Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Constanţa | Site: Necropola oraşului antic | Excavation Year: 2017

Excavation Year   2017
Epoch
Late Roman period (2nd - 4th cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Constanţa
Commune   Constanţa
Site  Necropola oraşului antic
Site Sector Str. Ion Lahovari, nr. 134
Site name   Tomis
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Băjenaru Constantin Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Nopcea Cătălin-Mircea Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Vasilescu Dan Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
National Arch. Record Site Code 60428.16
Report Cercetarea preventivă a fost efectuată pentru beneficiarul Abduraim Beinur, care intenţionează construirea unei locuinţe S+P+1E. Terenul este situat în cartierul Tomis I (zona de case, la limita cu ansamblul de blocuri construit în anii 1960), în apropiere de Spitalul Judeţean Constanţa. Amplasamentul supus studiului este situat în imediata vecinătate a drumului antic amintit mai sus (vezi str. Artileriei, nr. 3) şi într-o zonă unde intensitatea complexelor funerare este destul de ridicată. Cele mai apropiate descoperiri sunt inedite, fiind consemnate în registrele-inventar ale MINAC: - un sarcofag descoperit în anul 1963 la fundaţia blocului C4 (aflat la 50 m spre Nord), cu inventar compus din două opaiţe, o cană şi două vase de sticlă); - un mormânt descoperit în anul 1986 la fundaţia blocului D3 de pe strada Nicolae Iorga, fostă 30 Decembrie (aflat la 120 m spre Est); - un mormânt cu strigiliu de bronz, descoperit pe str. Nicolae Iorga (zona IREC) în anul 1987 (distanţă de 140 m spre Est); - la 90 m spre Sud a fost recuperat inventarul unui mormânt de înhumaţie din sec. I-II p.Chr., afectat de lucrările de canalizare de pe str. Topraisar (anul 1985). Săpătura s-a efectuat în suprafaţa delimitată de viitoarea groapă de fundaţie a imobilului, prin decaparea cu mijloace mecanice şi răzuieli succesive manuale, până la o cotă la care s-au putut contra complexele arheologice (aproximativ -0,80 m sub nivelul actual). Din motive de securitate s-a păstrat un martor de 1 m lăţime către proprietatea vecină de la SE. Succesiunea stratigrafică rezultată în urma cercetării este următoarea: strat de depuneri moderne (0,10-0,30 m), aflate în legătură cu fosta clădire demolată şi cu mai multe complexe - gropi umplute cu reziuuri menajere sau gropi de var; strat vegetal antic, de culoare negru-brun (0,20-0,30 m); strat brun steril (0,30 m); pământ galben viu (loess), surprins la circa -0,70/-0,80 m sub nivelul actual. În urma cercetării au fost identificate două complexe arheologice aparţinând perioadei romane timpurii: C1 - şanţ săpat pe direcţia aproximativă N-S, surprins în marginea de SE a săpăturii pe o lungime de circa 4 m. Are o lăţime la conturare de circa 1,10/1,20 m. Adâncimea finală faţă de cota actuală a terenului este cuprinsă între -0,90 şi -1,10 m. Are un profil simplu, cu fundul în general drept şi pereţii uşor albiaţi. La o cotă de -0,60 m a apărut un bloc masiv de calcar cochilifer, de formă dreptunghiulară (provenită probabil de la un mormânt în cistă de piatră aflat undeva în apropiere). Pe baza rarelor fragmente ceramice descoperite în umplutură, se datează în perioada romană (sec. II-III p.Chr.). M1 - mormânt de incineraţie (bustum), distrus în cea mai mare parte de un tranşeu din prima jumătate a sec. XX. Groapă rectangulară cu colţurile rotunjite, dimensiuni 3,00 x 1,80 m, conturată la -0,70 m sub nivelul actual şi care se adânceşte până la -0,80 m. Şanţul de tiraj a fost integral distrus de complexul modern. Orientare V-E. Nu s-au descoperit oase calcinate, iar din inventar s-au păstrat foarte puţine materiale, între care o toartă lamelară de opaiţ care asigură datarea complexului în sec. II p.Chr. Cercetarea preventivă efectuată pe proprietatea Abduraim Beinur a permis identificarea unei noi lotizări funerare în vasta necropolă romană a Tomisului, aflată în apropierea drumului antic situat în zona străzii Ion Lahovari. Ca şi la precedentele cercetări din zonă, arealul este ocupat de morminte din sec. II-III p.Chr., cu foarte rare intervenţii mai târzii.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu