Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Constanţa | Site: Necropola oraşului antic | Excavation Year: 2017

Excavation Year   2017
Epoch
Late Roman period (2nd - 4th cent.)
Periods
Roman Period;
Late Roman Period
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Constanţa
Commune   Constanţa
Site  Necropola oraşului antic
Site Sector Str. Atelierelor, nr. 36-38
Site name   Tomis
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Băjenaru Constantin Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Nopcea Cătălin-Mircea Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Şova Constantin Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
National Arch. Record Site Code 60428.16
Report
Cercetarea preventivă a avut drept scop descărcarea de sarcină arheologică a terenului pe care se intenţionează construirea unui imobil S+P+4E (beneficiar SC ABC Val SRL). Terenul este situat în zona centrală a Constanţei, la limită cu cartierul dezvoltat de-a lungul Bd. 1 Decembrie 1918 şi str. Bucureşti, în apropierea unui nucleu puternic de morminte elenistice şi romane timpurii, dar şi la limita cu necropola romană târzie (sec. IV-V p.Chr) din zona Str. Avram Iancu – Bd. Alexandru Lăpuşneanu (Casa de Cultură). De altfel, cercetările recente (2016) din Str. Avram Iancu au evidenţiat o concentrare însemnată de morminte romane târzii în capătul de Nord (proprietăţile Crăciun şi Zaif) şi lipsa acestora la o distanţă de circa 260 m spre Sud (proprietatea Apostol). Cercetarea s-a efectuat în suprafaţă, printr-o decapare cu mijloace mecanice în etape diferite, până la un nivel la care s-au putut delimita complexe arheologice. Deoarece pe cea mai mare suprafaţă a perimetrului cercetat a fost surprinsă o depresiune naturală a terenului în antichitate, a fost nevoie de adâncirea săpăturii la cote diferite: circa -1,90 m în capătul de N, -3,50 m sau -3,60 m la baza depresiunii. Succesiunea stratigrafică generală a perimetrului cercetat este următoarea: - asfalt şi beton recent (0,10 cm); - strat modern recent - reprezentând nivelarea fostelor locuinţe existente pe amplasament (0,20-0,40 m) - în legătură şi cu structurile rămase în urma demolării - beciul dinspre strada Atelierelor şi structurile din beton dinspre proprietatatea vecină de la SE; - straturi succesive de nivelare din epoca modernă (cel mai probabil prima jumătate a sec. XX), cu grosimea maximă de aproximativ 2 m în zona centrală a săpăturii - pământ de diverse nuanţe şi consistenţe (galben, negru, brun) şi cu foarte rare elemente de datare; cel mai probabil pământul a fost adus dintr-o zonă nelocuită a Constanţei în acea perioadă şi a fost depus cu intenţia de a acoperi o depresiune naturală a terenului; - strat de pământ negru, vegetal post-antic (0,40-0,50 m); - strat de pământ brun (0,20-0,40 m), în general steril, cu urme de intervenţii antropice izolate (posibile gropi de împrumut antice); - pământ galben viu (loess), surprins la adâncimi cuprinse între -3,20 şi -3,60 m sub nivelul actual. Cercetarea arheologică preventivă de pe terenul situat în strada Atelierelor nr. 36-38 a permis înregistrarea unei situaţii mai puţin cunoscute pentru necropola oraşului antic Tomis: existenţa unei depresiuni naturale a terenului, care a împiedicat practicarea înmormântărilor pe o porţiune însemnată. Cele trei morminte descoperite se situează în zona înaltă de la Nord de această depresiune. M1 -înhumaţie în firidă laterală. Groapă de acces slab conturată în marginea de N a depresiunii naturale (dimensiuni aproximative 2,30 x 0,90 m, Ad. -3,05 m). Firidă laterală spre N, cu dimensiunile 2,35 x 0,80 m, Ad. -3,10 m. Schelet deranjat din antichitate, cu foarte puţine oase păstrate (femure, braţ). Orientare E- V. Nu s-au păstrat elemente de inventar funerar. M2 - înhumaţie (groapă cu trepte laterale şi lăcaşuri pentru bârne de lemn). Complexul s-a conturat ca o groapă dreptunghiulară (2,30 x 0,80 m) la o cotă de -1,90 m sub nivelul actual. La adâncimea de -2,90 m groapa se restrânge la dimensiunile 1,90 x 0,50 m, prin cruţarea unor trepte laterale în stratul de loess. De la aceeaşi cotă, de o parte şi de alta a pereţilor longitudinali, sunt scobite câte trei orificii care susţineau bârne de lemn pentru acoperirea gropii restrânse a mormântului. Adâncimea finală a complexului a fost surpinsă la -3,60 m sub cota actuală. Din oasele defunctului nu s-au păstrat decât resturi foarte slab conservate şi aflate în dezordine, semn că mormântul a fost deranjat (jefuit). Orientare: V-E. Singurul element de inventar păstrat (in situ) este un opaiţ de lut, aflat în colţul de SV al gropii, cel mai probabil în afara sicriului. În umplutura gropii au mai apărut fragmente de la un bol ceramic şi de la un vas de sticlă. M3 - înhumaţie (?). Groapă dreptunghiulară (1,80 x 0,55 m), conturată la -1,90 m sub cota actuală a terenului, în imediata apropiere şi perpendicular pe axul longitudinal al mormântului M2. Umplutură cu pământ brun până la o cotă de -2,40 m. Nu s-au descoperit oase umane şi nici elemente de inventar funerar. Orientare: NNV-SSE. Posibil cenotaf? Str. Siretului, nr. 40-42 (aprilie 2017) Constantin Băjenaru, Radu Petcu, Dan Vasilescu, CătălinMircea Nopcea (MINAC) Cercetarea preventivă a avut drept scop descărcarea de sarcină arheologică a terenului pentru realizarea investiţiei „Construire locuinţă D+P+1E” (beneficiar Armeanu Dan). Săpătura s-a realizat în suprafaţă, prin decapare cu mijloace mecanice şi răzuilei succesive manuale, până la cotele la care s-au putut delimita complexe arheologice. Stratigrafia perimetrului cercetat este tipică zonei centrale a Constanţei, cu cel puţin două straturi succesive de depuneri moderne (începând de la sfârşitul sec. XIX) peste nivelul vegetal post-antic, Conturarea complexelor s-a făcut în stratul de pământ brun steril şi mai ales la nivelul pământului galben (loess), surprins la adâncimi cuprinse între -1,10 şi -1,30 m sub nivelul actual. Alături de o serie de intruziuni moderne (gropile Gm1-Gm7, umplute cu resturi menajere), au fost identificate şi cercetate 15 morminte de înhumaţie şi porţiuni din două şanţuri de delimitare. M1 - înhumaţie în catacombă. Groapă de acces cu dimensiunile de 2,40 x 0,70 m, cu adâncimea de -4,00/-4,25 m sub nivelul actual, având în umplutură mai multe amfore africane sparte (trei sigur Keay 8B, una probabil Keay 57), dar şi cu fragmente de LRA 2 si LRA 4. Orientarea gropii de acces: SE-NV. Catacombă spre NV, cu o cameră principală de forma rectangulară (2,25 x 2,10 m, adâncită până la -4,35 m sub nivelul actual) şi două firide-anexe săpate în părţile laterale la adâncimi de -3,95/-4,05 m (dimensiuni 2,15 x 1,50 m pentru anexa dinspre SV, respectiv 1,70 x 0,50 m pentru nişa dinspre NE). Bolta camerei principale se păstra încă neprăbuşită total, intrarea dinspre puţul de acces fiind înaltă de aproximativ 1,00 m. Defuncţii au fost depuşi în camera principală (5 adulţi şi 4 copii) şi în firida-anexă de la SV (doi adulţi şi un copil), cu oasele în general foarte slab păstrate. Toţi defuncţii sunt orientaţi NV-SE. Elemente de inventar: două catarame din bronz, o cataramă din fier, pieptene bilateral din os, depozit de monede din bronz şi imitaţii din plumb (14 bucaţi). Un opaiţ din lut a fost găsit în peretele de NV al camerei principale, la circa 1 m deasupra nivelului de călcare şi în axul longitudinal al complexului funerar, fiind probabil utilizat la iluminarea catacombei. O a doua catacombă se pare că se deschidea din capătul de SE al puţului de acces (nu a putut fi cercetată deoarece se află în mare parte sub o construcţie aflată pe proprietatea învecinată). Datare: ultimul sfert al sec. V - primul sfert al sec. VI p.Chr. M2 - înhumaţie în firidă laterală. Groapă de acces de 2,15 x 0,80 m, cu adâncime de -1,40 m sub nivelul actual. Firidă laterală spre V (2,10 x 0,80/0,90 m), cu adâncire din groapa de acces la -1,70/1,75 m, blocată iniţial cu ţigle. Oasele defunctului au fost deranjate împreuna cu ţiglele de blocaj, concentrate în capătul de V. S-au mai păstrat, nederanjate, câteva oase mari de la braţul şi piciorul stâng. Orientare V-E. Fără inventar păstrat. Datare: probabil sec. V-VI p.Chr. M3 - înhumaţie în groapă simplă, cu dimensiunile 2,10 x 0,90 m, ad. -1,70 m. Schelet slab conservat, orientat NESV. S-au păstrat câteva cuie de la sicriu. Inventar: opaiţ de lut, oglindă de bronz, baghetă de sticlă, pudră roz (substabţă cosmetică?), ţinte de fier de la sandale, bol ceramic, vas de bronz cu toartă. Groapa mormântului a fost uşor suprapusă de mormântul M13. Datare: a doua jumătate a sec. I - începutul sec. II p.Chr. M4 - înhumaţie în groapă cu trepte laterale, dimensiuni 1,50 x 0,60 m, ad. -1,40 m, restrânsă la 1,10 x 0,30 m cu ad. -1,80 m. Groapa restrânsă a fost acoperită cu ţigle fragmentare. Schelet de copil, relativ bine conservat, orientat V-E. Fără inventar. Datare: probabil sec. V-VI p.Chr. M5 - înhumaţie în firidă laterală. Groapă de acces de 1,70 x 0,60 m (uşor în pantă spre E), ad. -1,70 m. Firidă laterală spre E, blocată cu ţigle dispuse pe lăţime (dimensiunile firidei 1,90 x 0,40/0,50 m, ad. -1,85 m). Schelet relativ bine conservat, cu orientare VNV-ESE. S-a păstrat un cui de fier de la sicriu. Fără inventar. Datare: probabil sec. V-VI p.Chr. M6 - înhumaţie în firidă laterală. Groapă de acces cu dimensiuni de 1,90 x 0,70 m, ad. -1,55 m. Firidă laterală spre V, cu adâncire din groapa de acces, dimensiuni 1,90 x 0,70/0,50 m, ad. -1,95 m. Oase deranjate, concentrate mai ales în capatul de V, posibil de la doi defuncţi ? Orientare VNV-ESE. Fără inventar păstrat. Firida este uşor afectată de amprenta termică a arsurii din groapa modernă Gm4 (ca de altfel şi o parte din oase). Datare: probabil sec. V-VI p.Chr. M7 - înhumaţie; urme parţial păstrate ale unei gropi orientate aproximativ V-E, afectată de implantarea a două gropi moderne (Gm 2 şi Gm 3). Adâncimea finală la care a fost săpată este de -1,80 m. Ar putea fi o groapă de acces pentru un mormânt cu firidă laterală spre S, în zona din afara suprafeţei cercetate. M8 - înhumaţie în groapă simplă, dimensiuni 2,25 x 0,70 m, ad. -1,70 m. Orientare NNV-SSE. Nu s-au descoperit oase, posibil cenotaf? sau groapă abandonată. M9 - înhumaţie în firidă laterală. Groapă de acces de 2,25 x 0,65 m, ad. -1,55 m, firidă laterală spre NE, 2,20 x 0,60 m, ad. -1,70 m. La capete prezintă două alveole, posibil pentru bârne de lemn? Schelet păstrat satisfăcător, dar friabil, cu mâinile pe bazin. Orientare SE-NV. Numeroase cuie de sicriu. Inventar depus la picioare: opaiţ, bol, oenochoe, căniţă, doua verigi de bronz, urme de la trei vase de sticlă degradate total. Datare: sec. II p.Chr. M10 - înhumaţie în groapă simplă, cu dimensiunile de 1,40 x 0,65 m, ad. -1,70 m. Fragmente de lemn şi cuie de fier de la sicriu. Defunct copil, fără oase pastrate (cu excepţia a doi dinţi). Orientare: E-V. Inventar: bol, cupă, opaiţ, jucărie din lut (căluţ cu două rotiţe inscripţionate), strigiliu de fier, brăţară de bronz. Datare: sec. II p.Chr. M11 - înhumaţie în firidă laterală. Groapă de acces de 1,30 x 0,50 m, ad. -1,35 m; firidă laterală spre NE (1,20 x 0,55 m, ad. -1,40 m), blocată cu fragmente de cărămizi. Defunct copil, de la care s-au mai păstrat o măsea şi un fragment din calota craniană. Orientare: SE-NV. Rare fragmente ceramice atipice în umplutură. Fără inventar. Datare: probabil sec. V-VI p.Chr. M12 - înhumaţie în groapă simplă, lungime păstrată 1,30 m, lăţime 1,05 m, ad. -2,20 m. Fără urme defunct. Afectat de amenajarea modernă Gm4. M13 - înhumaţie în groapă simplă, dimensiuni 1,20 x 0,50 m, ad. -1,60 m. Suprapune uşor groapa mormântului M3 şi este tăiat parţial de groapa modernă Gm5. Schelet de copil, relativ bine conservat. Orientare V-E. Fără inventar. Datare: probabil sec. V-VI p.Chr. M14 - înhumaţie în groapă simplă, dimensiuni 1,90 x 0,60 m, ad. -1,30 m. Afectat parţial de decaparea mecanică. Oase slab conservate. Orientare N-S. Un cui mic de fier pare să indice un posibil sicriu. Fără inventar păstrat. Datare: probabil sec. I-II p.Chr. M15 - înhumaţie în catacombă. Groapă masivă, lată de 1,80 m, cu o lungime păstrată de 3,20 m, cu trepte pe latura de E (la -1,85, -2,10, -2,40, -2,75 m). Orientare E-V. Amfore în umplutură, dintre care trei întregi, sparte de presiunea pământului. Dintre acestea, a fost identificat sigur tipul african Keay 62. Monedă de la Justinian (dekanummion, Constantinopolis, post 558) în umplutura gropii, la -1,10 m. Este cel mai probabil un puţ de acces pentru o catacombă aflată pe terenul învecinat de la NV. Datare: sec. VI p.Chr. C1, C2 - şanţuri orientate pe direcţia N-S, surprinse parţial în colţul de NV, respectiv de SE ale săpăturii. Şanţul C1 este săpat la adâncimea de -1,80 m faţă de nivelul actual. Şanţul C2 a fost prins pe o suprafaţă foarte îngustă şi nu a putut fi cercetat. Ambele şanţuri au posibilul rol de delimitare a unor parcele funerare. Cercetările arheologice preventive de pe Str. Siretului, nr. 40-42 confirmă utilizarea intensă a zonei centrale a necropolei tomitane de epocă romană. Mormintele descoperite pe proprietatea Armeanu fac parte din loturile funerare înşirate de-a lungul principalului drum care străbate necropola (pe direcţia SE-NV), foarte probabil drumul către Histria. Peisajul funerar îşi are începuturile probabil în a doua jumătate a sec. I, cel târziu la începutul sec. II p.Chr. (vezi mormântul M3), se consolidează pe parcursul sec. II-III şi este completat de intervenţii mai târzii (sec. V-VI p.Chr). Dintre acestea din urmă se remarcă mormintele colective cu depuneri de amfore africane (vezi M1 şi M15), atestate la Tomis şi în alte puncte cercetate în anii 1970-1990.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu