/-4-IMDA-Capidava/cap-fig-4-2.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>
Topalu-Capidava-jud-Constanta-beldiman-16-sist\IMDA-Capidava
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 69, Capidava, Cetate.<br /> Sector Topalu-Capidava-jud-Constanta-beldiman-16-sist\IMDA-Capidava.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2017/01-Cercetari-sistematice/069-Topalu-Capidava-jud-Constanta/-Topalu-Capidava-jud-Constanta-beldiman-16-sist/IMDA-Capidava/cap-fig-1-2.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 69, Capidava, Cetate.<br /> Sector Topalu-Capidava-jud-Constanta-beldiman-16-sist\IMDA-Capidava.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2017/01-Cercetari-sistematice/069-Topalu-Capidava-jud-Constanta/-Topalu-Capidava-jud-Constanta-beldiman-16-sist/IMDA-Capidava/cap-fig-2.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 69, Capidava, Cetate.<br /> Sector Topalu-Capidava-jud-Constanta-beldiman-16-sist\IMDA-Capidava.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2017/01-Cercetari-sistematice/069-Topalu-Capidava-jud-Constanta/-Topalu-Capidava-jud-Constanta-beldiman-16-sist/IMDA-Capidava/cap-fig-3.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 69, Capidava, Cetate.<br /> Sector Topalu-Capidava-jud-Constanta-beldiman-16-sist\IMDA-Capidava.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2017/01-Cercetari-sistematice/069-Topalu-Capidava-jud-Constanta/-Topalu-Capidava-jud-Constanta-beldiman-16-sist/IMDA-Capidava/cap-fig-4.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu