Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Pânceşti | County: Bacău | Site: Cetăţuia | Excavation Year: 1983 - 1992

Excavation Year   1983 - 1992
Epoch
Latene
Periods
Site Category
Domestic
Site Types
Fortified settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Bacău
Locality   Pânceşti
Commune   Pânceşti
Site  Cetăţuia
Site Sector
Site name   Tamasidava
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Căpitanu Viorel Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie "Iulian Antonescu", Bacău
Ursachi Laurențiu Muzeul de Istorie Roman
National Arch. Record Site Code 24196.01
Report Aşezare fortificată; sec. IV a.Chr -II p.Chr.
Au fost descoperite materiale aparţinând epocii bronzului, cultura Monteoru şi Hallstatt-ului timpuriu, faza B. Ponderea o deţin materialele aparţinând sec. IV a.Chr. - II p.Chr. Pentru perioada menţionată, s-au trasat 15 secţiuni, ce au însumat cca.2000 m2 pe acropolă, în aşezarea deschisă, livada de nuci şi în necropola tumulară, cu care ocazie au fost descoperite 72 d locuinţe de suprafaţă, 32 vetre, o groapă mare de cult, 200 gropi de provizii şi de resturi menajere, rituale şi de cult, 2 sanctuare precum şi o mare bogăţie de ceramică dacică şi de import; unelte agricole şi meşteşugăreşti, obiecte de podoabă, monede dacice şi romane etc. Menţionăm prezenţa unor obiecte de excepţie: vase de cult pictate, simple sau cu reprezentări în relief de formă paralelipipedică, suporţi de vatră, amfore ştampilate, un cleşte de fierărie, o pensă hemostatică, un opaiţ roman, cu 7 ciocuri, o piesă de os cu reprezentări dionysiace, un vas de cult din lut ars, 2 protome de bronz şi o matriţă a cavalerului erou, singura de acest fel în mediul dacic.
Cercetare sistematică - 1983-1992.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography V. Căpitanu, Materiale, Vaslui, 1982, p.109-120; Materiale, Ploieşti, 1983, (partea I), p.121-139, 1992; Carpica, 16, 1984, p.61-83; 18, 1985, p.42-74; 18-19, (1986), 1987, p.193-213; 23/1, 1992, p.131-192.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu