Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Adamclisi | County: Constanţa | Excavation Year: 2018

Excavation Year   2018
Epoch
Late Roman period (2nd - 4th cent.);
Age of migrations (4th - 6th cent.)
Periods
Late Roman Period;
Roman-Byzantine Period
Site Category
Defence;
Domestic
Site Types
Civil habitation;
Urban settlement;
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Adamclisi
Commune   Adamclisi
Site  
Site Sector Străzile ABV IV, AV 2’ şi AV 3
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Drăghici Filica Biblioteca Centrală Universitară, Bucureşti
Ionescu Severus Sector director Baza 90 Transport Aerian Otopeni
National Arch. Record Site Code 60892.08
Report Cercetările arheologice efectuate între anii 2003-2018 au urmărit dezvelirea unei porţiuni din sectorul A, la nord de basilica „simplă”. Zona cercetată, de aproximativ 40 x 20 m, a permis identificarea integrală a unei clădiri şi parţială a altor cinci. Prima stradă, denumită ABV IV, este orientată est-vest şi are lungimea de 280 m, măsurată între intersecţiile cu străzile AV 1 şi BV 5, ce asigurau comunicarea cu via principalis. Celelalte două străzi, AV 2’ şi AV 3, sunt orientate nord-sud, perpendiculare pe prima. Ultima stradă identificată, AV 3, făcea legătura între străzile ABV IV şi ABV II, singurele axe de circulaţie funcţionale în secolul VI p.Chr., la nord de via principalis (fig. 1).
Cercetarea preconizată pentru ultimii doi ani nu s-a putut finaliza în lipsa unei finanţări adecvate. Ca atare s-a continuat dezvelirea spre nord a străzii AV 3, degajată parţial în anii precedenţi (fig. 2 şi 3). Astfel a fost continuat lucrul în secţiunea S 14, perpendiculară pe strada cercetată. Aceasta a fost trasată în anul 2014 şi are dimensiunile de 7 x 3 m. În vestul secţiunii a fost identificat zidul celei de-a doua încăperi a edificiului A 11, A 11β. El are lăţimea de 0,85 - 0,90 m şi a fost dezvelit până la pavajul străzii. Din zid s-a păstrat o singură asiză, compusă din blocuri de calcar legate cu pământ, cu dimensiunile de 0,30 - 0,40 m şi plinta zidului, cu o lăţime de 0,05 m (fig. 4). Pavajul străzii este compus din lespezi masive, cu dimensiunile de 1,20 x 0,55 m sau 1,20 x 0,30 m (fig. 5). La distanţa de 1,15 m de zidul clădirii este implantat în stradă un fus de coloană cu diametrul de 0,35 m (fig. 6). Această situaţie din strada AV 3 are o analogie în teren în strada AV 2’. La intrarea pe traseul străzii (aşa cum arăta ea înainte de construcţia anexei edificiului A 9) observăm un fus de coloană implantat în pavaj, amplasat la aceeaşi distanţă şi cu aceleaşi dimensiuni mai sus menţionate (fig. 7 şi 8). Foarte probabil că avem de-a face cu un element constructiv specific secolului VI, cu funcţionalitate discutabilă. În estul secţiunii situaţia se prezintă în felul următor. La 1,45 m de limita estică a secţiunii a fost dezvelit anterior un prag, orientat nord-sud, compus dintr-o singură lespede de piatră, lungă de 1,70 m şi lată de 0,15 m. Spre nord acesta face corp comun cu un zid rudimentar, lat de 0,60 m, ce are în structura sa un fragment de fus de coloană refolosit. Dimensiunile pragului sunt similare cu ale altor intrări din sector, A 6α, A 7, A 8α, A 8γ. Pragul permite accesul într-o curte târzie a edificiului A 9, ce urmează traseul unei foste încăperi dezafectate (fig. 9). Perpendicular pe prag, la 0,15 m deasupra pavajului străzii, se află un alt fus de coloană, lung de 1,60 m şi un diametru de 0,25 m, cu provenienţă necunoscută (fig. 10 şi 11). După degajarea întregii secţiuni, a fost desfiinţat parţial martorul sudic (pe porţiunea corespunzătoare străzii), pentru a avea o imagine mai clară a traseului spre nord al acestei axe de circulaţie. Înlăturarea martorului s-a făcut până la nivelul străzii. Aşa cum am menţionat mai sus, în această porţiune, pavajul este alcătuit din lespezi mari, cu dimensiunile de 1,20 x 0,55 m şi 1,20 x 0,30 m. Pe traseul străzii AV 3, au fost identificate în trecut, in situ, două socluri (postamente), cu bazele de coloană cu profilatură simplă aferente. În ambele cazuri, tamburul cilindric superior a fost preluat (refolosit) în structura pavajului străzii de secol VI p.Chr. (fig. 12). La nord de cel de-al doilea soclu, la distanţa de 1,45 m, a fost identificat un al treilea, tot in situ, cu baza de coloană corespunzătoare. Planimetric tamburul acesteia aparţine şi el nivelului de călcare al străzii menţionate. Postamentele au dimensiunile de 0,60 x 0,60 m, plintele 0,50 x 0,50 m, tamburele cilindrice de bază 0,48 x 0,48 m, iar tamburele cilindrice superioare 0,44 x 0, 44 m (fig. 12 - 16). Postamente şi baze de coloane cu dimensiuni similare întâlnim în cetate la porticul adiacent laturii de sud şi vest a bazilicii A. Distanţele dintre acestea sunt însa duble (2,70 m) faţă cele poziţionate pe strada AV 3, fiind discutabilă apartenenţa lor la un portic anterior străzii de secol VI p.Chr. Extinderea sondajului S 12’, mai vechi, care să includa şi cel de-al treilea postament, va lămuri poate situaţia nou apărută.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu