Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Grădiştea | County: Brăila | Site: Movila Crestată | Excavation Year: 1983 - 1992

Excavation Year   1983 - 1992
Epoch
Latene
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Brăila
Locality   Grădiştea
Commune   Grădiştea
Site  Movila Crestată
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Anastasiu Florian Muzeul Brăilei „Carol I”
Sârbu Valeriu Muzeul Brăilei „Carol I”
National Arch. Record Site Code 43288.01
Report Aşezare getică nefortificată; sec.II-I a.Chr.
S-au descoperit: 21 locuinţe de suprafaţă, 17 bordeie, 9 vetre exterioare, 201 gropi, 2 platforme. Inventarul arheologic, bogat şi variat, include recipiente ceramice getice şi elenistice, unelte şi ustensile, podoabe, monede, figurine antropomorfe şi zoomorfe etc. Dava de aici a fost centrul economico-comercial al geţilor din nord-estul Munteniei. V. Sîrbu, Dava getică de la Grădiştea (Brăila).Monografie arheologică, I, Brăila, 1996. Materialele arheologice sunt depozitate la Muzeul Brăilei.
Săpături sistematice; 1978-1995, 1978-1979, 1981.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu