Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Războieni | County: Iaşi | Site: Dealu Mare | Excavation Year: 2017

Excavation Year   2017
Epoch
Prehistory;
Neolithic
Periods
Prehistory;
Neolithic
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Fortified settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Iaşi
Locality   Războieni
Commune   Războieni
Site  Dealu Mare
Site Sector
Site name   Dealul Boghiului
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Asăndulesei Andrei Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Balaur Radu-Ştefan Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Bodi George Academia Română, Filiala Iaşi
Cotiugă Vasile Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Țerna Andreea Muzeul Judeţean Botoşani
Țerna Stanislav Şcoala Antropologică Superioară, Chişinău
Mihu-Pintilie Valerică Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Nicu Cristi Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Tencariu Adrian Felix Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Vornicu Diana Măriuca Academia Română, Filiala Iaşi
National Arch. Record Site Code 95603.01
Report Cunoscută în lucrările de specialitate mai noi sub denumirea de Filiaşi – Dealul Mare sau Dealul Boghiului, aşezarea figurează, în lucrările mai vechi, ca aparţinând de satul Făcuţi (actualul Podişu), de satul Făgeţi (nume nou: Filiaşi), actualmente ambele în componenţa comunei Bălţaţi, sau de satul Războieni (astăzi, în componenţa comunei Ion Neculce). Prin organizarea administrativă actuală, situl se află pe teritoriul satului Războieni, chiar la hotarul cu satul Filiaşi.
Aşezarea Cucuteni A (fig. 1) este amplasată pe un promontoriu (fig. 2), orientat NV – SE, puternic afectat de alunecări de teren, situat la aproximativ 500 m sud de satul Filiaşi, pe partea dreaptă a pârâului Valea Oilor / Recea (afluent de stânga al râului Bahluieţ), din bazinul hidrografic al Prutului. Pârâul face aici o buclă, înconjurând promontoriul pe trei laturi. Coordonate geografice: 47°15’07” lat. N, 27°02’27” long. E; altitudine absolută: 185 m. Altitudinea relativă este de aproximativ 85 m. Aşezarea este relativ cunoscută, Orest Tafrali (1935-1936) localiza aşezarea la vreo opt kilometri nord de Târgu Frumos, pe locul denumit de locuitori Dealul Boghiu, iar Natalia Berlescu (1955) o încadra pe teritoriul satului Războieni, la 4 km NV de acesta şi la 6 km NE de Târgu Frumos.
Începând cu anul 2009, un grup de cercetători din cadrul Platformei Arheoinvest, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, a demarat aici o serie de cercetări non-invazive, bazate pe aplicaţii de topografie arheologică, cartografie, fotografie aeriană şi prospectare geofizică. Acestea au fost finalizate în campania anului 2017, fiind şi completate de o serie de sondaje stratigrafice.
Astfel, suprafaţa totală a aşezării, determinată în urma măsurătorilor geofizice, este de aproximativ 2,6 hectare. Pe baza anomaliilor identificate, se pare că staţiunea a avut un sistem tipic de fortificare, reprezentat de două şanţuri de apărare, ce închid latura deschisă, precum şi o zonă cu locuire exterioară, spre SE, delimitată, de asemenea, de şanţuri, însă de formă diferită şi mult mai înguste decât cele menţionate anterior (fig. 3). În interior, locuinţele erau dispuse în şiruri, iar în partea de NV se pare că exista un aranjament semicircular (fig. 3). Sondajele de la Războieni – Dealul Mare au avut ca obiective: încadrarea cronologică a aşezării cucuteniene şi stabilirea stratigrafiei sitului; prelevarea de probe pentru datare cu radiocarbon; verificarea unor anomalii magnetice din afara aşezării, bănuite a indica existenţa unor cuptoare (probabil de ardere a ceramicii). Au fost deschise trei secţiuni (fig. 4): I şi III (2 x 2 m) pentru verificarea anomaliilor menţionate, II (1 x 15 m) – transversal pe centrul unei anomalii de mari dimensiuni care indica o locuinţă (aproape de limita SSE a aşezării, în vecinătatea ultimelor şanţuri de apărare). În primele două am intersectat numai complexe din al II-lea război mondial (fig. 5), al căror semnal magnetic relativ slab ne-a indus în eroare. Stratigrafia acestor secţiuni este simplă: sub stratul vegetal care include şi urmele războiului se păstrează circa 10 cm dintr-un sol de tranziţie fără urme arheologice, urmat de steril. Nici în secţiunea II nu am fost scutiţi de descoperiri contemporane, primul complex conturat fiind un capăt de tranşeu din acelaşi război (fig. 6). În schimb, însă, anomalia de mari dimensiuni a fost confirmată, secţiunea intersectând, pe axul scurt o locuinţă cucuteniană de dimensiuni medii (fig. 7). Ne-am rezumat în a documenta, prin desen şi fotografiere, nivelul de distrugere al locuinţei (pereţii căzuţi în urma incendierii), fără a demonta decât câteva fragmente ceramice pentru analize şi fragmente osoase pentru datare. Nici în această parte a sitului, stratigrafia nu este una complicată: vegetalul (~ 20 cm) suprapune nivelul corespunzător locuirii cucuteniene (~ 25 cm), urmat direct de steril (fig. 8). Materialele pictate indică faza Cucuteni A3; în măsura posibilităţilor, intenţionăm continuarea cercetărilor arheologice, în primul rând pentru sondarea sistemelor defensive ale aşezării şi pentru stabilirea relaţiei cronologice dintre locuinţele situate între grupurile de şanţuri şi cele considerate a fi nucleul iniţial al aşezării (în spatele primului grup de şanţuri).
Abstract other lang. Acest raport a fost publicat în Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 2018 (anul publicarii-2019), la paginile 399-400
Abstract   The non-invasive research based on archaeological topography, cartography, aerial photography and geophysical prospecting and the stratigraphic surveys conducted by a team of the Arheoinvest Platform at Războieni, on the Dealul Mare/Dealul Boghiu near Filiaşi village revealed the size, internal organization and defensive system of a Cucuteni A3 settlements, insufficiently known to date.
Bibliography Asăndulesei, A., 2017, Inside a Cucuteni Settlement: Remote Sensing Techniques for Documenting an Unexplored Eneolithic Site from Northeastern Romania, in Remote Sensing, 9 (1), doi:10.3390/rs9010041.
Berlescu N., 1955, Aşezările cucuteniene de la Războieni şi Prigorenii Mici, in SCŞ-Iaşi, VI, 3-4, 151-155.
Boghian D., 2004, Comunităţile cucuteniene din bazinul Bahluiului, Ed. Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava.
Tafrali O., 1935-1936, Staţiunea preistorică din punctul Boghiu, in AA, 11-12, 51-54.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu