Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Meteş | County: Alba | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Bronze Age
Periods
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Meteş
Commune   Meteş
Site  
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ciugudean Horia Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 5586.01 5648.03 5648.02
Report Au fost continuate cercetările privind perioada de tranziţie şi începutul epocii bronzului. În bazinul Ampoiului, efectuându-se săpături sistematice şi sondaje. În mai multe puncte din raza localităţilor Poiana Ampoiului şi Meteş.
Astfel, au fost efectuate 2 secţiuni de control pe latura estică a aşezării de la Poiana Ampoiului - "Piatra Corbului" pentru identificarea unor posibile elemente de fortificaţie (val şi şanţ) rezultatul fiind însă negativ. Prin extinderea cu o nouă casetă a S. IV a fost recoltat un bogat material ceramic aparţinând culturii Coţofeni (faza III). Împreună cu numeroase unelte şi deşeuri de prelucrare a silexului, dovedind existenţa unor ateliere bazate pe bogatele resurse de silex din zonă.
Prin perieghezele efectuate în punctele de hotar "Toaca" şi "Meteşel" a fost identificată o nouă aşezare Coţofeni, precum şi un cimitir tumular. Acesta din urmă numără 9 tumuli, care sunt înşiraţi pe creasta ce coboară de sub dealul "Toaca", pe linia de demarcaţie dintre hotarele satelor Poiana Ampoiului şi Meteş. A fost săpat parţial un tumul cu diametrul de cca. 15 m şi înălţimea de 1,5 m., identificându-se două incinte circulare de bolovani din calcar. În zona centrală fiind găsite mai multe morminte de înhumaţie, cu majoritatea scheletelor dezmembrate. Doar mormântul central conţinea ca inventar o cană de certă tradiţie Coţofeni.
La cca. 300 m. spre nord de necropola tumulară, pe un platou calcaros numit de localnici "La peşteră", a fost localizată o altă aşezare, în care s-a practicat un sondaj (5 x 1 m.), acesta relevând existenţa unei intense locuiri, nivelele inferioare aparţinând culturii Coţofeni (faza III), iar cel superior unui facies local al Bronzului timpuriu.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu